LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

D E K R E T A S

DĖL APDOVANOJIMO VYČIO KRYŽIAUS ORDINO MEDALIAIS

 

2005 m. kovo 7 d. Nr. 231

Vilnius

 

1 straipsnis.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 15-ųjų metinių proga už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę Vyčio Kryžiaus ordino medaliais apdovanojam i  Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarai:

Kazimieras ANTANAVIČIUS (po mirties);

Česlovas KUDABA (po mirties);

Birutė NEDZINSKIENĖ (po mirties);

Gintaras RAMONAS (po mirties);

Valerijonas ŠADREIKA (po mirties).

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________