LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2004 m. spalio 14 d. Nr. 1288

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989):

1. Šiuo 3.199 punktu:

„3.199.

licencijų rengti žemėtvarkos schemas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus, žemės konsolidacijos projektus:

 

3.199.1.

išdavimą

50 litų

3.199.2.

patikslinimą ar dublikatų išdavimą

30 litų“.

2. Šiuo 4.3241 punktu:

„4.3241

kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos schemas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus, žemės konsolidacijos projektus siekiančiam specialistui:

 

4.3241.1.

išdavimą

20 litų

4.3241.2.

dublikatų išdavimą

10 litų“.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

Finansų ministras                                                                      Algirdas Butkevičius

______________