LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 652 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. gegužės 23 d. Nr. D1-255

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 23 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo, įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 40-1484) 1.8 punktu,

Pakeičiu Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 652 „Dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 4-146), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 652

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. gegužės 23 d.

įsakymo Nr. D1-255 redakcija)

 

VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Geologiniai objektai

 

Pavadinimas

Savivaldybė

Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

 

Papilės atodanga*

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Papilės mstl.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

 

Alovės atodanga*

Alytaus r. sav.

Alovės sen.

Alytaus miškų urėdijos Sudvajų g-jos (47 kv., 23 skl.) teritorija, Kaniūkų k.

 

 

Didysis Dzūkijos akmuo*

Alytaus r. sav.

Nemunaičio sen.

Alytaus miškų urėdijos Dainavos g-jos (512 kv., 12 skl.) teritorija, Vangelonių k.

 

 

Dūdiškių akmuo*

Alytaus r. sav.

Butrimonių sen.

Alytaus miškų urėdijos Pivašiūnų g-jos (177 kv., 8 skl.) teritorija, Dūdiškių k.

 

 

Nemunaičio atodangos*

Alytaus r. sav.

Nemunaičio sen.

Alytaus miškų urėdijos Sudvajų g-jos (39 kv., 1 skl.) teritorija, Nemunaičio miškas, Nemunaičio k.

 

 

Raudonasis akmuo*

Alytaus r. sav.

Miroslavo sen.

Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių g-jos (44 kv., 15 skl.) teritorija, Norūnų miškas

 

 

Akmuo „Puntukas“*

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (13 kv., 27 skl.) teritorija, Anykščių šilelis

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

 

Akmuo „Puntuko brolis“*

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (2 kv., 21 skl.) teritorija, Penionių miškas

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

 

Barboros akmuo*

Anykščių r. sav.

Troškūnų sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (98 kv., 17 skl.) teritorija

 

 

Pavarių akmuo

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Pavarių g-jos (59 kv., 10 skl.) teritorija, Pavarių miškas, Pavarių k.

Anykščių regioninis parkas, Variaus hidrografinis draustinis

 

Variaus atodanga*

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Pavarių g-jos (382 kv., 8 skl.) teritorija, Stakių k.

Anykščių regioninis parkas, Variaus hidrografinis draustinis

 

Vetygalos atodanga*

Anykščių r. sav.

Kavarsko sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (468 kv., 27 skl.) teritorija, Vetygalos k.

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

 

Siponių atodanga*

Birštono sav.

Birštono apylinkių sen.

Prienų miškų urėdijos Birštono g-jos (66 kv., 3 skl.) teritorija, Siponių k.

Nemuno kilpų regioninis parkas

 

Škėvonių atodanga*

Birštono sav.

Birštono sen.

Prienų miškų urėdijos Birštono g-jos (77 kv., 47 skl.) teritorija

Nemuno kilpų regioninis parkas, Škėvonių geomorfologinis draustinis

 

Jaronio karstinė įgriuva*

Biržų r. sav.

Pabiržės sen.

Kirdonėlių k.

Biržų regioninis parkas, Tatulos kraštovaizdžio draustinis

 

Karstinė įgriuva „Karvės ola“*

Biržų r. sav.

Širvėnos sen.

Biržų miškų urėdijos Biržų g-jos (682 kv., 9 skl.) teritorija, Karajimiškio k.

Biržų regioninis parkas, Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis

 

Tabokinės atodanga*

Biržų r. sav.

Nemunėlio Radviliškio sen.

Biržų miškų urėdijos Latvelių g-jos (407 kv., 31 skl.) teritorija, Tabokinės k.

Nemunėlio–Apaščios valstybinis geologinis draustinis

 

Velniapilio ola*

Biržų r. sav.

Nemunėlio Radviliškio sen.

Biržų miškų urėdijos Biržų g-jos (640 kv., 5 skl.) teritorija, Padvariečių k.

 

 

Snaigupėlės atodanga*

Druskininkų sav.

Leipalingio sen.

Veisiejų miškų urėdijos Baltašiškės g-jos (817 kv., 22 skl.) teritorija, Gailiūnų k.

 

 

Velnio akmuo*

Druskininkų sav.

Viečiūnų sen.

Švendubrės k.

Raigardo valstybinis kraštovaizdžio draustinis

 

Akmuo „Gaidys“*

Jonavos r. sav.

Užusalių sen.

Neries upė ties Krėslynų k.

 

 

Akmuo „Valiūnas“

Jonavos r. sav.

Kulvos sen.

Jonavos miškų urėdijos Girelės g-jos (530 kv., 7 skl.) teritorija, Batėgalos k.

 

 

Andruškonių atodanga

Jonavos r. sav.

Kulvos sen.

Jonavos miškų urėdijos Girelės g-jos (535 kv., 15 skl.) teritorija, Andruškonių k.

Kulvos valstybinis geomorfologinis draustinis

 

Mykoliškių akmuo

Jonavos r. sav.

Kulvos sen.

Neries upė ties Mykoliškių k.

 

 

Žagarės atodanga

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Žagarės m.

Žagarės regioninis parkas

 

Dovainonių atodanga

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (373 kv., 19 skl.; 374 kv., 3 skl.) teritorija, Dovainonių k.

Kauno marių regioninis parkas

 

Kovaičių akmenys (2)

Kaišiadorių r. sav.

Kruonio sen.

Kovaičių k.

 

 

Strėvos atodanga

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (377 kv., 4 skl.) teritorija, Lašinių k.

Kauno marių regioninis parkas, Strėvos kraštovaizdžio draustinis

 

Totoriškių akmuo

Kaišiadorių r. sav.

Žaslių sen.

Totoriškių k.

 

 

A. Mickevičiaus akmuo

Kauno m. sav.

Žaliakalnio sen.

Kauno miesto savivaldybės miškų Centrinio Ąžuolyno parko (48 kv., 14 skl.) teritorija, Žaliakalnis,

A. Mickevičiaus slėnis

 

 

Drąseikių atodanga*

Kauno r. sav.

Lapių sen.

Kauno miškų urėdijos Vytėnų g-jos (138 kv., 24 skl.) teritorija, Drąseikių k.

 

 

Kalniškių konglomeratų atodanga

Kauno r. sav.

Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos g-jos (9 kv., 1 skl.) teritorija, Žiegždrių miškas

Kauno marių regioninis parkas

 

Karalgirio akmuo

Kauno r. sav.

Babtų sen.

Karalgirio k.

 

 

Žiegždrių atodanga

Kauno r. sav.

Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos g-jos (8 kv., 1 skl.) teritorija, Žiegždrių miškas

Kauno marių regioninis parkas

 

Akmenų ruožas „Akmenų rūža“

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užpelkių g-jos (31, 32, 33 kv.) teritorija, Šimšos miškas

Tytuvėnų regioninis parkas, Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis

 

Akmenų ruožas „Velniakelis“

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užpelkių g-jos (34 kv.) teritorija, Šimšos miškas

Tytuvėnų regioninis parkas, Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis

 

Ėrtelio akmuo*

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Pašimšės k.

 

 

Kriaučiaus akmuo*

Kelmės r. sav.

Pakražančio sen.

Vileikių k.

 

 

Oreliškės akmuo*

Kelmės r. sav.

Vaiguvos sen.

Oreliškės k.

 

 

Pilsupių atodanga*

Kėdainių r. sav.

Krakių sen.

Kėdainių miškų urėdijos Ąžuoloto g-jos (442 kv., 6 skl.) teritorija, Pilsupių k.

 

 

Siponių ožakmenis

Kėdainių r. sav.

Dotnuvos sen.

Siponių k.

 

 

Vosbučių atodanga*

Kėdainių r. sav.

Krakių sen.

Vosbučių k.

 

 

Akmuo „Baravykas“

Klaipėdos r. sav.

Dovilų sen.

Kretingos miškų urėdijos Šernų g-jos (19 kv.) teritorija, Dumpių miškas

 

 

Lapiškės akmuo*

Klaipėdos r. sav.

Vėžaičių sen.

Kretingos miškų urėdijos Mikoliškių g-jos (8 kv.) teritorija, Lapiškės miškas

Minijos senslėnio valstybinis kraštovaizdžio draustinis

 

Akmuo „Daubos kūlis“*

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Kretingos miškų urėdijos Lenkimų g-jos (12 kv.) teritorija, N. Įpilties k.

 

 

Akmuo „Kūlių bobelė“*

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Benaičių k.

 

 

Akmuo „Laumės lova“

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Auksūdžio k.

 

 

Pelėkių akmuo*

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Pelėkių k.

 

 

Sakuočių akmuo

Kretingos r. sav.

Kartenos sen.

