LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. sausio 24 d. Nr. 70

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987; 2004, Nr. 56-1944, Nr. 107-3989):

1. Papildyti šiuo 3.451 punktu:

3.451. licencijos verstis tabako auginimu išdavimą 1000 litų“.

2. Papildyti šiuo 4.2911 punktu:

4.2911. licencijos verstis tabako auginimu papildymą sandėlių ir auginimo vietų adresais (už kiekvieną papildomą įrašą), šios licencijos patikslinimą, kai keičiami rekvizitai, priklausantys nuo ūkininko ar įmonės 100 litų“.

3. Išdėstyti 4.292 punktą taip:

4.292. licencijos verstis tabako auginimu, gaminti alkoholio produktus ir tabako gaminius, verstis alkoholio produktų ir tabako gaminių didmenine prekyba dublikato išdavimą 100 litų“.

4. Įrašyti po 4.296 punkto vietoj pastraipos „Krašto apsaugos ministerijos“ pastraipą „Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“.

5. Išdėstyti 4.297 punktą taip:

4.297. leidimo eksportuoti (išvežti) iš Lietuvos Respublikos, leidimo importuoti (įvežti) į Lietuvos Respubliką, leidimo vežti per Lietuvos Respubliką tranzitu sprogmenis, priskirtus pirmosios pavojingumo klasės kroviniams (išskyrus civilines pirotechnikos priemones), išdavimą 50 litų“.

6. Įrašyti po 4.297 punkto pastraipą „Krašto apsaugos ministerijos“.

7. Pripažinti netekusia galios 4.298 punkto 1 pastabą.

8. Papildyti šiuo 4.4521 punktu:

4.452-1. žvejybos laivo, kurio BT mažesnis kaip 500 tonų, plaukiojančio Baltijos jūroje, kapitono ar budinčiojo kapitono padėjėjo jūrinio laipsnio diplomo išdavimą 45 litai“.

9. Papildyti šiuo 4.4522 punktu:

4.4522. žvejybos laivo, kurio BT mažesnis kaip 500 tonų, plaukiojančio Baltijos jūroje, kapitono ar budinčiojo kapitono padėjėjo jūrinio laipsnio diplomo dublikato (vietoj pamestojo ar sugadintojo) išdavimą 30 litų“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS