LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL ŠVENČIŲ DIENŲ“ PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. balandžio 17 d. Nr. I-1291

Vilnius

 

(Žin., 1990, Nr. 31-757)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas

2 straipsnyje po pastraipos „sausio 1-ąją – Naujųjų metų dieną;“ įrašyti pastraipą „Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo dieną;“, po pastraipos „sekmadienį ir pirmadienį – krikščionių Velykas (pagal vakarietiškąją tradiciją);“ įrašyti pastraipą „gegužės 1-ąją – Tarptautinę darbo dieną“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

2. Paskelbti švenčių dienomis:

sausio 1-ąją – Naujųjų metų dieną;

Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo dieną;

sekmadienį ir pirmadienį – krikščionių Velykas (pagal vakarietiškąją tradiciją);

gegužės 1-ąją – Tarptautinę darbo dieną;

pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos dieną;

liepos 6-ąją – Mindaugo karūnavimo – Valstybės dieną;

lapkričio 1-ąją – Visų Šventųjų ir mirusiųjų minėjimo (Vėlinių) dieną;

gruodžio 25-ąją ir 26-ąją – Šventas Kalėdas.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio papildymas

4 straipsnyje po pastraipos „Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną;“ įrašyti pastraipą „Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo dieną;“, po pastraipos „sekmadienį ir pirmadienį – krikščionių Velykų (pagal vakarietiškąją tradiciją) dienomis;“ įrašyti pastraipą „gegužės 1-ąją – Tarptautinę darbo dieną;“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

4. Pakeisti Lietuvos Respublikos darbo įstatymų kodekso 74 straipsnį „Švenčių dienos“ ir išdėstyti jį taip:

„Įmonėse, įstaigose, organizacijose nedirbama šiomis švenčių dienomis:

sausio 1-ąją – Naujųjų metų dieną;

Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną;

Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo dieną;

sekmadienį ir pirmadienį – krikščionių Velykų (pagal vakarietiškąją tradiciją) dienomis;

gegužės 1-ąją – Tarptautinę darbo dieną;

pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos dieną;

liepos 6-ąją – Mindaugo karūnavimo – Valstybės dieną;

lapkričio 1-ąją – Visų Šventųjų ir mirusiųjų minėjimo (Vėlinių) dieną;

gruodžio 25-ąją ir 26-ąją – Šventų Kalėdų dienomis.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________