LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ KONVENCIJOS DĖL VISŲ FORMŲ DISKRIMINACIJOS PANAIKINIMO MOTERIMS 20 STRAIPSNIO 1 DALIES PAKEITIMO IR JUNGTINIŲ TAUTŲ KONVENCIJOS DĖL VISŲ FORMŲ DISKRIMINACIJOS PANAIKINIMO MOTERIMS FAKULTATYVINIO PROTOKOLO RATIFIKAVIMO

 

2004 m. birželio 29 d. Nr. IX-2300

Vilnius

 

1 straipsnis.         Konvencijos 20 straipsnio 1 dalies pakeitimo ir Fakultatyvinio protokolo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į laikinai einančio Respublikos Prezidento pareigas 2004 m. gegužės 12 d. dekretą Nr. 53, ratifikuoja Jungtinių Tautų Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims 20 straipsnio 1 dalies pakeitimą, priimtą 1995 m. gruodžio 22 d. Niujorke, ir Jungtinių Tautų Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims Fakultatyvinį protokolą, priimtą 1999 m. spalio 6 d. Niujorke.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________