Kretingos miškų urėdijos Kartenos g-jos (3 kv.) teritorija, Sakuočių k.

Salantų regioninis parkas, Minijos kraštovaizdžio draustinis

 

Stirniškių atodanga*

Kupiškio r. sav.

Subačiaus sen.

Stirniškio k.

Lėvens valstybinis kraštovaizdžio draustinis

 

Geidžių akmuo*

Mažeikių r. sav.

Tirkšlių sen.

Spurganų k.

 

 

Juodasis akmuo*

Mažeikių r. sav.

Viekšnių sen.

Mažeikių miškų urėdijos Kapėnų g-jos (38 kv., 2 skl.) teritorija, Žibikų miškas, Žibikų k.

Ventos regioninis parkas

 

Akmuo „Valiulis“

Molėtų r. sav.

Alantos sen.

Utenos miškų urėdijos Videniškių g-jos (817 kv., 3 skl.) teritorija, Gojaus miškas, Svobiškėlio k.

 

 

Jurkiškio akmuo

Molėtų r. sav.

Dubingių sen.

Utenos miškų urėdijos (Dubingių g-jos (1124 kv., 12 skl.) ir Bijutiškio g-jos (1077 kv., 59 skl.) riba) teritorija, Jurkiškio k., Jurkiškio up.

Asvejos regioninis parkas, Beržos kraštovaizdžio draustinis

 

Kreiviškių akmuo

Molėtų r. sav.

Dubingių sen.

Kreiviškių k.

 

 

Lakajos akmuo

Molėtų r. sav.

Inturkės sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Lakajos g-jos (145 kv., 4 skl.) teritorija, Juodenėnų miškas

Labanoro regioninis parkas

 

Mindučių akmuo*

Molėtų r. sav.

Čiulėnų sen.

Mindučių k.

 

 

Marių mergelio atodanga*

Neringos m. sav.

Nidos sen.

Nidos g-jos (238 kv., 19 skl.; 241 kv., 4 skl.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

 

Bulotiškio akmuo

Pakruojo r. sav.

Žeimelio sen.

Pakruojo miškų urėdijos Žeimelio g-jos (21 kv., 5 skl.) teritorija, Bulotiškio miškas

 

 

Kundročių akmuo*

Pakruojo r. sav.

Pakruojo sen.

Pakruojo miškų urėdijos Pakruojo g-jos (345 kv., 2 skl.) teritorija, Kundročių k.

 

 

Raudonpamūšio atodanga*

Pakruojo r. sav.

Guostagalio sen.

Raudonpamūšio k.

 

 

Akmuo „Rapolas“*

Panevėžio r. sav.

Krekenavos sen.

Panevėžio miškų urėdijos Krekenavos g-jos (87 kv., 25 skl.) teritorija, Varnakalnio miškas, Linkavos upė

Krekenavos regioninis parkas, Linkavos hidrografinis draustinis

 

Akmuo „Velnio pėda“

Panevėžio r. sav.

Upytės sen.

Ėriškių k.

 

 

Banionių akmuo*

Panevėžio r. sav.

Panevėžio sen.

Kliuokmaniškio k.

 

 

Barklainių akmuo

Panevėžio r. sav.

Ramygalos sen.

Barklainių k.

 

 

Didysis akmuo

Panevėžio r. sav.

Ramygalos sen.

Panevėžio miškų urėdijos Upytės g-jos (481 kv., 19 skl.) teritorija, Barklainių k.

 

 

Mukolas su Mukoliuku

Panevėžio r. sav.

Smilgių sen.

Panevėžio miškų urėdijos Gustonių g-jos (5 kv., 2 skl.) teritorija, Naurašilių k.

 

 

Naujamiesčio akmuo

Panevėžio r. sav.

Naujamiesčio sen.

Naujamiesčio k.

 

 

Petraičių akmuo*

Pasvalio r. sav.

Daujėnų sen.

Petraičių vnkm.

 

 

Skalių kalnas*

Pasvalio r. sav.

Joniškėlio sen.

Biržų miškų urėdijos Joniškėlio g-jos (776 kv., 9 skl.) teritorija, Stipinų k.

 

 

Akmuo „Dievo stalas“*

Plungės r. sav.

Žlibinų sen.

Telšių miškų urėdijos Žarėnų g-jos (9 kv.) teritorija, Keturakių miškas

 

 

Akmuo „Galąstuvas“

Plungės r. sav.

Žlibinų sen.

Šašaičių k.

 

 

Dyburių atodanga

Plungės r. sav.

Šateikių sen.

Telšių miškų urėdijos Šateikių g-jos (1 kv.) teritorija, Dyburių k.

Salantų regioninis parkas, Minijos kraštovaizdžio draustinis

 

Balbieriškio atodanga*

Prienų r. sav.

Balbieriškio sen.

Prienų miškų urėdijos Balbieriškio g-jos (456 kv., 12, 13, 14 skl.) teritorija, Žydaviškio k.

Nemuno kilpų regioninis parkas

 

Ožkų pečius*

Prienų r. sav.

Jiezno sen.

Prienų miškų urėdijos Verknės g-jos (335 kv., 4 skl.) teritorija, Žideikonių k.

Nemuno kilpų regioninis parkas, Verknės kraštovaizdžio draustinis

 

Šiauliškių akmuo*

Prienų r. sav.

Ašmintos sen.

Prienų miškų urėdijos Meškapievio g-jos (2 kv., 12 skl.) teritorija, Mačiūnų miškas

 

 

Velnio akmuo*

Radviliškio r. sav.

Baisogalos apylinkės sen.

Radviliškio miškų urėdijos Baisogalos g-jos (56 kv., 12 skl.) teritorija, Baisogalos miškas

 

 

Akmenės akmuo*

Raseinių r. sav.

Šiluvos sen.

Akmenės k.

Tytuvėnų regioninis parkas

 

Dubenuotas akmuo

Raseinių r. sav.

Šiluvos sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Šiluvos g-jos (23 kv.) teritorija, Žalpių k.

Dubysos regioninis parkas, Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinis

 

Pakalniškių akmuo

Raseinių r. sav.

Pagojukų sen.

Pakalniškių k.

 

 

Rinkšelių akmuo*

Raseinių r. sav.

Šiluvos sen.

Rinkšelių k.

 

 

Skirtino akmuo*

Raseinių r. sav.

Nemakščių sen.

Raseinių miškų urėdijos Viduklės g-jos (3 kv.) teritorija, Skirtino up. Slėnis, Paskirtinio k.

 

 

Ožakmenis*

Rokiškio r. sav.

Juodupės sen.

Rokiškio miškų urėdijos Vyžuonos g-jos (71 kv., 4 skl.) teritorija, Ignotiškio miškas

 

 

Akmuo „Stabo kūlis“

Skuodo r. sav.

Mosėdžio sen.

Krakių k.

 

 

Akmuo „Šilalės kūlis“

Skuodo r. sav.

Mosėdžio sen.

Kretingos miškų urėdijos Skuodo g-jos (13 kv.) teritorija, Šilalės k.

Salantų regioninis parkas, Erlos geomorfologinis draustinis

 

Kulalių skaldyklos akmenynas

Skuodo r. sav.

Notėnų sen.

Kulalių k.

Salantų regioninis parkas, Šauklių kraštovaizdžio draustinis

 

Mosėdžio akmuo

Skuodo r. sav.

Mosėdžio sen.

Mosėdžio mstl.

Salantų regioninis parkas

 

Puokės akmuo*

Skuodo r. sav.

Barstyčių sen.

Puokės k.

 

 

Šauklių akmuo

Skuodo r. sav.

Mosėdžio sen.

Šauklių k.

Salantų regioninis parkas

 

Akmuo „Mokas“

Šalčininkų r. sav.

Dieveniškių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Dieveniškių g-jos (66 kv., 11 skl.) teritorija

Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Dieveniškių geomorfologinis draustinis

 

Cegelnios akmuo

Šalčininkų r. sav.

Gerviškių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Visinčios g-jos (462 kv., 14 skl.) teritorija, Karalinos k.

 

 

Kaniūkų akmuo

Šalčininkų r. sav.

Gerviškių sen.

Kaniūkų k.

 

 

Rėžių akmuo*

Šalčininkų r. sav.

Butrimonių sen.

Rėžių k.

 

 

Stakų konglomerato luistai

Šalčininkų r. sav.

Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos (548 kv., 2, 3 skl.) teritorija, Stakų miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Stakų kraštovaizdžio draustinis

 

Šaltinių akmuo

Šalčininkų r. sav.

Dieveniškių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Dieveniškių g-jos (647 kv., 1 skl.) teritorija, Šaltinių miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Dieveniškių geomorfologinis draustinis

 

Laumės akmuo*

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Šaukėnų g-jos (1 kv.) teritorija, Varputėnų miškas

Varputėnų valstybinis geomorfologinis draustinis

 

Martyno akmuo*

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Šaukėnų g-jos (10 kv.) teritorija, Skaistgirio miškas

Šilkalnių valstybinis geomorfologinis draustinis

 

Urkuvėnų akmuo

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Šaukėnų g-jos (1 kv.) teritorija, Varputėnų miškas

Varputėnų valstybinis geomorfologinis draustinis

 

Didysis akmuo*

Šilalės r. sav.

Pajūrio sen.

Tauragės miškų urėdijos Pajūrio g-jos (8 kv.) teritorija, Keberkščių k.

 

 

Didžiųjų Vankių akmuo

Šilalės r. sav.

Laukuvos sen.

Didžiųjų Vankių k.

Varnių regioninis parkas

 

Drobūkščių akmuo

Šilalės r. sav.

Šilalės kaimiškoji sen.

Drobūkščių k.

 

 

Geruogynės akmuo

Šilalės r. sav.

Upynos sen.

Pakoplyčio k.

 

 

Gudirvių akmuo*

Šilalės r. sav.

Upynos sen.

Gudirvių k.

 

 

Gūvainių akmuo

Šilalės r. sav.

Šilalės kaimiškoji sen.

Gūvainių k.

 

 

Ilgočio akmenys*

Šilalės r. sav.

Pajūrio sen.

Tauragės miškų urėdijos Pajūrio g-jos (8 kv.) teritorija, Pailgočio k.

 

 

Kunigiškių akmuo

Šilalės r. sav.

Pajūrio sen.

Kunigiškių k.

 

 

Lileikėnų akmuo

Šilalės r. sav.

Pajūrio sen.

Lileikėnų k.

 

 

Pabremenio akmuo

Šilalės r. sav.

Upynos sen.

Pabremenio k.

 

 

Pakoplyčio akmuo*

Šilalės r. sav.

Upynos sen.

Pakoplyčio k.

 

 

Rauško akmuo*

Šilalės r. sav.

Kaltinėnų sen.

Požerės k., aukščiausia automagistralės Klaipėda–Kaunas vieta

 

 

Dūdų akmuo*

Širvintų r. sav.

Gelvonų sen.

Dūdų k.

 

 

Ožkos akmuo*

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (43 kv., 29 skl.) teritorija, Baranavos miškas

Labanoro regioninis parkas

 

Šakalių akmuo

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Šakalių k.

 

 

Akmuo „Milžinas“

Tauragės r. sav.

Mažonų sen.

Tamošaičių k.

Pagramančio regioninis parkas

 

Didysis akmuo*

Telšių r. sav.

Viešvėnų sen.

Telšių miškų urėdijos Varnių g-jos (114 kv.) teritorija, Jomantų miškas

Varnių regioninis parkas

 

Nikronių akmuo*

Trakų r. sav.

Aukštadvario sen.

Trakų miškų urėdijos Aukštadvario g-jos (60 kv., 14 skl.) teritorija, Babrauninkų miškas

Aukštadvario regioninis parkas

 

Velnio duobė*

Trakų r. sav.

Aukštadvario sen.

Trakų miškų urėdijos Aukštadvario g-jos (10 kv., 44 skl; 16 kv., 22 skl.) teritorija, Kalvių miškas

Aukštadvario regioninis parkas, Mergiškių kraštovaizdžio draustinis

 

Akmuo „Mokas“*

Ukmergės r. sav.

Pabaisko sen.

Ukmergės miškų urėdijos Pašilės g-jos (84 kv., 12 skl.) teritorija, Šaltupės miškas

 

 

Juozapavos akmuo

Ukmergės r. sav.

Veprių sen.

Ukmergės miškų urėdijos Gelvonų g-jos (8 kv., 3 skl.) teritorija, Juozapavos vnkm.

 

 

Šaltupės akmuo

Ukmergės r. sav.

Pabaisko sen.

Ukmergės miškų urėdijos Pašilės g-jos (68 kv., 2 skl.) teritorija, Šaltupės miškas

 

 

Akmuo „Mokas ir Mokiukas“*

Utenos r. sav.

Tauragnų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės g-jos (300 kv., 57 skl.) teritorija, Šeimaties k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Tauragno kraštovaizdžio draustinis

 

Šeimyniškių atodanga su konglomerato uola

Utenos r. sav.

Užpalių sen.

Šeimyniškių k.

 

 

Utenio akmuo

Utenos r. sav.

Leliūnų sen.

Viskėnų k.

 

 

Vosgėlių akmuo*

Utenos r. sav.

Leliūnų sen.

Vosgėlių k.

 

 

Akmuo „Kiškio bažnyčia“

Varėnos r. sav.

Varėnos sen.

Valkininkų miškų urėdijos Vėžionių g-jos (71 kv., 35 skl.) teritorija, Šilaičio miškas

 

 

Du akmenys su „Jaučio pėda“

Varėnos r. sav.

Valkininkų sen.

Valkininkų miškų urėdijos Šalčios g-jos (939 kv., 44 skl.) teritorija, Kuršių k.

 

 

Liškiavos atodanga

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (82 kv., 6, 8 skl.) teritorija, Liškiavos k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Liškiavos kraštovaizdžio draustinis

 

Vištyčio akmuo*

Vilkaviškio r. sav.

Vištyčio sen.

Nebūtkiemio k.

Vištyčio regioninis parkas

 

Plikakalnio atodanga*

Vilniaus m. sav.

Vilniaus miesto savivaldybės miškų Lazdynų g-jos (9 kv., 21 skl.) teritorija, Karoliniškės

Karoliniškių valstybinis kraštovaizdžio draustinis

 

Pučkorių atodanga*

Vilniaus m. sav.

Vilniaus miesto savivaldybės miškų Pavilnių g-jos (21 kv., 17 skl.) teritorija, Pavilniai

Pavilnių regioninis parkas, Pučkorių kraštovaizdžio draustinis

 

Karmazinų atodanga

Vilniaus r. sav.

Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (312 kv., 19 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Dūkštų kraštovaizdžio draustinis

 

Skališkių uola*

Vilniaus r. sav.

Nemenčinės sen.

Nemenčinės miškų urėdijos Nemenčinės g-jos (25 kv., 34 skl.) teritorija

 

 

Akmuo „Raganos sostas“

Zarasų r. sav.

Turmanto sen.

Lapeliškių k.

 

 

Akmuo su pėda

Zarasų r. sav.

Antalieptės sen.

Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (58 kv., 15 skl.) teritorija, Lūžų miškas

Gražutės regioninis parkas, Šavašos kraštovaizdžio draustinis

Lygumų akmuo*

Zarasų r. sav.

Suvieko sen.

Zarasų miškų urėdijos Zarasų g-jos (8 kv., 15 skl.) teritorija, Lygumų miškas

 

 

Napoleono akmuo

Zarasų r. sav.

Salako sen.

Zarasų miškų urėdijos Salako g-jos (48 kv., 32 skl.) teritorija, Salako miškas

 

 

 

Hidrogeologiniai objektai

 

Pavadinimas

Savivaldybė

Seniūnija

Vietovė

Saugoma teritorija

Druskelės šaltinis*

Alytaus r. sav.

Miroslavo sen.

Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių g-jos (371 kv., 4 skl.) teritorija, Norūnų miškas, Balkasodžio k.

 

Nemunaičio mineralinė versmė*

Alytaus r. sav.

Nemunaičio sen.

Lankų k.

 

Kavarsko tufų šaltinis

Anykščių r. sav.

Kavarsko sen.

Kavarsko mstl.

 

Šaltinis „Karalienės liūnas“

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (10 kv., 4 skl.) teritorija, Anykščių šilelis, Pašventupio k.

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

Smardonės šaltinis*

Biržų r. sav.

Pabiržės sen.

Pabiržės mstl., Likėnų parkas

Biržų regioninis parkas

Švedpolio šaltinis

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Žagariškių k.

Žagarės regioninis parkas

Darsūniškio mineralinis šaltinis

Kaišiadorių r. sav.

Kruonio sen.

Darsūniškio k.

 

Vyžupio šaltinis*

Kalvarijos sav.

Kalvarijos sen.

Marijampolės miškų urėdijos Kalvarijos g-jos (427 kv., 27 skl.) teritorija, Ėgliškių k.

 

Svilės šaltiniai*

Kelmės r. sav.

Šaukėnų sen.

Svilės k.

Kurtuvėnų regioninis parkas, Svilės kraštovaizdžio draustinis

Vilko šaltinis*

Lazdijų r. sav.

Veisiejų sen.

