LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ PRIPAŽINIMO SAUGOMOMIS

 

2005 m. balandžio 29 d. Nr. ĮV-190

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 153-5571) 3 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 10 straipsnio 4 ir 6 dalimis:

1. Pripažįstu saugomomis nekilnojamąsias kultūros vertybes, įregistruotas Kultūros vertybių registre Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymais nuo 1995 m. birželio 12 d. iki 2005 m. balandžio 19 d. bei paskelbtais „Valstybės žiniose“ nuo jų įregistravimo dienos šiais kodais, ir nustatau šių vertybių apsaugos tikslus:

1.1. saugoti moksliniam pažinimui: A1-A5, A25-A35, A39-A53, A55-A65, A76-A77, A88, A92, A95-A96, A98-A149, A153, A176-A180, A194, A203, A211, A228, A233, A238, A242, A253-A255, A257, A259, A264, A267, A278, A286-A288, A327, A329-A330, A334-A335, A339-A341, A343-A345, A348, A351, A368, A371, A385-A391, A393-A397, A399, A401, A404, A406, A408, A410-A411, A414-A416, A418-A419, A421, A423, A425, A427, A432-A435, A439, A442, A444-A445, A449, A451-A453, A455-A460, A463, A465-A466, A469, A472, A484, A486, A488, A490, A493-A494, A496-A497, A499, A501, A506, A509-A511, A514, A516, A518, A521, A524, A531, A540, A545-A547, A572-A574, A577, A580-A581, A584-A585, A587-A594, A598-A600, A602-A606, A609, A611, A614-A615, A617, A619, A623, A630-A631, A636-A638, A640-A641, A643-A648, A650, A652-A655, A659-A660, A664, A667-A669, A672-A673, A676, A678-A679, A687, A693-A696, A699, A702-A703, A706, A708, A710, A714-A715, A717-A720, A722-A724, A726, A728, A730-A731, A733, A735, A738, A741-A742, A745-A746, A748, A753-A755, A758, A769, A776, A778, A784-A786, A788-A790, A792-A793, A796, A798, A800, A803-A804, A806, A808, A812, A817-A818, A820, A823, A829, A841, A844, A853-A854, A862-A863, A865-A867, A882, A890, A904, A914, A947, A1075, A1111, A1166, A1175-A1176, A1182-A1183, A1189, A1198, A1201-A1202, A1238, A1256, A1263, A1268-A1271, A1309, A1312, A1315, A1319, A1325, A1329-A1330, A1333, A1335-A1336, A1343, A1347-A1348, A1350-A1357, A1359, A1364-A1371, A1373, A1375-A1376, A1378, A1380, A1382-A1391, A1394-A1395, A1397-A1401, A1406-A1407, A1415, A1421, A1456, A1462, A1473-A1477, A1479-A1483, A1498-A1501, A1504-A1505, A1548-A1552, A1560, A1562-A1564, A1566-A1567, A1569-A1575, A1577, A1581, A1600-A1601, A1603-A1604, A1606-A1611, A1616-A1617, A1629, A1631, A1633-A1641, A1643-A1649, A1651-A1656, A1660-A1664, A1666-A1678, A1680-A1685, A1687-A1702, A1704K-A1705, A1707-A1709, A1712-A1713, A1717, A1719-A1720, A1722-A1731, A1734-A1738, A1740-A1750, A1752, A1754-A1757, A1759-A1761, A1763-A1764, A1771, A1773-A1774, A1778-A1779, A1783, A1785-A1786, A1793-A1795, A1797-A1800, A1802, A1807-A1814, A1816-A1831, A1834-A1839, A1841-A1842, A1844-A1862, A1866-A1869, A1874-A1875, A1879-A1887, A1893-A1903, A1905-A1910, A1912-A1913, A1916, A1918-A1920, A1922-A1923, A1926, A1928, A1930-A1932, A1934-A1935, A1937-A1942, A1944-A1945, A1947, A1951, A1953-A1955, A1957-A1959, A1964;

1.2. saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui: A6K-A24, A36-A38, A54, A66K-A75K, A78-A87K, A89-A91K, A93K-A94K, A97K, A150K-A152, A154K-A175, A181K-A193K, A195K-A202K, A204-A210, A212-A227K, A229K-A232, A234-A237K, A239-A241K, A243-A252K, A256, A258, A260-A263, A265-A266, A268-A277K, A279-A285K, A289-A326, A328, A331K-A333, A336K-A338, A342, A346K-A347, A349K-A350, A352K-A367K, A369-A370, A372K-A384K, A392K, A398K, A400, A402-A403K, A405, A407, A409, A412K-A413K, A417, A420, A422, A424K, A426, A428-A431, A436-A438, A440-A441, A443, A446K-A448K, A450K, A454K, A461-A462K, A464, A467K-A468, A470-A471, A473-A483, A485K, A487, A489, A491K-A492K, A495, A498, A500K, A502K-A505, A507K-A508K, A512-A513K, A515K, A517, A519-A520, A522-A523, A525K-A530K, A532K-A539, A541-A544K, A548-A571K, A575-A576, A578K-A579, A582K-A583, A586, A595K-A597, A601, A607-A608, A610K, A612-A613, A616K, A618, A620-A622, A624-A629K, A632K-A635, A639, A642, A649K, A651K, A656K-A658K, A661-A663K, A665-A666K, A670K-A671K, A674K-A675K, A677, A680-A686, A688K-A692, A697-A698K, A700K-A701, A704-A705, A707K, A709, A711K-A713K, A716, A721, A725K, A727K, A729, A732K, A734, A736-A737, A739-A740K, A743K-A744, A747K, A749-A752, A756K-A757, A759K-A768K, A770K-A775K, A777K, A779-A783K, A787, A791K, A794-A795, A797, A799, A801K-A802, A805K, A807, A809-A811, A813-A816K, A819K, A821-A822, A824-A828K, A830-A840, A842K-A843, A845K-A852, A855-A861, A864, A868-A881, A883-A889K, A891K-A903, A905-A913, A915-A946K, A948-A1074K, A1076-A1110, A1112-A1165K, A1167-A1174, A1177-A1181, A1184-A1188, A1190-A1197K, A1199K-A1200K, A1203-A1237, A1239-A1255, A1257-A1262, A1264K-A1267, A1272-A1308, A1310-A1311, A1313K-A1314, A1316-A1318K, A1320-A1324, A1326K-A1328, A1331-A1332, A1334K, A1337-A1342, A1344-A1346K, A1349K, A1358, A1360-A1363, A1372K, A1374K, A1377, A1379K, A1381, A1392K-A1393K, A1396, A1402K-A1405, A1408-A1414K, A1416-A1420, A1422K-A1455, A1457-A1461, A1463-A1472, A1478, A1484-A1497, A1502K-A1503, A1506-A1547, A1553-A1559, A1561, A1565, A1568, A1576, A1578-A1580, A1582-A1599, A1602, A1605, A1612-A1615, A1618-A1628, A1630K, A1632, A1642, A1650, A1657K-A1659, A1665, A1679, A1686, A1703, A1706, A1710K-A1711, A1714-A1716, A1718, A1721, A1732-A1733, A1739, A1751, A1753, A1758, A1762, A1765-A1770, A1772, A1775-A1777, A1780-A1782, A1784, A1787-A1792K, A1796, A1801, A1803-A1806, A1815, A1832-A1833, A1840, A1843, A1863-A1865, A1870, A1873, A1876-A1878, A1904, A1911, A1914-A1915, A1917, A1921, A1924-A1925, A1927, A1929, A1933, A1936, A1943, A1946, A1948-A1950, A1952K, A1956K, A1960-A1963;

1.3. saugoti moksliniam pažinimui ir saugoti viešajai pagarbai: A1871-A1872, A1888-A1892K.;

1.4. saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui: M1-M324, I-18, I-31-I43, I-60, I70-I75, I90-I97, I-111, I115-I117, I129, I134, I141, I144, I147-I150, I153-I154, I157-I158, I160-I162, I176, I181-I182, I201, I264, I268-I270, I277, I279, I283, I286, U1-U2, U8-U53, G4K-G12K, G15K-G28K, G44K-G85K, G87K-G103K, G105K-G106K, G108K-G113K, G115K-G116K, G118K-G121K, G123K-G124K, G126K, G128K, G130K-G148K, G206K-G207K, G209K-G216K, G218K-G219K, G222K-G223K, G230K, G233K-G235K, G237K, G239K-G252K, G254K, G257K-G258K, G260K-G270K, G274K-G287K, G289K-G290K, G292K-G296K, G298K-G301K, G304K-G326K, G328K-G329K, G331K, G339K-G352K, G365K-G366K, G368K-G385K, G387K-G400K, G411K-G412K, G414K-G416K, G429K, G432K-G449K, G451K-G452K, G456K-G459K, G461K, G463K-G465K, G467K-G472K, G478K-G494K, G501K-G521K, G526K-G527K, G530K-G534K, G537K-G540K, G542K-G543, S5-S6, S13-S39, S47-S50, S58K-S84K, S86, S88-S92K, S95-S104, S106-S147, S149-S167, S169-S190, S192-S207, S211, S217, S219-S223, S225-S238, S252-S261, S263, S266K-S268K, S272-S275, S277-S284K, S286K-S304, S306-S330, S332-S352, S354-S374, S376-S391, S393-S400, S403-S409, S411, S413-S418, S420-S447K, S449-S478K, S480-S491, S495-S496, S508, S532, S538, S540-S558K, S561-S566, S568-S615, S617, S619-S682, S684-S780, S784-S789, S791-S856, S862, S867, S870, S873, S875-S876, S879-S896, S898-S1005, S1008-S1021, S1023-S1024, S1026-S1035, S1038-S1039, S1042-S1067, S1069-S1073;

1.5. saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai: D1-D160K, L1-L89, L92-L406, L408-L409, L412-L1672, I1-I17, I19-I30, I44-I59, I61-I69, I76-I89, I98-I110, I112-I114, I118K-I128K, I130-I133, I135-I140, I142-I143, I145-I146, I151-I152, I155-I156, I159, I163-I175, I177-I180, I183-I200, I202-I263, I265-I267, I271-I276, I278, I280-I282, I284-I285, G1K-G2K, G13K-G14K, G29K-G43K, G86K, G104K, G107K, G114K, G117K, G122K, G125K, G127K, G129K, G149K-G205K, G208K, G217K, G220K-G221K, G224K-G229K, G236K, G238K, G253K, G255K-G256K, G259K, G271K-G273K, G288K, G291K, G297K, G302K-G303K, G327K, G330K, G332K-G338K, G353K-G364K, G367K, G386K, G401K-G410K, G413K, G418K-G428K, G430K-G431K, G450K, G453K-G455K, G460K, G462K, G466K, G473K-G477K, G495K-G500K, G522K-G525K, G528K-G529K, G535K-G536K, G541K, S2-S4, S40-S43, S45-S46, S191, S208-S210, S212-S214, S239-S248, S250-S251, S276, S492-S493, S497-S505, S507, S509-S516, S518-S524, S528-S531, S533-S537, S539, S559-S560, S616, S618, S781-S783, S790, S857-S861, S863, S865-S866, S868-S869, S871-S872, S874, S877-S878, S1006-S1007, S1022, S1025, S1036-S1037, S1040-S1041, S1068.

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punkte numatytos vertybės saugomos remiantis jų apskaitos dokumentais, nustatančiais vertingąsias savybes (vertybės sudėtį, apimtį, vertingas dalis ir elementus), teritorijų ir apsaugos zonų ribas bei norminiais ir individualiais teisės aktais, nustatančiais apsaugos reikalavimus (priežiūros, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, konkrečius tvarkymo režimų darbus), kurie galioja tiek, kiek neprieštarauja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatoms.

3. Pavedu Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) iki 2005 m. birželio 15 d. parengti ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pateikti Departamento priemonių plano projektą, kuriame būtų numatyta šiuo įsakymu pripažintoms saugomomis nekilnojamosioms kultūros vertybėms pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą ir kitus teisės aktus reikalingų dokumentų, jų projektų parengimas ar duomenų surinkimas.

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                           VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS