LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 „DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ INTERNETO SVETAINĖMS PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2005 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 831

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti Bendruosius reikalavimus valstybės institucijų interneto svetainėms, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų interneto svetainėms patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739):

1. Šiuo 81 punktu:

81. Valstybės institucijos, kurios veikla susijusi su ūkinės komercinės veiklos reguliavimu, interneto svetainėje taip pat turi būti skyrius „Licencijos (leidimai).“.

2. Šiuo 161 punktu:

„161. Valstybės institucijos interneto svetainės skyriuje „Licencijos (leidimai)“ skelbiama valstybės institucijos informacija apie jos reguliavimo srityje išduodamas licencijas (leidimus) verstis ūkine komercine veikla, nurodant licencijuojamos ūkinės komercinės veiklos rūšis, teisės aktų, reglamentuojančių ūkinės komercinės veiklos licencijavimą, pavadinimus su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, licencijų (leidimų) rūšis, licencijas (leidimus) išduodančias institucijas, asmenis, kuriems gali būti išduodamos licencijos (leidimai), ir asmens, teikiančio informaciją, kontaktinė informacija.“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                               GINTARAS FURMANAVIČIUS