LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 30 „DĖL SKERDYKLŲ, VYKDANČIŲ GYVULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMĄ, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. liepos 27 d. Nr. 3D-365

Vilnius

 

 

Remdamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2056; 2004, Nr. 178-6604) 1.1 punktu bei atsižvelgdama į UAB „Rukesa ir Ko“ 2005 m. liepos 11 d. prašymą dėl skerdyklos įtraukimo į skerdenas klasifikuojančių skerdyklų sąrašą,

papildau Skerdyklų, kurios turės vykdyti kiaulių skerdenų klasifikavimą, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 30 „Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 12-439; 2003, Nr. 121-5496; 2004, Nr. 54-1870, Nr. 83-3022, Nr. 159-5823, Nr. 186-6946; 2005, Nr. 58-2052), šiuo 29 punktu:

29. UAB „Rukesa ir Ko“.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                   Kazimira Danutė Prunskienė