LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATISTINĖS APSKAITOS FORMOS NR. 027-1/A „VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS“ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 24 d. Nr. V-951

Vilnius

 

 

Siekdamas pagerinti keitimąsi informacija tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir mokyklų:

1. Tvirtinu statistinę apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (pridedama).

2. Pavedu ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį įsakymo vykdymo kontrolę.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA


Forma Nr. 027-1/a patvirtinta Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951

 

_____________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS

_________Nr.____

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Vardas ir pavardė______________________________________

Gimimo metai_______________________

Ūgis              ________ cm

Svoris            ________ kg

Fizinės būklės įvertinimas procentiliniu metodu __________________________________________

________________________________________________________________________________

KMI _________. KMI įvertinimas:   per mažas            normalus      antsvoris      nutukimas

Kraujospūdis _______/______ mm Hg

Klausa:   normali            sutrikusi

Rega be korekcijos / su korekcija: dešinė akis ________/_______     kairė akis _______/_______

Regos sutrikimai (nurodyti) __________________________________________________________

 

                                           Normali būklė                                          Sutrikimai

Kraujotakos sistema                                       ____________________________________________

Kvėpavimo sistema                                        ____________________________________________

Nervų sistema                                                ____________________________________________

Virškinimo sistema                                        ____________________________________________

Urogenitalinė sistema                                    ____________________________________________

Endokrininė sistema                                      ____________________________________________

Skeleto-raumenų sistema                               ____________________________________________

Dantys                                                           ____________________________________________

Kraujas                                                           ____________________________________________

Oda ir jos priedai                                           ____________________________________________

Diagnozė________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Išvados ir rekomendacijos

  Vaikas gali dalyvauti mokykloje vykdomoje ugdymo veikloje, įskaitant kūno kultūros ugdymą, be jokių apribojimų.

  Vaikas gali dalyvauti mokykloje vykdomoje ugdymo veikloje, laikantis šių rekomendacijų Nurodyti rekomendacijas (dietos, fizinės veiklos apribojimus, vengtinus alergenus ir kt.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

  Vaikui gali prireikti skubios pagalbos mokykloje (dėl alergijos, lėtinių ligų ir kt.)

Nurodyti priežastis ir pirmosios pagalbos priemones ______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Fizinio ugdymo grupė:   pagrindinė          parengiamoji                      specialioji  

Vaikas atleistas nuo kūno kultūros pamokų iki (nurodyti datą) ______________________________

 

Šeimos gydytojas ar pediatras                     (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

Kontaktinis telefonas____________________

______________