Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios komisijos AB “Mažeikių nafta” privatizavimo aplinkybėms ištirti nario Andriaus Kubiliaus atskiroji nuomonė -

 

Alternatyvios konstatuojamosios

 

IŠVADOS

 

2004 m. birželio 1 d.

 

Komisija nustatė, kad:

 

1993 – 1995 m. “Mažeikių nafta” neturėjo pakankamai apyvartinių lėšų, todėl tik perdirbo įvairių naftos tiekėjų pateiktą naftą. Įmonės gamybiniai pajėgumai nebuvo išnaudojami, buvo patiriami nuostoliai.

 

1996 – 1997 m. Vyriausybei pradėjus teikti valstybės garantijas, “Mažeikių nafta” paėmė kelias paskolas iš bankų, pradėjo perdirbti savo pirktą naftą. Ėmė augti įmonės apyvarta, 1997 m. netgi gauta pelno (41,7 mln. Lt). Tačiau pati “Mažeikių nafta” nebuvo pajėgi atsiskaityti su kreditoriais, nebuvo daromi būtini atidėjimai, tame tarpe ir paskolų grąžinimui laiku. 1995-1998 m. "Mažeikių nafta" iš viso patyrė 154 mln.Lt nuostolių.

 

1998 m. “Mažeikių naftos” padėtį dar pablogino tai, kad sujungus “Būtingės terminalą”, “Biržų naftotiekį” ir “Mažeikių naftą” į vieną bendrovę “Mažeikių nafta”, Būtingės terminalo statyba buvo finansuojama iš “Mažeikių naftos” apyvartinių lėšų, o po Rusijos krizės bendrovė pati nebuvo pajėgi rasti naujų kreditorių.

 

Būtingės terminalo, kainavusio 1,05 mlrd. litų, statyba buvo grindžiama tuo, kad būtų galima įsivežti žalios naftos jūra, nes “Lukoil”, net ir sudarius ilgalaikes naftos tiekimo sutartis, jų nevykdė. Tačiau vėliau Būtingės terminalas buvo naudojamas beveik išimtinai rusiškos naftos eksportui.

 

1999 m. antrojoje pusėje, iki sutarčių su "Williams" kompanija pasirašymo,  Vyriausybė “Mažeikių naftai” buvo paskolinusi ar garantavusi 1.2 mlrd. litų paskolų, be to įmonė dar nebuvo grąžinusi 300 mln. litų įvairių pradelstų mokėjimų. Vien per 1999 m. ir 2000 m. “Mažeikių nafta” turėjo grąžinti su valstybės garantija paimtų 785 mln. litų paskolų. Jeigu 1999 m. spalio 29 d. nebūtų pasirašyta sutartis su "Williams", šių įsipareigojimų "Mažeikių nafta" nebūtų  pajėgusi įvykdyti ir juos būtų turėjusi perimti valstybė, pati padengdama juos iš biudžeto arba ieškodama, kaip lėšas "Mažeikių naftai" perskolinti.

 

“Mažeikių naftos” bendrovė buvo privatizuota 1999 m. spalio 29 d. sutartimi. Pagal ją strateginis investuotojas JAV bendrovė “Williams” įsigijo 33 nuošimčius bendrovės akcijų, naujai išleidus papildomą akcijų emisiją. Už akcijas “Williams” į “Mažeikių naftos” sąskaitą pervedė 75 mln. dolerių (300 mln. litų) ir dar 75 mln. dolerių (300 mln. litų) paskolino. Vyriausybė šia sutartimi “Mažeikių naftai” papildomai paskolino 147 mln. dolerių (588 mln. litų). Iš viso su anksčiau suteiktomis paskolomis Vyriausybė “Mažeikių naftai” yra paskolinusi 324 mln. dolerių (1,296 mlrd. litų). Paskola turėtų būti pradėta grąžinti 2009 m. Iki to laiko  už minėtas paskolas į valstybės biudžetą yra mokamos palūkanos, kurių dydis viršija palūkanų dydį rinkoje.

 

Nuo sutarties pasirašymo 1999 m. spalio 29 d. iki 2002 m. rugpjūčio 14 d., kai “Williams” savo turimas akcijas pardavė “Jukos”, Vyriausybė už paskolą "Mažeikių naftai" iš šios įmonės gavo apie 310 mln. litų palūkanų. Iš viso iki 2004 m. sausio 1 d. “Mažeikių nafta” į valstybės biudžetą sumokėjo 415,4 mln. litų palūkanų.