Veisiejų miškų urėdijos Paliepio g-jos (13 kv., 16 skl.) teritorija, Norkūnų miškas

 

Vilktupio šaltinis

Panevėžio r. sav.

Karsakiškio sen.

Panevėžio miškų urėdijos Žaliosios g-jos (238 kv., 12 skl.) teritorija, Paliūniškio miškas

 

Baltasis šaltinis*

Pasvalio r. sav.

Daujėnų sen.

Barklainių k.

 

Žalsvasis šaltinis*

Pasvalio r. sav.

Pasvalio miesto sen.

Pasvalio m.

 

Pilelio šaltinis*

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (45 kv.) teritorija, Paplatelės miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas

Plokščių šaltinis*

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (63, 64, 74 kv.) teritorija, Plokštinės miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas, Plokštinės gamtinis rezervatas

Balbieriškio versmės*

Prienų r. sav.

Balbieriškio sen.

Balbieriškio mstl.

Nemuno kilpų regioninis parkas

Žiupos šaltiniai*

Prienų r. sav.

Stakliškių sen.

Žiupos k.

 

Arimaičių šaltinis

Radviliškio r. sav.

Aukštelkų apylinkės sen.

Arimaičių k.

 

Šmitos versmė*

Skuodo r. sav.

Aleksandrijos sen.

Kretingos miškų urėdijos Skuodo g-jos (2 kv.) teritorija, Truikinų k.

 

Lekėčių šaltinis

Šakių r. sav.

Lekėčių sen.

Šakių miškų urėdijos Lekėčių g-jos (11 kv.) teritorija, Lekėčių miškas

 

Grimzdų šaltinis*

Šilalės r. sav.

Kvėdarnos sen.

Rietavo miškų urėdijos Girėnų g-jos (5 kv.) teritorija, Grimzdų k.

 

Lino verdenė*

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Švenčionių g-jos (13 kv., 1 skl.) teritorija

Sirvėtos regioninis parkas, Sirvėtos kraštovaizdžio draustinis

Saidžių šaltinis

Trakų r. sav.

Lentvario sen.

Trakų miškų urėdijos Lentvario g-jos (4 kv., 5 skl.) teritorija, Saidžių k.

Neries regioninis parkas

Lentvorų šaltinis

Ukmergės r. sav.

Lyduokių sen.

Ukmergės miškų urėdijos Želvos g-jos (559 kv., 20 skl.) teritorija, Lentvorų k.

Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis

Paduburio šaltinis*

Ukmergės r. sav.

Pabaisko sen.

Kulniškių k.

 

Siesarties šaltinis

Ukmergės r. sav.

Lyduokių sen.

Ukmergės miškų urėdijos Želvos g-jos (133 kv., 24 skl.) teritorija, Siesarties k.

Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis

Žuvintės šaltinis

Ukmergės r. sav.

Pabaisko sen.

Ukmergės miškų urėdijos Pašilės g-jos (528 kv., 25 skl.) teritorija, Sukinių k.

 

Lygamiškio šaltinis

Utenos r. sav.

Užpalių sen.

Utenos miškų urėdijos Vyžuonų g-jos (259 kv., 26 skl.) teritorija, Lygamiškio k.

 

Skroblaus versmės*

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (621, 626 kv.) teritorija, Margionių kaimas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Kariniškių kraštovaizdžio draustinis

Versmė „Ūlos akis“*

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Puvočių g-jos (šalia 16 kv., 1 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

Mudrių šaltinis*

Vilkaviškio r. sav.

Bartninkų sen.

Patilčių k. (buv. Mudrių k.)

 

Rudoji versmelė

Zarasų r. sav.

Salako sen.

Zarasų miškų urėdijos Salako g-jos (880 kv., 4 skl.) teritorija, Sabalunkų k.

 

„Šveicarkos“ šaltinis

Zarasų r. sav.

Antalieptės sen.

Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (443 kv., 14 skl.) teritorija, Lūžų miškas

Gražutės regioninis parkas, Šavašos kraštovaizdžio draustinis

 

Geomorfologiniai objektai

 

Pavadinimas

Savivaldybė

Seniūnija

Vietovė

Saugoma teritorija

Galvinio gūbrys*

Alytaus r. sav.

Raitininkų sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (779, 780, 783 kv.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Lizdų kraštovaizdžio draustinis

Panemuninkų skardis*

Alytaus r. sav.

Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (32, 37, 38, 43 kv.) teritorija

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis

Ladakalnis*

Ignalinos r. sav.

Linkmenų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės g-jos (220 kv.) teritorija, Papiliakalnės k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Šiliniškių geomorfologinis draustinis

Žagarės ozas*

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Žagarės m.

Žagarės regioninis parkas

Agilos kopa*

Neringos m. sav.

Juodkrantės sen.

Juodkrantės (89, 91 kv.) ir Preilos g-jų (93, 94 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Angių kalnas*

Neringos m. sav.

Nidos sen.

Nidos g-jos (222, 223, 225, 226 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Karvaičių kopa*

Neringos m. sav.

Preilos sen.

Preilos g-jos (138, 139, 142, 143, 146, 147 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Lydumo ragas*

Neringos m. sav.

Juodkrantės sen.

Juodkrantės g-jos (87 kv., 23, 24, 25 skl.; 89 kv., 17, 18, 19, 20 skl.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Naglių ragas*

Neringos m. sav.

Juodkrantės sen.

Juodkrantės g-jos (65, 67, 69 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Raganos kalnas*

Neringos m. sav.

Juodkrantės sen.

Juodkrantės g-jos (1, 46, 47 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Skirpsto kopa*

Neringos m. sav.

Preilos sen.

Preilos g-jos (116, 119, 120, 121, 123, 124 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Urbo kalnas*

Neringos m. sav.

Nidos sen.

Nidos g-jos (9, 10, 12, 234 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Vecekrugo kopa*

Neringos m. sav.

Preilos sen.

Preilos g-jos (174, 175, 176, 179, 180, 181 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Vingio kopa*

Neringos m. sav.

Juodkrantės sen.

Juodkrantės g-jos (83, 85 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Lapgirio ozas*

Pakruojo r. sav.

Lygumų sen.

Pakruojo miškų urėdijos Rozalimo g-jos (379 kv., 53 skl.; 381 kv., 6, 35 skl.) teritorija, Lapgirio k.

 

Pūkštės kalnas*

Skuodo r. sav.

Barstyčių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (86, 87, 89, 90 kv.) teritorija, Barstyčių miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas, Mikytų kraštovaizdžio draustinis

Ozas „Barzdos kalnas“*

Ukmergės r. sav.

Pivonijos sen.

Ukmergės miškų urėdijos Krikštėnų g-jos (624 kv., 13 skl.) teritorija, Bartkūnų k.

 

Vyžuonų ozas

Utenos r. sav.

Vyžuonų sen.

Utenos miškų urėdijos Vyžuonų g-jos (273 kv., 8, 9, 10, 14, 17 skl.) teritorija, Čereškovietės k.

 

Didžioji Jonionių griova*

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (17 kv.) teritorija, Kibyšių miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

Krušonių skardis*

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (95, 99, 200 kv.) teritorija, Makariškės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Uciekos geomorfologinis draustinis

Mančiagirės skardžiai*

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (43, 53, 59, 60, 928, 932, 936 kv.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

Mardasavo skardis*

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (62 kv.) teritorija, Kvaraciejiškės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Merkio kraštovaizdžio draustinis

Rudnios cirkas*

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (519, 536 kv.) teritorija, Rudnios k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

Rudnios pietinis kalvaragis*

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (537 kv., 18, 19 skl.) teritorija, Rudnios k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

Rudnios šiaurinis kalvaragis*

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (519, 520 kv.) teritorija, Rudnios k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

Sarkajiedų dauba*

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (5, 6, 7 kv.) teritorija, Panemunės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

Trakiškių kalvagūbris*

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Puvočių g-jos (841, 858, 875 kv.) teritorija, Trakiškių miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

Uciekos skardis*

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (135 kv., 7, 48 skl.) teritorija, Makariškės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Uciekos geomorfologinis draustinis

Šeškinės ozas*

Vilniaus m. sav.

Šeškinės sen.

Šeškinė

 

 

Hidrografiniai objektai

 

Pavadinimas

Savivaldybė

Seniūnija

Vietovė

Saugoma teritorija

Bedugnio ežeras*

Alytaus r. sav.

Raitininkų sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (783 kv.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Lizdų kraštovaizdžio draustinis

Baluošo ilgasalė*

Ignalinos r. sav.

Linkmenų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (509 kv., 5, 6, 7 skl.) teritorija, Baluošo ežeras

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

Dringio ragas*

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (588 kv.) teritorija, Dringio ežeras

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Siurių telmologinis draustinis

Ešerinio ežerėliai*

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (224, 524 kv.) teritorija, Linkmenų miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

Ožių ragas*

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (538 kv., 9, 10 skl.) teritorija, Dringio ežeras

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Asalnų hidrografinis draustinis

Kaukinės ežeras „Žiedelis“

Kaišiadorių r. sav.

Žiežmarių apylinkės sen.

Kaukinės k.

Kaukinės valstybinis botaninis-zoologinis draustinis

Auksalės pusiasalis*

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (41 kv.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkos hidrografinis draustinis

Kreiviškių pusiasalis*

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (40 kv.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkos hidrografinis draustinis

Platelių ežero salos: Briedsalė, Veršio, Pilies*

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (100, 103, 104 kv.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Šventorkalnio archeologinis draustinis

Aiseto pusiasalis

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Labanoro g-jos (6 kv.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Aiseto kraštovaizdžio draustinis

Alnio pusiasalis

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Labanoro g-jos (91 kv., 1, 2 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Alnio kraštovaizdžio draustinis

Mažųjų Siaurių pusiasalis

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (6 kv., 4, 5, 6 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Peršokšnų hidrografinis draustinis

Aklaežeris „Vokštelis“*

Telšių r. sav.

Viešvėnų sen.

Telšių miškų urėdijos Varnių g-jos (113, 114 kv.) teritorija, Sydeklio k.

Varnių regioninis parkas

Bajorės rėva*

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Nemuno upė ties Maksimų k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

Netiesų ežerėliai*

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (736, 789 kv.) teritorija, Netiesų miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Netiesų hidrografinis draustinis

Siuvėjo rėva*

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Nemuno upė ties Maksimonių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

 

Botaniniai objektai

 

Pavadinimas

Savivaldybė

Seniūnija

Vietovė

Saugoma teritorija

Dovydžių ąžuolas

Akmenės r. sav.

Kruopių sen.

Dovydžių k.

 

Rudikių ąžuolas

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Mažeikių miškų urėdijos Papilės g-jos (641 kv., 29 skl.) teritorija, Rudikių k.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

Užbrasčių ąžuolas

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

buv. Užbrasčių k.

 

Žibikų ąžuolas

Akmenės r. sav.

Viekšnių sen.

Žibikų k.

 

15-kamienė liepa

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Papilės mstl.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

Aukščiausia Lietuvos eglė*

Alytaus r. sav.

Miroslavo sen.

Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių g-jos (42 kv., 8 skl.) teritorija

 

Aukščiausia Lietuvos pušis*

Alytaus r. sav.

Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (3 kv., 9 skl.) teritorija, Punios šilas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo rezervatas

Punios šilo ąžuolai (4)

Alytaus r. sav.

Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (32 kv.; 17 skl.) teritorija, Punios šilas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis

Senoji guoba*

Alytaus r. sav.

Nemunaičio sen.

Geisčiūnų k.

 

Senoji kriaušė

Alytaus r. sav.

Nemunaičio sen.

Geisčiūnų k.

 

Storasis ąžuolas*

Alytaus r. sav.

Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (12 kv., 23 skl.) teritorija, Punios šilas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis

Žvirgždėnų pušis

Alytaus r. sav.

Daugų sen.

Žvirgždėnų k.

 

Žvėrinčiaus ąžuolas

Birštono sav.

Birštono apylinkių sen.

Prienų miškų urėdijos Birštono g-jos (34 kv., 3 skl.) teritorija, Žvėrinčiaus miškas

Nemuno kilpų regioninis parkas

Latežerio ąžuolas

Druskininkų sav.

Viečiūnų sen.

Druskininkų miškų urėdijos Latežerio g-jos (357 kv.) teritorija, Latežerio k.

 

Paneriškių ąžuolas

Elektrėnų sav.

Vievio sen.

Paneriškių k.

Neries regioninis parkas, Siviliškių kraštovaizdžio draustinis

Asalnų pušis*

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (537 kv., 21 skl.) teritorija, Linkmenų miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Asalnų hidrografinis draustinis

Labakaršio pušis*

Ignalinos r. sav.

Linkmenų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Kaltanėnų g-jos (503 kv., 18 skl.) teritorija, Kamčiatkos miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas

Trainiškio ąžuolas*

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (501 kv., 26 skl.) teritorija, Linkmenų miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

Tverečiaus ąžuolas*

Ignalinos r. sav.

Tverečiaus sen.

Tverečiaus k.

 

Upninkų liepos (2)

Jonavos r. sav.

Upninkų sen.

Keižonių k.

 

Vainių tuopa

Jonavos r.

Šilų sen.

Vainių vnkm.

 

Beržynės ąžuolas

Joniškio r. sav.

Skaistgirio sen.

Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (214 kv.) teritorija, Beržynės miškas

 

Dvikamienis ąžuolas

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (18 kv.) teritorija, Reibiniškio miškas

 

Gumbuotasis ąžuolas*

Joniškio r. sav.

Satkūnų sen.

Vaineikių k.

 

Maldenių ąžuolas

Joniškio r. sav.

Skaistgirio sen.

Joniškio miškų urėdijos Joniškio g-jos (109 kv.) teritorija, Maldenių (Obelynės) miškas

 

M. Butlerio dvaro liepa

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Žvelgaičių k.

 

Raistų ąžuolas

Joniškio r. sav.

Gaižaičių sen.

Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (166 kv.) teritorija, Raistų k.

 

Raistų liepa

Joniškio r. sav.

Gaižaičių sen.

Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (166 kv.) teritorija, Raistų k.

 

Taučiūnų liepa

Joniškio r. sav.

Skaistgirio sen.

Taučiūnų k.

 

Veršių ąžuolas

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Veršių k.

 

Avietiškių ąžuolas

Jurbarko r. sav.

Eržvilko sen.

Avietiškių k.

 

Ąžuolų alėja

Jurbarko r. sav.

Smalininkų sen.

Vidkiemio k.

 

Baublio ąžuolas

Jurbarko r. sav.

Šimkaičių sen.

Stulgių k.

 

Gediminaičio ąžuolas

Jurbarko r. sav.

Raudonės sen.

Raudonės mstl.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

Gelgaudų ąžuolas

Jurbarko r. sav.

Skirsnemunės sen.

Pilies I k.

Panemunių regioninis parkas, Pilies kraštovaizdžio architektūros draustinis

Globio ąžuolas

Jurbarko r. sav.

Šimkaičių sen.

Stulgių k.

 

Graužėnų pušis

Jurbarko r. sav.

Raudonės sen.

Jurbarko miškų urėdijos Veliuonos g-jos (16 kv.) teritorija, Graužėnų k.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

Juodoji tuopa

Jurbarko r. sav.

Raudonės sen.

Raudonės mstl.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

Milaičių ąžuolas

Jurbarko r. sav.

Eržvilko sen.

Milaičių k.

 

Papiškių ąžuolas

Jurbarko r. sav.

Veliuonos sen.

Papiškių k.

Panemunių regioninis parkas

Raudonės liepa

Jurbarko r. sav.

Raudonės sen.

Raudonės mstl.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

Žvirblaukio ąžuolai (2)

Jurbarko r. sav.

Šimkaičių sen.

Žvirblaukio k.

 

Borų miško pušis

Kaišiadorių r. sav.

Žaslių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Žaslių g-jos (516 kv., 6 skl.) teritorija, Borų miškas

 

J. Grigaliūno liepa

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Antakalnio k.

 

Rumšiškių miško pušis*

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (363 kv., 6 skl.) teritorija, Rumšiškių miškas

Kauno marių regioninis parkas, Gastilionių botaninis-zoologinis draustinis

Žaslių guobos (2)

Kaišiadorių r. sav.

Žaslių sen.

Žaslių mstl.

 

Lampėdžių liepa gražuolė*

Kauno m. sav.

 

Lampėdžiai, Romuvos g. 57

 

Senoji obelis

Kauno m. sav.

 

Kauno m., Obels g. 18

 

Dubravos dvyniai

Kauno r. sav.

Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Šilėnų g-jos (78 kv., 16 skl.) teritorija, Dubravos miškas

 

Liepa motinėlė

Kauno r. sav.

Zapyškio sen.

Braziukų k.

 

Didysis ąžuolas

Kelmės r. sav.

Kražių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Kražių g-jos (1 kv.) teritorija, Gorainių k.

 

Elbarų ąžuolas

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Elbarų k.

 

Kiaunorių ąžuolas

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Kiaunorių k.

 

Martyno pušis

Kelmės r. sav.

Užvenčio sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užvenčio g-jos (13 kv.) teritorija, Plikšilio miškas

 

Pabutkalnio ąžuolas

Kelmės r. sav.

Užvenčio sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užvenčio g-jos (15 kv.) teritorija, Pabutkalnio k.

 

Pakarčemio ąžuolas

Kelmės r. sav.

Kelmės apylinkių sen.

Pakarčemio k.

 

Panūdžių ąžuolas

Kelmės r. sav.

Kelmės apylinkių sen.

Panūdžių k.

 

Perkūnkalnio pušis

Kelmės r. sav.

Šaukėnų sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užvenčio g-jos (35 kv.) teritorija, Želvių miškas

 

Reibių ąžuolas

Kelmės r. sav.

Kukečių sen.

Reibių k.

 

Spunsčio ąžuolas

Kelmės r. sav.

Kražių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Kražių g-jos (8 kv.) teritorija, Paspąsčio k.

 

Storoji Tytuvėnų šilo pušis

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Tytuvėnų g-jos (32 kv., 35 skl.) teritorija, Tytuvėnų miškas

Tytuvėnų regioninis parkas

Šventragių ąžuolas

Kelmės r. sav.

Kražių sen.

Šventragių k.

 

Lančiūnavos ąžuolas

Kėdainių r. sav.

Truskavos sen.

Kėdainių miškų urėdijos Lančiūnavos g-jos (23 kv., 3 skl.) teritorija, Lančiūnavos miškas

 

M. Daukšos ąžuolas

Kėdainių r. sav.

Kėdainių miesto sen.

Babėnų k.

 

Nykio vinkšna

Kėdainių r. sav.

Gudžiūnų sen.

Miegėnų k.

 

Šaravų ąžuolas

Kėdainių r. sav.

Josvainių sen.

Kėdainių miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (43 kv., 1 skl.) teritorija, Šaravų miškas

 

Šventybrasčio ąžuolai (5)

Kėdainių r. sav.

Vilainių sen.

Kėdainių miškų urėdijos Kėdainių g-jos (351 kv., 24 skl.) teritorija, Šventybrasčio k.

 

Storoji liepa*

Klaipėdos m. sav.

 

Minijos g.

 

Svencelės ąžuolas

Klaipėdos r. sav.

Priekulės sen.

Šilutės miškų urėdijos Kintų g-jos (3 kv.) teritorija, Svencelės k.

 

Šernų ąžuolas

Klaipėdos r. sav.

Dovilų sen.

Kretingos miškų urėdijos Šernų g-jos (25 kv.) teritorija, Šernų miškas

 

Galdiko ąžuolas

Kretingos r. sav.

Imbarės sen.

Mažųjų Žalimų k.

 

Grūšlaukės ąžuolas

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Grūšlaukės k.

 

Salantų kaštonas

Kretingos r. sav.

Salantų miesto sen.

Salantų mstl.

Salantų regioninis parkas

Tamožinės ąžuolas

Kretingos r. sav.

Kūlupėnų sen.

Kretingos miškų urėdijos Vaineikių g-jos (216 kv., 10 skl.) teritorija, Tamožinės miškas

Salantų regioninis parkas, Salanto žemupio hidrografinis draustinis

Tamožinės pušis

Kretingos r. sav.

Kūlupėnų sen.

Kretingos miškų urėdijos Vaineikių g-jos (209 kv., 11 skl.) teritorija, Tamožinės miškas

Salantų regioninis parkas, Salanto žemupio hidrografinis draustinis

Vaineikupio ąžuolas

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Vaineikių k.

 

Buivėnų ąžuolas

Kupiškio r. sav.

Noriūnų sen.

Buivėnų k.

 

Didysis Širvinto ąžuolas

Lazdijų r. sav.

Seirijų sen.

Veisiejų miškų urėdijos Seirijų g-jos (4 kv., 8 skl.) teritorija, Širvinto miškas, Metelių k.

Metelių regioninis parkas, Metelių kraštovaizdžio draustinis

Drevėtasis Širvinto ąžuolas

Lazdijų r. sav.

Seirijų sen.

Veisiejų miškų urėdijos Seirijų g-jos (4 kv., 8 skl.) teritorija, Širvinto miškas, Metelių k.

Metelių regioninis parkas, Metelių kraštovaizdžio draustinis

Buktos ąžuolas

Marijampolės sav.

Liudvinavo sen.

Marijampolės miškų urėdijos Buktos g-jos (23 kv., 11 skl.) teritorija, Buktos miškas

Žuvinto biosferos rezervatas

Grįstakelio ąžuolas

Marijampolės sav.

Liudvinavo sen.

Marijampolės miškų urėdijos Buktos g-jos (56 kv., 8 skl.) teritorija, Buktos miškas

Žuvinto biosferos rezervatas

Storasis ąžuolas*

Mažeikių r. sav.

Mažeikių apylinkės sen.

Gargždų k.

 

Storoji eglė

Mažeikių r. sav.

Sedos sen.

Mažeikių miškų urėdijos Renavo g-jos (260 kv., 45 skl.) teritorija, Renavo k.

Varduvos valstybinis kraštovaizdžio draustinis

Alkūnų ąžuolas*

Molėtų r. sav.

Inturkės sen.

Utenos miškų urėdijos Dubingių g-jos (19 kv., 29 skl.) teritorija, Alkūnų miškas

 

Beržos ąžuolas

Molėtų r. sav.

Dubingių sen.

Zaberžos k.

Asvejos regioninis parkas, Beržos kraštovaizdžio draustinis

Virintos ąžuolas

Molėtų r. sav.

Alantos sen.

Utenos miškų urėdijos Videniškių g-jos (794 kv., 30 skl.) teritorija, Jakubėliškio k.

Virintos valstybinis hidrografinis draustinis

Ąžuolų alėja

Pagėgių sav.

Vilkyškių sen.

Šilutės miškų urėdijos Rambyno g-jos (šalia 13, 82 kv.) teritorija

Rambyno regioninis parkas, Vilkyškių geomorfologinis draustinis

Raganų eglė*

Pagėgių sav.

Vilkyškių sen.

Šilutės miškų urėdijos Rambyno g-jos (83 kv.) teritorija, Vilkyškių miškas

Rambyno regioninis parkas

Ąžuolas

Pakruojo r. sav.

Klovainių sen.

Pakruojo miškų urėdijos Klovainių g-jos (72 kv., 7 skl.) teritorija

 

Klovainių ąžuolas

Pakruojo r. sav.

Klovainių sen.

Klovainių k.

 

Klovainių storasis ąžuolas

Pakruojo r. sav.

Klovainių sen.

Klovainių k.

 

Rozalimo ąžuolas

Pakruojo r. sav.

Rozalimo sen.

Rozalimo mstl.

 

Storasis ąžuolas

Pakruojo r. sav.

Pašvitinio sen.

Pamūšio k.

 

Kadagys

Panevėžio r. sav.

Panevėžio sen.

Pakuodžiupių k.

 

Gedučių ąžuolas

Pasvalio r. sav.

Vaškų sen.

Biržų miškų urėdijos Saločių g-jos (44 kv., 4 skl.) teritorija, Gedučių miškas

 

Girniūnų ąžuolas

Pasvalio r. sav.

Pasvalio sen.

Girniūnų k.

 

Moliūnų ąžuolas

Pasvalio r. sav.

Pumpėnų sen.

Moliūnų k.

 

Ramoninės ąžuolas

Pasvalio r. sav.

Pumpėnų sen.

Ramoninės vnkm.

 

Šakarnių pušis

Pasvalio r. sav.

Saločių sen.

Biržų miškų urėdijos Saločių g-jos (17 kv., 12 skl.) teritorija, Šakarnių miškas

 

Žadeikonių ąžuolas

Pasvalio r. sav.

Saločių sen.

Žadeikonių k.

 

Mingėlos ąžuolas*

Plungės r. sav.

Nausodžio sen.

Vieštovėnų k.

 

Perkūno ąžuolas*

Plungės r. sav.

Plungės miesto sen.

Plungės m., M. Oginskio parkas

 

Platelių liepa*

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (15 kv.) teritorija, Platelių mstl.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių urbanistinis draustinis

Platelių vinkšna*

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (12 kv.) teritorija, Platelių mstl.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių urbanistinis draustinis

Raganos uosis*

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Platelių mstl.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių urbanistinis draustinis

Stirbaičių ąžuolas*

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (5 kv.) teritorija, Stirbaičių miškas, Stirbaičių k.

Žemaitijos nacionalinis parkas

Aukščiausias Lietuvos medis (Degsnės miško maumedis)

Prienų r. sav.

Balbieriškio sen.

Prienų miškų urėdijos Balbieriškio g-jos (29 kv., 1 skl.) teritorija, Degsnės miškas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Degsnės botaninis draustinis

Gojaus miško ąžuolas

Prienų r. sav.

Stakliškių sen.

Prienų miškų urėdijos Verknės g-jos (24 kv., 7 skl.) teritorija, Gojaus miškas, Pakrovų k.

 

Aukštelkų ąžuolas

Radviliškio r. sav.

Aukštelkų apylinkės sen.

Aukštelkų k.

 

Dapšionių ąžuolas

Radviliškio r. sav.

Sidabravo apylinkės sen.

Dapšionių k.

 

Dvikamienis ąžuolas

Radviliškio r. sav.

Pakalniškių apylinkės sen.

Radviliškio miškų urėdijos Aukštelkų g-jos (71 kv., 5 skl.) teritorija, Radvilonių miškas

 

Kurklių ąžuolas

Radviliškio r. sav.

Šeduvos apylinkės sen.

Radviliškio miškų urėdijos Šeduvos g-jos (54 kv., 1 skl.) teritorija, Kurklių miškas

 

Liaudiškių pušis

Radviliškio r. sav.

Baisogalos apylinkės sen.

Radviliškio miškų urėdijos Šeduvos g-jos (146 kv., 15 skl.) teritorija, Liaudiškių miškas

 

Linkaičių pušis

Radviliškio r. sav.

Šeduvos apylinkės sen.

Radviliškio miškų urėdijos Radviliškio g-jos (29 kv., 7 skl.) teritorija, Linkaičių miškas

 

Radvilonių ąžuolas

Radviliškio r. sav.

Pakalniškių apylinkės sen.

Radviliškio miškų urėdijos Aukštelkų g-jos (59 kv., 6 skl.) teritorija, Radvilonių miškas

 

Gražusis ąžuolas

Raseinių r. sav.

Šiluvos sen.

Raseinių miškų urėdijos Padubysio g-jos (36 kv.) teritorija, Plauginių miškas

Dubysos regioninis parkas, Plauginių botaninis-zoologinis draustinis

Molavėnų ąžuolas

Raseinių r. sav.

Nemakščių sen.

Raseinių miškų urėdijos Viduklės g-jos (4 kv.) teritorija, Molavėnų k.

Pašešuvio valstybinis kraštovaizdžio draustinis

Vienišoji pušis

Raseinių r. sav.

Pagojukų sen.

Raseinių miškų urėdijos Pikčiūnų g-jos (30 kv.) teritorija, Zvėgių miškas

 

Bradesių ąžuolas*

Rokiškio r. sav.

Kriaunų sen.

Rokiškio miškų urėdijos Girios g-jos (727 kv., 40 skl.) teritorija, Bradesių k.

Sartų regioninis parkas

Ministro liepa

Rokiškio r. sav.

Jūžintų sen.

Rokiškio miškų urėdijos Girios g-jos (25 kv., 8 skl.) teritorija, Dusetų giria

Sartų regioninis parkas, Vosynos gamtinis rezervatas

Žiūkeliškių ąžuolas

Rokiškio r. sav.

Jūžintų sen.

Žiūkeliškių k.

Sartų regioninis parkas, Rašų hidrografinis draustinis

Dvikamienė pušis

Šakių r. sav.

Griškabūdžio sen.

Šakių miškų urėdijos Klevinių g-jos (51 kv.) teritorija, Zyplių miškas

 

Gelgaudiškio dvaro parko I ąžuolas

Šakių r. sav.

Gelgaudiškio sen.

Gelgaudiškio mstl.

Panemunių regioninis parkas

Gelgaudiškio dvaro parko II ąžuolas

Šakių r. sav.

Gelgaudiškio sen.

Gelgaudiškio mstl.

Panemunių regioninis parkas

Gelgaudiškio pušis

Šakių r. sav.

Gelgaudiškio sen.

Šakių miškų urėdijos Gelgaudiškio g-jos (2 kv.) teritorija, Gelgaudiškio mstl.

Panemunių regioninis parkas, Šilupės geomorfologinis draustinis

Ilguvos ąžuolas

Šakių r. sav.

Kriūkų sen.

Šakių miškų urėdijos Plokščių g-jos (1 kv.) teritorija, Ilguvos k.

Panemunių regioninis parkas, Nykos kraštovaizdžio draustinis

Obeliškių I ąžuolas

Šakių r. sav.

Plokščių sen.

Šakių miškų urėdijos Gelgaudiškio g-jos (11 kv.) teritorija, Obeliškių k.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

Obeliškių II ąžuolas

Šakių r. sav.

Plokščių sen.

Šakių miškų urėdijos Gelgaudiškio g-jos (11 kv.) teritorija, Obeliškių k.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

Storiausia Lietuvos eglė*

Šakių r. sav.

Gelgaudiškio sen.

Šakių miškų urėdijos Gelgaudiškio g-jos (2 kv.) teritorija

Panemunių regioninis parkas, Šilupės geomorfologinis draustinis

Zyplių ąžuolas*

Šakių r. sav.

Lukšių sen.

Tubelių k.

 

Grybiškių ąžuolas

Šalčininkų r. sav.

Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos (578 kv., 4 skl.) teritorija, Nemkamedžio miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

Stakų ąžuolas

Šalčininkų r. sav.

Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos (548 kv., 2 skl.) teritorija, Stakų miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas,

Stakų kraštovaizdžio draustinis

Lieporių liepos (2)

Šiaulių m. sav.

Lieporių k.

 

Bubių šešiakamienė eglė

Šiaulių r. sav.

Bubių sen.

Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų g-jos (353 kv.) teritorija, Paraudžių miškas

Kurtuvėnų regioninis parkas, Raudos kraštovaizdžio draustinis

Bubių tuopos (5)

Šiaulių r. sav.

Bubių sen.

Bubių k.

Kurtuvėnų regioninis parkas

Dugnų ąžuolas

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Paežerių g-jos (3 kv.) teritorija, Dugnų miškas

 

Paežerių ąžuolas

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Paežerių g-jos (16 kv.) teritorija, Paežerių miškas

 

Zuikiškės ąžuolas

Šiaulių r. sav.

Bubių sen.

Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų g-jos (311 kv.) teritorija, Paraudžių miškas

Kurtuvėnų regioninis parkas

Antininkų ąžuolas

Šilalės r. sav.

Bijotų sen.

Košių k.

 

Laumenų ažuolas

Šilalės r. sav.

Bilionių sen.

Laumenų k.

Varnių regioninis parkas

 

Ręsčių uosis

Šilalės r. sav.

Laukuvos sen.

Ręsčių k.

 

Visdžiaugų ąžuolas

Šilalės r. sav.

Pajūrio sen.

Visdžiaugų k.

 

Didžioji tuja

Šilutės r. sav.

Kintų sen.

Kintų mstl.

 

H. Zudermano ąžuolas

Šilutės r. sav.

Šilutės sen.

Šilutės miškų urėdijos Šilutės g-jos (15 kv., 23 skl.) teritorija, Žalgirių miškas

Nemuno deltos regioninis parkas, Žalgirių kaimo kraštovaizdžio draustinis

Pagrynių ąžuolas

Šilutės r. sav.

Šilutės sen.

Šilutės m.

 

Abejučių ąžuolas

Švenčionių r. sav.

Pabradės sen.

Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių g-jos (141 kv., 42 skl.) teritorija, Abejučių k.

Asvejos regioninis parkas, Asvejos hidrografinis draustinis

Adamavo ąžuolas

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Švenčionių g-jos (398 kv., 10 skl.) teritorija, Adamavo k.

Sirvėtos regioninis parkas, Sirvėtos kraštovaizdžio draustinis

Argirdiškės pušis

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (119 kv., 11 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Lakajos kraštovaizdžio draustinis

Baltagalio pušis

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (75 kv., 22 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Lakajos kraštovaizdžio draustinis

Gaigalinio kadagys

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (45 kv., 8 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas

Grybų ąžuolas

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Žeimenos g-jos (337 kv., 7 skl.) teritorija, Grybų k.

 

Joniškės liepa

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Joniškės k.

Labanoro regioninis parkas, Lakajų kraštovaizdžio draustinis

Juodalksnis „Gumbulis“

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (62 kv., 1 skl.) teritorija, Januliškio k.

Labanoro regioninis parkas, Peršokšnos kraštovaizdžio draustinis

Kaltanėnų ąžuolas

Švenčionių r. sav.

Kaltanėnų sen.

Kaltanėnų k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Kaltanėnų urbanistinis draustinis

Karpakėlio I ąžuolas

Švenčionių r. sav.

Pabradės sen.

Karpakėlio k.

Asvejos regioninis parkas

Kretuonių ąžuolai (2)

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Kretuonių k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Kretuono kraštovaizdžio draustinis

Labanoro pušys (6)

Švenčionių r. sav.

Kaltanėnų sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Antaliedės g-jos (32 kv., 11 skl.; 33 kv., 1 skl.) teritorija, Labanoro miškas

Labanoro regioninis parkas, Kiauneliškio rezervatas

Laužėnų ąžuolas

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Laužėnų k.

 

Laužėnų liepa

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Laužėnų k.

 

Liepų (20) pavėsinė

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Šventos k.

Sirvėtos regioninis parkas, Šventos kraštovaizdžio draustinis

Medišionių liepos

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Medišionių k.

 

Obelų Rago kadagiai

Švenčionių r. sav.

Kaltanėnų sen.

Obelų Rago k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Žeimenio hidrografinis draustinis

Peršokšnos piramidinė eglė

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (63 kv., 38 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Peršokšnos kraštovaizdžio draustinis

Purviniškių pušis

Švenčionių r. sav.

Pabradės sen.

Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių g-jos (131 kv.,
1 skl.) teritorija, Purviniškių miškas

Asvejos regioninis parkas, Vyriogalos kraštovaizdžio draustinis

Purvino II ąžuolas

Švenčionių r. sav.

Pabradės sen.

Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių g-jos (115 kv.,
8 skl.) teritorija, Dubingių miškas

Asvejos regioninis parkas, Purviniškių telmologinis draustinis

Pušis su koja

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (75 kv., 22 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Lakajos kraštovaizdžio draustinis

Karklotės ąžuolas

Tauragės r. sav.

Batakių sen.

Karklotės k.

 

Skliausčių ąžuolas

Telšių r. sav.

Luokės sen.

Skliausčių k.

Varnių regioninis parkas

Tado Blindos pušis

Telšių r. sav.

Luokės sen.

Telšių miškų urėdijos Ūbiškės g-jos (26 kv.) teritorija, Byvainės miškas

 

A. Mickevičiaus ąžuolas

Trakų r. sav.

Aukštadvario sen.

Aukštadvario mstl.

Aukštadvario regioninis parkas, Aukštadvario urbanistinis draustinis

V. Bergo ąžuolas

Trakų r. sav.

Lentvario sen.

Rykantų k., automagistralės Vilnius-Kaunas 23 km

 

Atkočių tuopa

Ukmergės r. sav.

Deltuvos sen.

Atkočių k.

 

Felinkos ąžuolas

Ukmergės r. sav.

Lyduokių sen.

Ukmergės miškų urėdijos Želvos g-jos (560 kv., 3 skl.) teritorija, Felinkos miškas

Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis

Lentvorų ąžuolas

Ukmergės r. sav.

Lyduokių sen.

Lentvorų k.

 

Viškonių ąžuolas

Ukmergės r. sav.

Taujėnų sen.

Balelių (Viškonių) k.

 

Pakalnių ąžuolas

Utenos r. sav.

Leliūnų sen.

Pakalnių k.

 

Šuminų pušis

Utenos r. sav.

Tauragnų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (108 kv., 7 skl.) teritorija, Šuminų k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

Varniškių ąžuolas

Utenos r. sav.

Tauragnų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės g-jos (185 kv., 21 skl.) teritorija, Varniškių k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Varniškių kaimo kultūrinis rezervatas

Varniškių liepa

Utenos r. sav.

Tauragnų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės g-jos (185 kv., 26 skl.) teritorija, Varniškių k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Varniškių kaimo kultūrinis rezervatas

Aukštagirio augavietė

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (568 kv., 33 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (1 kv., 13 skl.) teritorija

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (2 kv., 13 skl.) teritorija

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (7 kv., 26 skl.) teritorija

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (7 kv., 27 skl.) teritorija

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (24 kv., 8 skl.) teritorija

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (40 kv., 12 skl.) teritorija

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (45 kv., 36 skl.) teritorija

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (46 kv., 14 skl.) teritorija

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (46 kv., 19 skl.) teritorija

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (47 kv., 15 skl.) teritorija

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (47 kv., 15 skl.) teritorija

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (56 kv., 5 skl.) teritorija

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (68 kv., 20 skl.) teritorija

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (69 kv., 31 skl.) teritorija

Drevėtos pušys (2)

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (74 kv., 26 skl.) teritorija

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (79 kv., 38 skl.) teritorija

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (82 kv., 46 skl.) teritorija

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (84 kv., 1 skl.) teritorija

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (85 kv., 30 skl.) teritorija

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (86 kv., 3 skl.) teritorija

Drevėtos pušys (2)

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (141 kv., 13 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Grūdos hidrografinis draustinis

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (141 kv., 24 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Grūdos hidrografinis draustinis

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (160 kv., 1 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Grūdos hidrografinis draustinis

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (182 kv., 41 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (204 kv., 5 skl.) teritorija, Darželių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (204 kv., 36 skl.) teritorija, Darželių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (257 kv., 13 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (257 kv., 16 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (269 kv., 14 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Didžbalės telmologinis draustinis

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (271 kv., 22 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (271 kv., 32 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

Drevėtos pušys (2)

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (2 kv., 20 skl.) teritorija, Zervynų k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (79 kv., 7 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Drevių kampo geomorfologinis draustinis

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (107 kv., 14 skl.) teritorija, Marcinkonių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (127 kv., 52 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (143 kv., 80 skl.) teritorija, Marcinkonių k

Dzūkijos nacionalinis parkas

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (197 kv., 32 skl.) teritorija, Marcinkonių k

Dzūkijos nacionalinis parkas

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (198 kv., 12 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (199 kv., 9 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (326 kv., 9 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

Drevėta pušis

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (197 kv., 12 skl.) teritorija, Trasninko k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Merkio kraštovaizdžio draustinis

Dūbo pušis*

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (389 kv., 5 skl.) teritorija, Dūbo miškas

 

Lietuvio liepa*

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Margionių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Kariniškių kraštovaizdžio draustinis

Zervynų ąžuolas

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Zervynų k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

Ąžuolų karalienė

Vilniaus r. sav.

Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (25 kv., 5 skl.) teritorija, Drebulynės miškas

Neries regioninis parkas

Belūnų ąžuolas

Vilniaus r. sav.

Zujūnų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Sudervės g-jos (124 kv., 1 skl.) teritorija, Belūnų miškas

Griovių valstybinis geomorfologinis draustinis

Glitiškių ąžuolas*

Vilniaus r. sav.

Paberžės sen.

Glitiškių k.

 

Gojaus ąžuolas

Vilniaus r. sav.

Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (301 kv., 25 skl.) teritorija, Gojaus miškas

 

 

Šventasis Daubos ąžuolas

Vilniaus r. sav.

Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (323 kv., 2 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Dūkštų kraštovaizdžio draustinis

 

Vaigeliškių ąžuolas

Vilniaus r. sav.

Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (37 kv., 8 skl.) teritorija, Drebulynės miškas

Neries regioninis parkas

Balčių ąžuolas

Zarasų r. sav.

Degučių sen.

Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (509 kv., 69 skl.) teritorija, Senadvario miškas

Gražutės regioninis parkas, Veprio kraštovaizdžio draustinis

Eglės sesės

Zarasų r. sav.

Salako sen.

Zarasų miškų urėdijos Gražutės g-jos (100 kv., 16 skl.) teritorija, Gražutės miškas

Gražutės regioninis parkas

Ilgašilio pušis

Zarasų r. sav.

Dusetų sen.

Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (11 kv., 18 skl.) teritorija, Ilgašilio miškas

Sartų regioninis parkas, Ilgašilio kraštovaizdžio draustinis

Kalniukų ąžuolas

Zarasų r. sav.

Suvieko sen.

Zarasų miškų urėdijos Antazavės g-jos (221 kv., 40 skl.) teritorija, Kalniukų k.

 

Mukulių ąžuolas

Zarasų r. sav.

Zarasų sen.

Mukulių k.

 

Pakerniškių juodalksnis

Zarasų r. sav.

Salako sen.

Pakerniškių k.

Gražutės regioninis parkas

Pažemio pušis

Zarasų r. sav.

Degučių sen.

Pažemio k.

 

Salako pušis

Zarasų r. sav.

Salako sen.

Zarasų miškų urėdijos Salako g-jos (29 kv., 8 skl.) teritorija, Giteniškės miškas

Gražutės regioninis parkas, Dumblynės kraštovaizdžio draustinis

Stelmužės ąžuolas*

Zarasų r. sav.

Imbrado sen.

Stelmužės k.

 

* Vertingiausi gamtos paveldo objektai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 311 „Dėl gamtos paminklų paskelbimo“ (Žin., 2000, Nr. 24-621) paskelbti gamtos paminklais.

______________