LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. lapkričio 9 d. Nr. 1425

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989):

1. Pripažinti netekusiu galios 4.308 punktą.

2. Papildyti šiuo 4.3771 punktu:

4.3771. leidimo išvežti kultūros vertybes išdavimą, kai:

4.3771.1.

norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nenustatoma ir jie ar kilnojamosios kultūros vertybės neįkainojami

15 litų

4.3771.2.

norimo išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos 1 antikvarinio daikto kultūrinė vertė nustatoma ir jis ar l kilnojamoji kultūros vertybė įkainojami

36 litai

4.3771.3.

norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 2 iki 5 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo 2 iki 5 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami

78 litai

4.3771.4.

norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 6 iki 10 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo 6 iki 10 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami

184 litai

4.3771.5.

norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 11 iki 20 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo 11 iki 20 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami

353 litai

4.3771.6.

norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 21 iki 50 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo 21 iki 50 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami

754 litai

4.3771.7.

norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 51 iki 100 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo 51 iki 100 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami

1621 litas

4.3771.8.

norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 101 iki 200 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo 101 iki 200 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami

3192 litai

4.3771.9.

norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 201 iki 500 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo 201 iki 500 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami

7411 litų“.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

Finansų ministras                                                                      Algirdas Butkevičius

______________