 

1999 m. spalio 29 d. sutartimi Lietuvos Vyriausybė pasiekė, kad “Mažeikių naftos” įmonė nebankrutuotų, darbą išsaugojo apie 3 500 įmonės darbuotojų, įmonė buvo pradėta modernizuoti, todėl pajėgė persitvarkyti į darbą pagal Vakarų standartus, tai sudarė pagrindą šiandieninei sėkmingai įmonės veiklai, o pati įmonė į valstybės biudžetą kasmet sumoka apie 2 mlrd. litų įvairių mokesčių.

 

Dėl nesėkmingų derybų 1999 m., kurioms vadovavo ministras E. Maldeikis, sutartyse buvo pakeista pradinė įmonės valdymo mokesčio apskaičiavimo nuostata, pagal kurią būtų mokama už perdirbtą naftos kiekį, ir per metus "Mažeikių nafta" būtų sumokėjusi tik 10-12 mln. litų valdymo mokesčio "Williams" kompanijai. Pagal ministro E. Maldeikio suderėtą apmokėjimo už valdymą tvarką, kai yra padengiamos valdymo išlaidos ir papildomas mokestis, "Mažeikių nafta" per metus "Williams" kompanijai sumokėdavo daugiau kaip 40 mln. litų valdymo mokesčio.

 

Ūkio ministerijos skaičiavimais, “Williams” valdymo laikotarpiu “Mažeikių nafta” patyrė apie 750 mln. litų nuostolių. Įmonės nuostolius iš esmės lėmė trys veiksniai: 1) nepalanki naftos rinkose nusistovėjusi perdirbimo marža, kuri 1998 m., 1999 m. ir 2002 m. atitinkamai siekė tik 36, 30.5 ir 41.4 USD/t (MN gali pelningai veikti tik tuo atveju, jei marža viršija 49 USD/t); 2) dėl laiku neatlikto perdirbimo įmonės modernizavimo nepakankama parduodamų degalų kokybė, dėl ko 1999 m. ir 2000 m. pirmą pusmetį užsienio rinkose degalus teko parduoti nuostolingai, tačiau tai buvo pateisinama, nes pasitraukus iš minėtų rinkų sugrįžti į jas būtų atsiėję žymiai brangiau; bei 3) didelės palūkanos už gautas paskolas.

 

"Lietuvos geležinkelių" ir "Klaipėdos naftos" negautas pajamas, kurias šios įmonės norėjo gauti, prašydamos rengiant sutartis iš "Mažeikių naftos" didesnių tarifų, yra  neteisinga pripažinti patirta  žala. Valstybė, valdydama visas šias įmones, sutartimis tarp jų siekė išmintingo balanso jų tarpusavio finansiniuose santykiuose. Šiandien didelę dalį pelno "Lietuvos geležinkeliai" ir "Klaipėdos nafta" uždirba iš "Mažeikių naftos" krovinių aptarnavimo.

 

"Lietuvos geležinkelių" ir "Klaipėdos naftos" pelną, kurį šios įmonės gauna iš "Mažeikių naftos" krovinių aptarnavimo, nuo rinkos spaudimo apsaugo tai, kad 1999 m. pasirašytos sutartys neleidžia "Mažeikių naftai" atsisakyti "Lietuvos geležinkelių" ir "Klaipėdos naftos" teikiamų paslaugų ir pasinaudoti analogiškomis, bet žymiai pigesnėmis Latvijos bendrovių paslaugomis. Konkurencijos šioje srityje draudimas, kuris numatytas 1999 m. sutartyse, yra naudingas "Lietuvos geležinkeliams" bei "Klaipėdos naftai" ir visai nenaudingas "Mažeikių naftai".

 

"Mažeikių naftos" įmonės akcijų, kurių 41 proc. šiandien valdo valstybė, vertė pabrango nuo 0,42 Lt už akciją 1998 m. ir 1999  m. iki 2,8 Lt už akciją 2004 m. Jeigu valstybė dabar nutartų parduoti savo valdomas akcijas, ji uždirbtų dvigubai daugiau, nei būtų uždirbusi parduodama 1999 m. 100 proc. tuo metu valdytų akcijų.

 

Komisija pripažįsta,

kad nepaisant visų padarytų klaidų derybose ir įmonės "Mažeikių Nafta" veiklos nesklandumų atskirais laikotarpiais, savo laiku įvykdytas įmonės "Mažeikių Nafta" reorganizavimas ir dalies akcijų pardavimas įmonei davė didelės naudos, o tai yra naudinga ir valstybei.

 

 

 

Laikinosios komisijos narys                                                                                              Andrius Kubilius