LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2004 m. gruodžio 6 d. Nr. 1586

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Papildyti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989, Nr. 136-4939), šiais 4.30217–4.30229 punktais:

 

„4.30217.

augalų apsaugos produktuose esančių veikliųjų medžiagų, kurios įrašytos į veikliųjų medžiagų, kurios gali būti augalų apsaugos produktų sudėtyje, sąrašą, tapatumo patikrinimą

2000 litų

4.30218.

registruotų augalų apsaugos produktų nežymių pakeitimų įvertinimą

1000 litų

4.30219.

pateiktų duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos produktus patikrinimą ir įvertinimą dėl veikliosios medžiagos įrašymo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą:

 

4.30219.1.

pateiktų duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos produktus išsamumo patikrinimą

6000 litų

4.30219.2.

pateiktų duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos produktus įvertinimą (augalų apsaugos produktams, kurių veikliosios medžiagos yra cheminės medžiagos, mikroorganizmai arba virusai):

 

4.30219.2.1.

kai Lietuva yra ataskaitos rengėja

270000 litų

4.30219.2.2.

kai Lietuva yra ataskaitos rengėja kartu su kita ES valstybe nare

100000 litų

4.30219.3.

pateiktų duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos produktus įvertinimą ketvirtajame peržiūros etape nurodytoms veikliosioms medžiagoms (augalų ekstraktams, feromonams ir kitoms):

 

4.30219.3.1.

kai Lietuva yra ataskaitos rengėja

3500 litų

4.30219.3.2.

kai Lietuva yra ataskaitos rengėja kartu su kita ES valstybe nare

 

4.30220.

importuojamų ir vežamų tranzitu  augalų, augalinių produktų ir kitų objektų krovinių dokumentų patikrinimą

24 litai

4.30221.

importuojamų ir vežamų tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų tapatumo patikrinimą:

 

4.30221.1.

už krovinį atitinkamai iki sunkvežimio, traukinio vagono ar  konteinerio dydžio

24 litai

4.30221.2.

už krovinį, atitinkamai didesnį nei sunkvežimis, traukinio  vagonas ar konteineris

48 litai

4.30222.

importuojamų, vežamų tranzitu, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų augalų, augalinių  produktų ir kitų objektų  fitosanitarinį ir kokybės  patikrinimą:

 

4.30222.1.

auginių (gyvašakių), sodinukų (išskyrus miško reprodukcijos  medžiagą), jaunų žemuogių ar daržovių augalų:

 

4.30222.1.1.

už krovinį iki 10000 vienetų

60 litų

4.30222.1.2.

už kiekvieną papildomą 1000 vienetų

2 litai, bet ne daugiau kaip 483 litai

4.30222.2.

krūmų, medžių (išskyrus nukirstus  Kalėdų medelius), kitų sumedėjusių augalų, įskaitant  miško reprodukcijos medžiagą (išskyrus sėklas):

 

4.30222.2.1.

už krovinį iki 1000 vienetų

60 litų

4.30222.2.2.

už kiekvieną papildomą 100 vienetų

2 litai, bet ne daugiau kaip 483 litai

4.30222.3.

svogūnų, gumbasvogūnių,  šakniastiebių, stiebagumbių,  skirtų sodinti (išskyrus bulvių  stiebagumbius):

 

4.30222.3.1.

už krovinį iki 200 kilogramų

60 litų

4.30222.3.2.

už kiekvieną papildomą 10 kilogramų

1 litas, bet ne daugiau kaip483 litai

4.30222.4.

sėklų, auginių kultūrų:

 

4.30222.4.1.

už krovinį iki 100 kilogramų

26 litai

4.30222.4.2.

už kiekvieną papildomą 10 kilogramų

1 litas, bet ne daugiau kaip483 litai

4.30222.5.

kitų sodinti skirtų augalų:

 

4.30222.5.1.

už krovinį iki 5000 vienetų

60 litų

4.30222.5.2.

už kiekvieną papildomą 100 vienetų

1 litas, bet ne daugiau kaip 483 litai

4.30222.6.

skintų gėlių:

 

4.30222.6.1.

už krovinį iki 20000 vienetų

60 litų

4.30222.6.2.

už kiekvieną papildomą 1000 vienetų

1 litas, bet ne daugiau kaip 483 litai

4.30222.7.

