LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. liepos 7 d. Nr. 850

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987, Nr. 124-5655; 2003, Nr. 61-2796, Nr. 116-5287):

1. Įrašyti antraštėje vietoj žodžio „tvarkos“ žodį „taisyklių“.

2. Įrašyti 2 punkte vietoj žodžio „tvarką“ žodį „taisykles“.

3. Nurodytuoju nutarimu patvirtintame valstybės rinkliavos objektų sąraše ir šios rinkliavos dydžiuose:

3.1. Papildyti šiais 3.196–3.198 punktais:

„3.196.

licencijos verstis pensijų kaupimo veikla išdavimą

500 litų

3.197.

licencijos verstis investicinių fondų ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymo veikla išdavimą

500 litų

3.198.

licencijos verstis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės veikla išdavimą

500 litų“

3.2. Išdėstyti 4.57 punktą taip:

„4.57.

vertybinių popierių emisijos, kuria papildomai sukaupiamos piniginės lėšos ir kitas turtas emitento veiklai plėtoti, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą 1000 litų

1000 litų“

3.3. Išdėstyti 4.58 punktą taip:

„4.58.

išankstinio leidimo:

4.58.1.

patvirtinti kolektyvinio investavimo subjekto prospektą išdavimą

1000 litų

4.58.2.

pakeisti ar papildyti kolektyvinio investavimo subjekto prospektą išdavimą

20 litų“

3.4. Išdėstyti 4.59 punktą taip:

„4.59.

išankstinio leidimo:

4.59.1.

patvirtinti kolektyvinio investavimo subjekto sutrumpintą prospektą išdavimą

250 litų

4.59.2.

pakeisti ar papildyti kolektyvinio investavimo subjekto sutrumpintą prospektą išdavimą

20 litų“

3.5. Išdėstyti 4.66 punktą taip:

„4.66.

išankstinio leidimo:

4.66.1.

patvirtinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės įstatus išdavimą

500 litų

4.66.2.

pakeisti ar papildyti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės įstatus išdavimą

20 litų“

3.6. Pripažinti netekusiais galios 4.67–4.69 punktus.

3.7. Išdėstyti 4.70 punktą taip:

„4.70.

už patvirtinimą:

4.70.1.

pensijų fondų taisyklių

500 litų

4.70.2.

pensijų fondų taisyklių pakeitimų

20 litų“

3.8. Išdėstyti 4.71 punktą taip:

„4.71.

išankstinio leidimo:

4.71.1.

patvirtinti investicinių fondų taisykles išdavimą

500 litų

4.71.2.

pakeisti ar papildyti investicinių fondų taisykles išdavimą

20 litų“

3.9. Pripažinti netekusiais galios 4.1173, 4.1174, 4.1394, 4.166 ir 4.167 punktus.

3.10. Išdėstyti 4.225 punktą taip:

„4.225.

upių laivo išregistravimą iš Laivų registro

95 litai“

3.11. Išdėstyti 4.234.1 punktą taip:

4.234.1.

korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa iki 500 m3

30 litų“

3.12. Išdėstyti 4.234.6 punktą taip:

„4.234.6.

įrenginių, kai laivo bendroji talpa iki 500 m3

15 litų“

3.13. Išdėstyti 4.234.16 punktą taip:

4.234.16.

įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa iki 500 m3

15 litų“

3.14. Išdėstyti 4.236.1 punktą taip:

„4.236.1.

iki 25 kW

30 litų“

3.15. Išdėstyti 4.237.1 punktą taip:

„4.237.1.

radijo įrenginių „L“ ir „U“

20 litų“

3.16. Išdėstyti 4.237.5 punktą taip:

„4.237.5.

navigacinių įrenginių „E“ ir „J“

20 litų“

3.17. Išdėstyti 4.238.1 punktą taip:

„4.238.1.

iki 500 m3

15 litų“

3.18. Išdėstyti 4.2823 punktą taip:

„4.2823.

pažymos apie kelių transporto priemonės tipo atitikties įvertinimą, suteikiant atskirą leidimo eksploatuoti numerį, išdavimą:

 

4.2823.1.

L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e ir O1 klasės transporto priemonėms

300 litų

4.2823.2.

L4, L4e, L5, L5e, L6e, L7e, O2 ir O3 klasės transporto priemonėms

500 litų

4.2823.3.

M1, M2 ir N1 klasės transporto priemonėms

700 litų

4.2823.4.

M3, N2, N3 ir O4 klasės transporto priemonėms

1100 litų“

3.19. Papildyti šiuo 4.3271 punktu:

„4.3271.

leidimo įsteigti totalizatoriaus bei lažybų punktą išdavimą

2000 litų“

4. Nurodytuoju nutarimu patvirtintos Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo tvarkos pavadinime vietoj žodžio „tvarka“ įrašyti žodį „taisyklės“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

______________