LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. birželio 16 d. Nr. 757

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 89-3277):

1. Išdėstyti 3.68 punktą taip:

„3.68.

licencijos vykdyti oro susisiekimą išdavimą:

 

3.68.1.

A tipo

5500 litų

3.68.2.

B tipo

5000 litų“.

2. Papildyti šiuo 3.681 punktu:

„3.681.

licencijos vykdyti oro susisiekimą patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

3. Papildyti pastraipa „Susisiekimo ministerijos“ (po 4.468 punkto) ir šiais 4.469 ir 4.470 punktais:

4.469.

„Susisiekimo ministerijos įmonės, teikiančios laivų agentavimo paslaugas, atestavimo pažymėjimo išdavimą

300 litų

4.470.

įmonės, teikiančios laivų agentavimo paslaugas, atestavimo pažymėjimo dublikato (vietoj prarastojo) išdavimą

200 litų“.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

Finansų ministras                                                                      Algirdas Butkevičius

______________