šakų su lapais, spygliuočių dalių  (išskyrus nukirstus Kalėdų  medelius):

 

4.30222.7.1.

už krovinį iki 100 kilogramų

60 litų

4.30222.7.2.

už kiekvieną papildomą 100 kilogramų

6 litai, bet ne daugiau kaip 483 litai

4.30222.8.

nukirstų Kalėdų medelių:

 

4.30222.8.1.

už krovinį iki 1000 vienetų

60 litų

4.30222.8.2.

už kiekvieną papildomą 100 vienetų

6 litai, bet ne daugiau kaip 483 litai

4.30222.9.

augalų, pavyzdžiui, vaistažolių, prieskonių ir lapinių daržovių, lapų:

 

4.30222.9.1.

už krovinį iki 100 kilogramų

60 litų

4.30222.9.2.

už kiekvieną papildomą 10 kilogramų

6 litai, bet ne daugiau kaip 483 litai

4.30222.10.

vaisių, daržovių (išskyrus lapines daržoves):

 

4.30222.10.1.

už krovinį iki 25000 kilogramų

60 litų

4.30222.10.2.

už kiekvieną papildomą 1000 kilogramų

2 litai

4.30222.11.

bulvių stiebagumbių:

 

4.30222.11.1.

už siuntą iki 25000 kilogramų

181 litas

4.30222.11.2.

už kiekvienus papildomus 25000 kilogramų

181 litas

4.30222.12.

medienos (išskyrus žievę):

 

4.30222.12.1.

už krovinį iki 100 kub. metrų

60 litų

4.30222.12.2.

už kiekvieną papildomą kub. metrą

1 litas

4.30222.13.

auginimo substrato, žievės:

 

4.30222.13.1.

už krovinį iki 25000 kilogramų

60 litų

4.30222.13.2.

už kiekvieną papildomą 1000 kilogramų

2 litai, bet  ne daugiau kaip 483 litai

4.30222.14.

grūdų:

 

4.30222.14.1.

už krovinį iki 25000 kilogramų

60 litų

4.30222.14.2.

už kiekvieną papildomą 1000 kilogramą

2 litai, bet ne daugiau kaip 2417 litų

4.30222.15.

kitų augalų ar augalinių produktų

60 litų už krovinį

4.30222.16.

fumiguotų krovinių patikrinimą,  už 1 toną

1 litas

4.30223.

fitosanitarinio tranzito ar  reeksporto be krovinio perkrovimo sertifikato išrašymą

15 litų

4.30224.

laboratorinius tyrimus šalies viduje, už vieno pavyzdžio:

 

4.30224.1.

mikologinę ekspertizę

22 litai

4.30224.2.

herbologinę ekspertizę

13 litų

4.30224.3.

entomologinę ekspertizę

17 litų

4.30224.4.

bakteriologinę ekspertizę

75 litai

4.30224.5.

virusologinę ekspertizę

24 litai

4.30224.6.

helmintologinę:

 

4.30224.6.1.

medienos, durpių, augalo dalių ir  kitų (laisvai gyvenantiems nematodams nustatyti) ekspertizę

20 litų

4.30224.6.2.

dirvožemio ekspertizę (cistas  sudarantiems nematodams nustatyti)

7 litai

4.30225.

žemės ūkio kultūrų pasėlių, medelynų, miškų, sodų patikrinimą:

 

4.30225.1.

iki 3 hektarų

60 litų

4.30225.2.

už papildomą hektarą

8 litai

4.30226.

šiltnamių kompleksinius tyrimus:

 

4.30226.1.

iki 1 hektaro

90 litų

4.30226.2.

už papildomą hektarą

14 litų

4.30227.

nacionalinius tyrimus su gaudyklėmis:

 

4.30227.1.

feromoninės gaudyklės iškabinimą

20 litų

4.30227.2.

klijų gaudyklės iškabinimą

3 litai

4.30228.

medienos džiovinimo kameros ir teisės ženklinti apdorotą produkciją pagal Tarptautinį fitosanitarinių priemonių standartą Nr. 15:

 

4.30228.1.

pirminį arba kasmetinį vertinimą  ir teisės ženklinti suteikimą arba pratęsimą

200 litų

4.30228.2.

kontrolinį vertinimą

160 litų

4.30229.

muitinės sandėlio vertinimą ir muitinės sandėlio pripažinimo tinkamu augalinės kilmės produkcijai laikyti pažymėjimo išdavimą

60 litų“.

 

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 dienos.

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                   ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

L. E. FINANSŲ MINISTRO PAREIGAS                                          ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

______________