LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL INFORMACINIO PRANEŠIMO APIE ĮTARIAMĄ/PATVIRTINTĄ GYVŪNO PASIUTLIGĖS ATVEJĮ FORMOS PATVIRTINIMO

 

2005 m. vasario 28 d. Nr. V-146/B1-140

Vilnius

 

Atsižvelgdami į pasiutligės epidemiologinę ir epizootologinę situaciją Lietuvos Respublikoje ir jos grėsmę žmonių sveikatai:

1. Tvirtiname Informacinio pranešimo apie įtariamą/patvirtintą gyvūno pasiutligės atvejį formą (pridedama).

2. Pavedame:

2.1. visuomenės sveikatos centrams, gavus Pranešimą apie nustatytą diagnozę (forma Nr. 058-089-151/a) iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų apie žmonių apkandžiojimo (apseilėjimo) atvejį, per 2 val. (elektroniniu paštu, faksu) pateikti teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai užpildytą Informacinį pranešimą apie įtariamą/patvirtintą gyvūno pasiutligės atvejį (A dalį);

2.2. teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms, gavus Informacinį pranešimą apie įtariamą/patvirtintą gyvūno pasiutligės atvejį (A dalį) iš visuomenės sveikatos centrų arba tiesiogiai informaciją iš gyventojų apie įtariamą/patvirtintą gyvūno pasiutligės atvejį bei gavus informaciją apie gyvūno laboratorinių tyrimų rezultatus, nedelsiant pateikti (elektroniniu paštu, faksu) visuomenės sveikatos centrams užpildytą Informacinį pranešimą apie įtariamą/patvirtintą gyvūno pasiutligės atvejį (B dalį);

2.3. įsakymo vykdymą kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo skyriui.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS

TARNYBOS DIREKTORIUS                                                           KAZIMIERAS LUKAUSKAS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus

2005 m. vasario 28 d.

įsakymu Nr. V-146/B1-140

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE ĮTARIAMĄ/PATVIRTINTĄ GYVŪNO

PASIUTLIGĖS ATVEJĮ

..........................................VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS (A dalis)
...................................................................................................................................
(adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

 

 

 

 

 


Informacinis pranešimas gautas:

 

                                                                                                data                               laikas                         faksu, el. paštu

 

Informacinis pranešimas išsiųstas teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai:

 

 

 

                                                                                                                                                data                              laikas                            faksu, el. paštu

 

Epidemiologas (gydytojas)

                                                                                                  (vardas, pavardė)

 

1. Duomenys apie nukentėjusį asmenį:

 

                                                                                                                                    (vardas, pavardė)

 

 

adresas

 

telefono Nr.:

 

sužalojimo (sąlyčio) data

2. Duomenys apie gyvūną, sužalojusį nukentėjusįjį:

rūšis (veislė, jei žinoma)

 

buvimo adresas

 

šeimininko vardas, pavardė

 

adresas

 

3. Papildoma informacija

 

 

4. Galutinė išvada dėl imunoprofilaktikos tęstinumo pacientui

 

 


 

 

.....................VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA (B dalis)
	 (teritorinė)
............................................................................................................................................
(adresas, telefonas, faksas, el. paštas) 

 

 

 


Informacinis pranešimas gautas

                                                                       data                             laikas                           faksu, el. paštu

 

Informacinis pranešimas išsiųstas visuomenės sveikatos centrui:

 

 


                                                                                                                                              data                               laikas                         faksu, el. paštu

 

Valstybinis veterinarijos gydytojas

                                                                                                                                  (vardas, pavardė)

 

1. Patikslinta informacija apie stebimą gyvūną:

rūšis, veislė                                                                            gyvūnas nerastas

 

stebėjimo:             pradžios data                                           pabaigos data

 

2. Gyvūno likimas stebėjimo metu: liko sveikas                 susirgo (data)

 

gaišimo (data)                                                  gaišimo priežastis

 

nugaišo dėl atsitiktinių priežasčių (data)                                     nužudytas (data)

 

.........val.Informacija apie stebimo gyvūno susirgimą, gaišimą, dingimą ar nužudymą perduota:

 

 

 

                          epidemiologui (gydytojui)                                               telefonu, faksu, el. paštu.

3. Nužudyto arba nugaišusio gyvūno

mėginio laboratorinio tyrimo

rezultatas, tyrimų protokolo Nr.:

 

4. Galutinė valstybinio veterinarijos gydytojo išvada:

 

 

 


______________