LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. sausio 12 d. Nr. 30

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987; 2003, Nr. 61-2796; 2004, Nr. 107-3989):

1. Išbraukti 3 punkto pirmojoje pastraipoje žodžius „arba perregistravimą“.

2. Išbraukti 4.22 punkte žodį „perregistravimą“.

3. Išdėstyti 4.57 punktą taip:

„4.57.

vertybinių popierių prospekto arba bazinio prospekto tvirtinimą ir vertybinių popierių prospekto patvirtinimo pažymos išdavimą

3000 litų“.

4. Išdėstyti 4.60 punktą taip:

„4.60.

vertybinių popierių prospekto santraukos rašto tvirtinimą ir vertybinių popierių prospekto patvirtinimo pažymos išdavimą

1000 litų“.

5. Išdėstyti 4.61 punktą taip:

„4.61.

vertybinių popierių prospekto rašto tvirtinimą ir vertybinių popierių prospekto patvirtinimo pažymos išdavimą

1000 litų“.

6. Papildyti šiuo 4.611 punktu:

„4.611.

vertybinių popierių prospekto registravimo dokumento tvirtinimą ir vertybinių popierių prospekto patvirtinimo pažymos išdavimą

2000 litų“.

7. Išdėstyti 4.62 punktą taip:

„4.62.

vertybinių popierių prospekto arba bazinio prospekto priedo tvirtinimą ir vertybinių popierių prospekto patvirtinimo pažymos išdavimą

300 litų“.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

Ūkio ministras,

pavaduojantis finansų ministrą                                                Kęstutis Daukšys

______________