LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. gegužės 19 d. Nr. 594

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987; 2003, Nr. 61-2796, Nr. 104-4656):

1. Išdėstyti 4.286 punktą taip:

„4.286. leidimo pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio išdavimą

200 litų“.

2. Išdėstyti 4.287 punktą taip:

„4.287. leidimo pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimą

300 litų“.

3. Papildyti šiuo 4.2871 punktu:

„4.2871. leidimo naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimą

300 litų“.

4. Papildyti pastraipa „Teisingumo ministerijos“ (po 4.461 punkto) ir šiuo 4.462 punktu:

„Teisingumo ministerijos

4.462. leidimo vartoti Lietuvos vardą juridinio asmens pavadinime suteikimą

20 litų“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS