LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TIKSLINGUMO DALYVAUTI AFGANISTANO GORO PROVINCIJOS ATKŪRIMO GRUPĖS VEIKLOJE

 

2005 m. gegužės 23 d. Nr. 569

Vilnius

 

Atsižvelgdama į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos vaidmenį palaikant tarptautinę taiką ir saugumą Afganistane, siekdama aktyviai dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Jungtinių Tautų ir NATO politinius siekius ir užtikrinant kolektyvinį saugumą, taip pat įgyvendinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas, kuriose sveikinamos NATO valstybės, įsipareigojusios steigti provincijos atkūrimo grupes Afganistane, ir pritardama Lietuvos Respublikos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės kūrimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pritarti, kad tikslinga siųsti Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus dalyvauti Lietuvos Respublikos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės, susidedančios iš Lietuvos Respublikos karinio vieneto ir civilių asmenų, veikloje.

2. Pavesti Krašto apsaugos ministerijai kartu su Vidaus reikalų ministerija ir Užsienio reikalų ministerija parengti ir suderinus su Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teisės aktų nustatyta tvarka iki 2005 m. birželio 15 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektus teisės aktų, reglamentuojančių šio nutarimo 1 punkte nurodytos grupės statusą ir veiklą, taip pat Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų siuntimą dalyvauti šios grupės veikloje.

3. Iki bus priimti šio nutarimo 2 punkte nurodyti teisės aktai, leisti Krašto apsaugos ministerijai ir Užsienio reikalų ministerijai komandiruoti į Afganistaną laikotarpiui iki 90 kalendorinių dienų (įskaitytinai) valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus dalyvauti kuriant Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupę ir jai būtiną infrastruktūrą, įskaitant statybas.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                                       GEDIMINAS KIRKILAS

______________