ASMENŲ, SLAPTA BENDRADARBIAVUSIŲ SU BUVUSIOS SSRS SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS, VEIKLOS VERTINIMO TARPŽINYBINĖS KOMISIJOS 2005 M. KOVO 25 D. NUTARIMAS Nr. 76-20

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 104-2976; 2000, Nr. 52-1485) 4 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 8 straipsnio 4 dalimi, Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo Tarpžinybinė komisija nutarė, kad pil. Vytautas GIRDZIJAUSKAS, JONO, gimęs 1930 m. balandžio 19 d., slapta bendradarbiavo su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis -Valstybės saugumo komitetu prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos.

 

 

TARPŽINYBINĖ KOMISIJA

______________