LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2004 m. rugsėjo 2 d. Nr. 1112

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989), šiais 4.3021–4.30216 punktais:

 

4.3021. augalų apsaugos produktų registravimą:

4.3021.1. profesionaliam naudojimui                                                                                                            20000 litų

4.3021.2. individualiam naudojimui                                                                                                              4000 litų

4.3022. augalų apsaugos produktų perregistravimą:                                                                                 

4.3022.1. profesionaliam naudojimui                                                                                                            10000 litų

4.3022.2. individualiam naudojimui                                                                                                              2000 litų

4.3023. laikiną augalų apsaugos produktų registravimą:                                                                          

4.3023.1. profesionaliam naudojimui                                                                                                            15000 litų

4.3023.2. individualiam naudojimui                                                                                                              2000 litų

4.3024. laikino augalų apsaugos produktų registravimo pratęsimą:                                                       

4.3024.1. profesionaliam naudojimui                                                                                                            3000 litų

4.3024.2. individualiam naudojimui                                                                                                              300 litų

4.3025. augalų apsaugos produktų naudojimo reglamentų pakeitimą:                                                 

4.3025.1. profesionaliam naudojimui                                                                                                            10000 litų

4.3025.2. individualiam naudojimui                                                                                                              1000 litų

4.3026. leidimą naudoti augalų apsaugos produktus išimties tvarka iki 120 dienų                              3000 litų

4.3027. augalų apsaugos produktų registracijos kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse pripažinimą                  10000 litų

4.3028. augalų apsaugos produktų naudojimo išplėtimą mažais plotais auginamiems augalams   500 litų

4.3029. leidimą atlikti augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus                                                    1500 litų

4.30210. leidimą prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais                                                      1000 litų

4.30211. augalų apsaugos produktų registracijos savininko pakeitimą                                                   300 litų

4.30212. leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais išdavimą                                                            300 litų

4.30213. vienkartinį leidimą įvežti augalų apsaugos produktus ne iš Europos Sąjungos valstybių    44 litai

4.30214. licencijos verstis bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla išdavimą                                       480 litų

4.30215. licencijos verstis bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla pakartotinį išdavimą                  210 litų

4.30216. licencijos verstis bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla dublikato išdavimą                     14 litų“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Finansų ministras                                                                      Algirdas Butkevičius