LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. birželio 27 d. Nr. A1-183

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Socialinės paramos informacinės sistemos poreikius:

1. Tvirtinu socialinei paramai gauti reikalingas blankų formas (pridedama):

1.1. Šeimos duomenų socialinei paramai – SP-1 formą;

1.2. Asmens ir jo šeimos narių priskyrimo socialinei grupei – SP-2 formą;

1.3. Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai – SP-3 formą;

1.4. Prašymo išmokai – SP-4 formą;

1.5. Prašymo laidojimo pašalpai – SP-5 formą;

1.6. Prašymo šalpos išmokai – SP-6 formą;

1.7. Prašymo transporto išlaidų kompensacijai ir specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai – SP-7 formą;

1.8. Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms ir specialiosios pagalbos priemonėms – SP-8 formą;

1.9. Sprendimo dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo – SP-9 formą.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 d.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti Socialinės apsaugos ir darbo ir ministerijos sekretorei Violetai Murauskaitei.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                               VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