LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2006 m. sausio 16 d. Nr. 38

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989, Nr. 162-5909), šiais 3.1272–3.1276 punktais:

„3.1272. Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.1272.1. išdavimą

1500 litų

3.1272.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą

200 litų

3.1273. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

3.1273.1. išdavimą

1500 litų

3.1273.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą

200 litų

3.1274. Alyvų atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.1274.1. išdavimą

1500 litų

3.1274.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą

200 litų

3.1275. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licencijos:

3.1275.1. išdavimą

1500 litų

3.1275.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą

200 litų

3.1276. Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.1276.1. išdavimą

1500 litų

3.1276.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą

200 litų“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

ŪKIO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS FINANSŲ MINISTRĄ                                                KĘSTUTIS DAUKŠYS

______________