LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2004 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. B1-617 „DĖL LABORATORIJŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI ALKOHOLIO PRODUKTŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIUS DOKUMENTUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. rugpjūčio 23 d. Nr. B1-482

Vilnius

 

Keičiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. B1-617 patvirtintą Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašą (Žin., 2004, Nr. 106-3959) (toliau – sąrašas):

1. 4 eilutės 3 skiltyje „Alkoholio produktai“ išbraukiu žodį „Vynas“.

2. 10 eilutės 2 skiltyje „Laboratorija“ vietoj žodžių „Lietuvos ir JAV UAB „Italiana International“ įrašau žodžius „UAB „Itaina“.

3. 21 eilutės 3 skiltyje „Alkoholio produktai“ išbraukiu žodžius „nedenatūruotas ir denatūruotas“.

4. 22 eilutės 3 skiltyje „Alkoholio produktai“ išbraukiu žodžius „etilo alkoholis“ ir ją išdėstau taip: „Spiritiniai gėrimai, alkoholiniai kokteiliai, etilo alkoholis“.

5. Naikinu 23 ir 24 eilutes.

6. 37 eilutės 2 skiltyje „Laboratorija“ vietoj žodžių „Panevėžio apskr. VMVT laboratorija“ įrašau žodžius „Nacionalinės veterinarijos laboratorijos Panevėžio teritorinis skyrius“.

7. Buvusius sąrašo 25–40 punktus atitinkamai laikau 23–38 punktais.

8. Papildau sąrašą nauja 39 eilute ir išdėstau ją taip:

Eilės Nr.

Laboratorija

Alkoholio produktai

Telefonas

39.

UAB „Tempo Libero“ laboratorija

Vynas

(8 5) 279 41 58

 

Laisvės pr. 125a,

 

 

 

Vilnius

 

 

„.

SUDERINTA

Žemės ūkio ministerijos

2005 08 18 raštu Nr. 2D-(11.56)-3701

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS