LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS 2005 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-190 „DĖL NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ PRIPAŽINIMO SAUGOMOMIS“ PAPILDYMO

 

2005 m. rugpjūčio 11 d. Nr. ĮV-359

Vilnius

 

Papildau Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ ir įrašau į 1.4 punktą šiuos nekilnojamųjų kultūros vertybių kodus: G231K, G232K, G417K, S262, S264, S270, S271, S285, S401, S412, S479K, S517, S567, S864.

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                           VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS