Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. spalio 5 d. Nr. 1253

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987; 2004, Nr. 107-3989):

1.1. Išdėstyti 4.295 punktą taip:

4.295.                          veterinarinės priežiūros objektų įvertinimą ir

pažymų išdavimą                                                                                100 litų“.

1.2. Papildyti šiais 4.2951–4.2958 punktais:

 

„4.2951.

veterinarinių vaistų registravimą ir perregistravimą Veterinarinių vaistų valstybės registre:

 

 

4.2951.1.

veterinarinio vaisto, kai Lietuvos Respublika jo duomenų sąranką pagal savitarpio pripažinimo procedūrą nagrinėja kaip referentinė valstybė; nacionalinio veterinarinio vaisto (neregistruoto Europos Sąjungoje):

 

 

4.2951.1.1.

registravimą

3453 litai

 

4.2951.1.2.

perregistravimą

1727 litai

 

4.2951.2.

veterinarinio vaisto, registruoto Europos Sąjungoje, kai Lietuvos Respublika jo duomenų sąranką pagal savitarpio pripažinimo procedūrą nagrinėja kaip nereferentinė valstybė; supaprastintą veterinarinio vaisto (generinio, vadinamojo seno veterinarinio vaisto):

 

 

4.2951.2.1.

registravimą

2072 litai

 

4.2951.2.2.

perregistravimą

1036 litai

 

4.2951.3.

veterinarinio vaisto sąrankos duomenų I tipo keitimą

345 litai

 

4.2951.4.

veterinarinio vaisto sąrankos duomenų II tipo keitimą

1381 litas

 

4.2951.5.

veterinarinio vaisto:

 

 

4.2951.5.1.

kuriam nustatytos specifinės indikacijos:

 

 

4.2951.5.1.1.

registravimą

1381 litas

 

4.2951.5.1.2.

perregistravimą

691 litas

 

4.2951.5.2.

kuriam nenustatytos specifinės indikacijos:

 

 

4.2951.5.2.1.

registravimą

1036 litai

 

4.2951.5.2.2.

perregistravimą

518 litų

 

4.2951.6.

retųjų veterinarinių vaistų:

 

 

4.2951.6.1.

registravimą

420 litų

 

4.2951.6.2.

perregistravimą

210 litų

 

4.2951.7.

dezinfekantų (veterinarinių higienos biocidų, maisto ir pašarų dezinfekantų, maisto ir pašarų atsargų antiseptikų), rodenticidų, insekticidų, akaracidų ir kitų nariuotakojų kontrolės biocidų, repelentų ir atraktantų:

 

 

4.2951.7.1.

registravimą

1420 litų

 

4.2951.7.2.

perregistravimą

710 litų

 

4.2952.

valstybinės veterinarinės priežiūros atlikimą:

 

 

4.2952.1.

10 galvijų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:

 

 

4.2952.1.1.

suaugusių galvijų (per 220 kilogramų)

100 litų

 

4.2952.1.2.

jaunų galvijų (iki 220 kilogramų)

55 litai

 

4.2952.2.

10 neporakanopių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

152 litai

 

4.2952.3.

10 kiaulių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:

 

 

4.2952.3.1.

iki 25 kilogramų

14 litų

 

4.2952.3.2.

per 25 kilogramų

34 litai

 

4.2952.4.

10 avių, ožkų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:

 

 

4.2952.4.1.

iki 12 kilogramų

15 litų

 

4.2952.4.2.

nuo 12 iki 18 kilogramų

30 litų

 

4.2952.4.3.

per 18 kilogramų

40 litų

 

4.2952.5.

100 paukščių (neskirstant paukščių į kategorijas) apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

3 litai

 

4.2952.6.

100 žąsų, ančių ar kalakutų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

35 litai

 

4.2952.7.

1 stručio apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

10 litų

 

4.2952.8.

10 triušių, laukinių paukščių ar smulkių laukinių žvėrelių (neskirstant į kategorijas) apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

10 litų

 

4.2952.9.

smulkių laukinių žvėrelių apžiūros ir patikrinimo (atliekant trichineliozės tyrimą) pažymos išdavimą

5 litai

 

4.2952.10.

šerno apžiūros ir patikrinimo (atliekant trichineliozės tyrimą) pažymos išdavimą:

 

 

4.2952.10.1.

iki 25 kilogramų

7 litai

 

4.2952.10.2.

per 25 kilogramų

12 litų

 

4.2952.11.

laukinio atrajotojo apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:

 

 

4.2952.11.1.

iki 12 kilogramų

3 litai

 

4.2952.11.2.

nuo 12 iki 18 kilogramų

4 litai

 

4.2952.11.3.

per 18 kilogramų

5 litai

 

4.2952.12.

1 tonos paukštienos patikrinimo pažymos išdavimą paukštienos perdirbimo įmonėse

5 litai

4.2952.13.

1 tonos žaliavos patikrinimo pažymos išdavimą mėsos fabrikuose

8 litai

4.2952.14.

1 tonos žaliavos patikrinimo pažymos išdavimą mėsos perdirbimo įmonėse

20 litų

4.2952.15.

1 tonos žaliavos patikrinimo pažymos išdavimą mėsos išpjaustymo įmonėse

11 litų

4.2952.16.

1 tonos žuvininkystės produktų patikrinimo pažymos išdavimą gamybos ir tiekimo į rinką įmonėse

4 litai

4.2952.17.

1 tonos žuvų ir jų produktų patikrinimo pažymos išdavimą žuvų perdirbimo įmonėse

11 litų

4.2952.18.

1 tonos neišdarinėtų žuvų šaldymui patikrinimo pažymos išdavimą žuvų perdirbimo įmonėse

3 litai

4.2952.19.

100 tonų žalio pieno patikrinimo pažymos išdavimą žalią pieną perdirbančiose įmonėse

70 litų

4.2952.20.

1 tonos valgomųjų ledų patikrinimo pažymos išdavimą valgomųjų ledų gamybos įmonėse

14 litų

4.2952.21.

100 tonų kitų pieno produktų (išrūgų, lieso pieno, pasukų, kazeinų, kazeinatų) patikrinimo pažymos išdavimą kitus pieno produktus perdirbančiose įmonėse

200 litų

4.2952.22.

10 tonų produktų/žaliavos patikrinimo pažymos išdavimą šaltuosiuose sandėliuose

50 litų

4.2952.23.

1 tonos produkcijos patikrinimo pažymos išdavimą kiaušinių produktų gamybos įmonėse

4 litai

4.2952.24.

10000 vienetų kiaušinių patikrinimo pažymos išdavimą kiaušinių rinkimo ir pakavimo įmonėse

1 litas

4.2952.25.

1 tonos sraigių mėsos, varlių šlaunelių patikrinimo pažymos išdavimą sraigių mėsos, varlių šlaunelių paruošimo įmonėse

15 litų

4.2952.26.

1 tonos naminių gyvūnų pašaro patikrinimo pažymos išdavimą naminių gyvūnų pašaro gamybos įmonėse

10 litų

4.2952.27.

1 tonos odų ir kailių žaliavos patikrinimo pažymos išdavimą odų ir kailių surinkimo, sandėliavimo ir perdirbimo įmonėse

10 litų

4.2952.28.

1 tonos produkcijos patikrinimo pažymos išdavimą žarnų tvarkymo įmonėse

10 litų

4.2952.29.

1 tonos produkcijos patikrinimo pažymos išdavimą albumino, kitų kraujo produktų, želatinos gamybos įmonėse

15 litų

4.2952.30.

1 tonos gyvūnų (galvijų, kiaulių, arklių, avių, ožkų) skerdenų tyrimą kenksmingų medžiagų likučiams nustatyti

5 litai

4.2952.31.

10000 vienetų kiaušinių ir 1 tonos jų produktų tyrimą kenksmingų medžiagų likučiams nustatyti

1 litas

4.2952.32.

1 tonos paukštienos tyrimą kenksmingų medžiagų likučiams nustatyti

5 litai

4.2952.33.

10 tonų žuvų tyrimą kenksmingų medžiagų likučiams nustatyti

4 litai

4.2952.34.

100 kilogramų medaus tyrimą kenksmingų medžiagų likučiams nustatyti

2 litai

4.2952.35.

100 tonų žalio pieno tyrimą kenksmingų medžiagų likučiams nustatyti

13 litų

4.2953.

gyvūnų judėjimo kontrolę:

 

4.2953.1.

gyvūno sveikatos pažymėjimo išdavimą

25 litai

4.2953.2.

pažymos apie bandos statusą išdavimą

25 litai

4.2953.3.

gyvūno veterinarijos sertifikato išdavimą:

 

4.2953.3.1.

fiziniams asmenims

25 litai

4.2953.3.2.

juridiniams asmenims

100 litų

4.2953.4.

vienkartinio leidimo organizuoti gyvūnų sporto varžybas, aukcioną, parodą ar kitą renginį išdavimą

100 litų

4.2954.

žvėrių pirminio apdorojimo aikštelės įvertinimą, akto surašymą ir leidimo išdavimą

25 litai

4.2955.

gyvūnų gerovės veterinarinę priežiūrą:

 

4.2955.1.

transporto priemonės tinkamumo gyvūnams gabenti įvertinimą ir pažymėjimo išdavimą

30 litų

4.2955.2.

pažymėjimų išdavimą gyvūnų vežėjams ir prekiautojams

20 litų

4.2956.

importo, tranzito ir eksporto veterinarinę priežiūrą:

 

4.2956.1.

importuotų gyvūninių maisto produktų atitikties Lietuvos Respublikos standartų reikalavimams įvertinimą ir pažymos išdavimą

80 litų

4.2956.2.

importuotų gyvūninių maisto produktų atitikties saugos, kokybės, ženklinimo ir kitiems privalomiesiems reikalavimams įvertinimą ir pažymos išdavimą

50 litų

4.2956.3.

veterinarinio pažymėjimo apie vagono išvalymą ar išdezinfekavimą išdavimą

10 litų

4.2957.

maisto saugą:

 

4.2957.1.

viešai tiekiamo vandentiekio skirstomuoju tinklu geriamojo vandens programinės priežiūros planų derinimą

20 litų

4.2957.2.

transporto priemonės tinkamumo maisto produktams gabenti įvertinimą ir paso išdavimą

30 litų

4.2957.3.

leidimo tvarkyti maistą (produktų prekybai, viešajam maitinimui, įvairių renginių ir švenčių metu ir kt.) išdavimą

50 litų

4.2957.4.

leidimo tvarkyti maistą (išnešiojamajai prekybai) išdavimą vienam asmeniui

10 litų

4.2958.

produkcijos, žaliavos tikrinimą, sertifikavimą:

 

4.2958.1.

gyvūninių ar negyvūninių maisto produktų sertifikato išdavimą

100 litų

4.2958.2.

gyvūninių produktų/žaliavų veterinarijos pažymėjimo išdavimą

10 litų

4.2958.3.

įvežamų negyvūninių maisto prekių ar įvežamų specialios paskirties maisto produktų, maisto priedų siuntų kontrolę

48 litai“.

 

1.3. Išdėstyti 4.296 punktą taip:

4.296.                          pieno supirkėjo atestavimą ir kvalifikacijos

pažymėjimo išdavimą                                                                          30 litų“.

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                        Algirdas Brazauskas

 

 

Finansų ministras                                                                               Algirdas Butkevičius