LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. gegužės 24 d. Nr. 631

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987; 2004, Nr. 83-3002):

1.1. Išdėstyti 3.18 punktą taip:

 

„3.18. draudimo veiklos licencijos:

3.18.1. išdavimą

500 litų

3.18.2. pakeitimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

 

1.2. Papildyti šiuo 3.181 punktu:

 

„3.181. draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos:

3.181.1. išdavimą

200 litų

3.181.2. dublikato išdavimą

50 litų“.

 

1.3. Pripažinti netekusiais galios 3.24–3.32 punktus.

1.4. Išdėstyti 3.35 punktą taip:

„3.35. licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą

10000 litų“.

 

1.5. Pripažinti netekusiu galios 3.36 punktą.

1.6. Išdėstyti 3.38 punktą taip:

 

„3.38. licencijos verstis didmenine prekyba išdavimą:

3.38.1. nedenatūruotu etilo alkoholiu

700 litų

3.38.2. denatūruotu etilo alkoholiu

700 litų

3.38.3. etilo alkoholio turinčiomis žaliavomis

700 litų

3.38.4. nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais

700 litų

3.38.5. maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais

700 litų“.

 

1.7. Pripažinti netekusiu galios 4.289 punktą.

1.8. Pripažinti netekusiu galios 4.321 punktą.

1.9. Papildyti pastraipa „Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos“ (po 4.462 punkto) ir šiais 4.463–4.466 punktais:

 

„Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos

4.463. užsienio valstybės draudimo įmonės filialo veiklos leidimo:

4.463.1. išdavimą

500 litų

4.463.2. pakeitimą ar dublikato išdavimą

50 litų

 

4.464. užsienio valstybės nepriklausomo draudimo tarpininko įmonės filialo veiklos leidimo:

4.464.1. išdavimą

200 litų

4.464.2. dublikato išdavimą

50 litų

4.465. draudimo brokerio kvalifikacinio egzamino laikymą ar peratestavimą

75 litai

4.466. draudimo brokerio pažymėjimo išdavimą

25 litai“.

 

2. Pripažinti netekusiais galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1473 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2002, Nr. 93-3987) 1.4 ir 1.5 punktus.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS