LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. kovo 17 d. Nr. 293

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989):

1. Išdėstyti 4.84 punktą taip:

4.84. mėgėjiškos žūklės valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotus, leidimo išdavimą:

4.84.1. metams

11 litų

4.84.2. mėnesiui

3 litai

4.84.3. vienkartinio (parai)

1 litas

Pastaba. Už mėgėjiškos žūklės valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą, leidimo išdavimą vietiniams gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, valstybės rinkliava mažinama 50 procentų.“.

2. Išdėstyti 4.85 punktą taip:

4.85. mėgėjiškos žūklės valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą, licencijos išdavimą:

4.85.1. žvejoti saugomų ir globojamų žuvų rūšių žuvis (parai)

10 litų

4.85.2. žvejoti saugomų ir globojamų žuvų rūšių žuvis (mėnesiui)

50 litų

4.85.3. žvejoti intensyviai veisiamas žuvis(parai)

10 litų

4.85.4. žvejoti intensyviai veisiamas žuvis(savaitei)

46 litai“.

3. Išdėstyti 4.86 punktą taip:

„4.86. mėgėjiškos žūklės valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą, ir juose mėgėjiška žūklė draudžiama ar ribojama, licencijos išdavimą:

4.86.1. parai

5 litai

4.86.2. mėnesiui

45 litai

Pastaba. Už licencijos išdavimą invalidams (neįgaliesiems), senatvės pensininkams ir vietos gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, valstybės rinkliava mažinama 50 procentų.“.

4. Išdėstyti 4.87 punktą taip:

4.87. mėgėjiškos žūklės žvejoti nestandartiniais įrankiais ir būdais valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą, licencijos išdavimą:

4.87.1. parai

10 litų

4.87.2. savaitei

50 litų

4.87.3. mėnesiui

100 litų

Pastaba. Už licencijos išdavimą invalidams (neįgaliesiems), senatvės pensininkams ir vietos gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, valstybės rinkliava mažinama 50 procentų.“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS FINANSŲ MINISTRĄ                                             REMIGIJUS MOTUZAS

______________