LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ĮGALIOTŲ ĮSTAIGŲ PRIŽIŪRIMŲ IR VALSTYBĖS REGISTRE REGISTRUOJAMŲ POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ (NURODANT JŲ PARAMETRUS) SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. lapkričio 9 d. Nr. A1-246

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742; 2003, Nr. 119-5404) 5 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 nutarimo Nr. 817 Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2053; 2004, Nr. 133-4802) 3 punktą:

1. Tvirtinu Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašą (pridedama).

2. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 124 „Dėl įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 85-2978) 1 punktą.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2004 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. A1-246

 

Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašas

 

1. Pavojingų medžiagų[1] talpyklos ir jų įranga (4 grupė[2]):

1.1. Stacionarios talpyklos ir jų įranga (4.1 kategorija2):

1.1.1. stacionarios talpyklos didesnio kaip 50 m3 tūrio ir jų įranga.

1.2. Mobilios talpyklos ir jų įranga (4.2 kategorija):

1.2.1. didesnio kaip 1 m3 tūrio cisternos ir jų įranga.

2. Liftai ir jų įranga (5 grupė):

2.1. Liftai žmonėms kelti ir jų įranga (5.1 kategorija):

2.1.1. visų tipų ir parametrų keleiviniai liftai ir jų įranga;

2.1.2. visų tipų ir parametrų keleiviniai-krovininiai liftai ir jų įranga.

2.2. Krovininiai liftai bei jų įranga (5.2 kategorija):

2.2.1. visų tipų ir parametrų krovininiai lydimieji liftai bei jų įranga;

2.2.2. krovininiai nelydimieji liftai, kurių nors vienas kabinos matmuo didesnis už šiuos dydžius: grindų plotas – iki 1, 00 m2; plotis – iki 1,00 m; aukštis – iki 1,20 m ir jų įranga.

2.3. Mašininės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti ir jų įranga (5.3 kategorija):

2.3.1. visų tipų ir parametrų mašininės pavaros statybiniai keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti bei jų įranga.

3. Lynų keliai, funikulieriai ir jų įranga (6 grupė):

3.1. Keleiviniai lynų keliai ir jų įranga (6.1 kategorija):

3.1.1. visų tipų ir parametrų mašininės pavaros keleiviniai lynų keliai ir jų įranga.

3.2. Krovininiai lynų keliai ir jų įranga (6.2 kategorija):

3.2.1. visų tipų ir parametrų kabamieji krovininiai lynų keliai ir jų įranga.

3.3. Funikulieriai ir jų įranga (6.3 kategorija):

3.3.1. visų tipų ir parametrų funikulieriai ir jų įranga.

4. Eskalatoriai ir jų įranga (7 grupė):

4.1. Tarpaukštiniai ir tuneliniai eskalatoriai ir jų įranga (7.1 kategorija):

4.1.1. visų tipų ir parametrų tarpaukštiniai ir tuneliniai eskalatoriai ir jų įranga.

4.2. Judamieji takai ir jų įranga (7.2 kategorija):

4.2.1. visų tipų ir parametrų judamieji takai ir jų įranga.

5. Kėlimo įrenginiai ir jų įranga (8 grupė):

5.1. Mašininės pavaros kėlimo kranai ir jų įranga (8.1 kategorija):

5.1.1. 5 t ir didesnės keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei kranai rietuvai nepriklausomai nuo valdymo būdo ir jų įranga;

5.1.2. mažesnės kaip 5 t keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei kranai rietuvai su valdymo kabina ir jų įranga;

5.1.3. didesnės kaip 1 t keliamosios galios strėlinio tipo kranai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir/arba posūkio mechanizmais ir jų įranga.

5.2. Kėlimo platformos ir jų įranga (8.2 kategorija):

5.2.1. visų tipų ir parametrų iš kabinos ar platformos valdomi mašininės pavaros kabamieji bei pastatomieji platforminiai įrenginiai ir jų įranga;

5.2.2. visų tipų ir parametrų mobilios darbinės kėlimo platformos.

6. Pramoginiai įrenginiai ir jų įranga (10 grupė):

6.1. Pasivažinėjimo atrakcionai ir jų įranga (10.1 kategorija):

6.1.1. pasivažinėjimo atrakcionai, judantys apie vieną ašį, kurių judesio pagreitis didesnis kaip 1 m/s2 ir jų įranga;

6.1.2. pasivažinėjimo atrakcionai, darantys du ir daugiau judesių apie skirtingas ašis nepriklausomai nuo pagreičio ir jų įranga;

6.1.3. sudėtingo judesio pasivažinėjimo atrakcionai, kurių nors vieno judesio pagreitis didesnis kaip 1 m/s2 ir jų įranga.

6.2. Apžvalgos ratai ir jų įranga (10.2 kategorija):

6.2.1. visų tipų ir parametrų apžvalgos ratai ir jų įranga.

 

________________[1]  Šios medžiagos apibrėžtos Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 36-987).

[2] Grupių ir kategorijų numeriai atitinka Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742; 2003, Nr. 119-5404) 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus potencialiai pavojingų įrenginių grupių numerius ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2053; 2004, Nr. 133-4802) 1.1 punkte išdėstytą potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąrašą.