LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TAISYKLIŲ „AUTOMOBILIŲ KELIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO

 

2004 m. birželio 16 d. Nr. V-62

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819; 2004, Nr. 30-983):

1. Tvirtinu statybos taisykles ST 8871063.09:2004 „Automobilių kelių techninė priežiūra“.

2. Nustatau, kad šios statybos taisyklės įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d. ir taikomos atliekant valstybinės reikšmės kelių techninę priežiūrą.

3.Skelbiu šias statybos taisykles Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos internetiniu adresu: www. lra. lt.

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                     VIRGAUDAS PUODŽIUKAS

______________