LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ŪKIO MINISTRO ATSISTATYDINIMO

 

1992 m. sausio 23 d. Nr. I-2241

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

Priimti Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministro Vaidoto ANTANAIČIO atsistatydinimą ir atleisti iš užimamų pareigų.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

PIRMININKO PAVADUOTOJAS                                                BRONISLOVAS KUZMICKAS

______________