LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ASMENŲ, SUKAKUSIŲ SENATVĖS PENSIJOS AMŽIŲ, INVALIDUMO GRUPIŲ PRILYGINIMO SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIUI

 

2005 m. gruodžio 30 d. Nr. A1-342

Vilnius

 

Siekdama išsaugoti asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. buvo nustatytas invalidumas neterminuotam laikui, teises:

1. Nustatau, kad:

1.1. asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. buvo nustatytas invalidumas neterminuotam laikui, invalidumo grupės prilyginamos specialiųjų poreikių lygiui, remiantis jų turimais invalidumo pažymėjimais:

1.1.1. I invalidumo grupė prilyginama didelių specialiųjų poreikių lygiui;

1.1.2. II invalidumo grupė prilyginama vidutinių specialiųjų poreikių lygiui;

1.1.3. III invalidumo grupė prilyginama nedidelių specialiųjų poreikių lygiui;

1.2. savivaldybių administracijos, vadovaudamosi šio įsakymo 1.1 punktu, išduoda asmenims Sprendimą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo bei Neįgaliojo pažymėjimą;

1.3. Sprendime dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo turi būti įrašytas prilygintas specialiųjų poreikių lygis ir informacija iš Invalidumo pažymėjimo apie asmeniui nustatytus specialiuosius poreikius ir jų terminus (visiška negalia, nuolatinė slauga arba nuolatinė priežiūra arba nuolatinė pagalba, transporto išlaidų kompensacija);

1.4. asmuo, nesutinkantis su invalidumo grupės prilyginimu specialiųjų poreikių lygiui, teisės aktų nustatyta tvarka gali kreiptis į savivaldybę dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo.

2. Pavedu šio įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretorei Violetai Murauskaitei.

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

______________