LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL EKOLOGINIU, ARCHEOLOGINIU IR REKREACINIU POŽIŪRIU YPAČ VERTINGŲ TERITORIJŲ, ESANČIŲ VALSTYBINIUOSE PARKUOSE IR VALSTYBINIUOSE DRAUSTINIUOSE, RIBŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 14 d. Nr. 583

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 65-1558; 1999, Nr. 48-1522; 2001, Nr. 71-2518, Nr. 108-3904; 2002, Nr. 5-161, Nr. 40-1464, Nr. 112-4965; 2003, Nr. 102-4542) 12 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti:

1.1. ekologiniu požiūriu ypač vertingų teritorijų, esančių valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose, ribas pagal Aplinkos ministerijos pateiktus ribų planus (teritorijų ribų planų sąrašas pridedamas);

1.2. archeologiniu požiūriu ypač vertingų teritorijų, esančių valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose, ribas pagal Aplinkos ministerijos pateiktus ribų planus (teritorijų ribų planų sąrašas pridedamas);

1.3. rekreaciniu požiūriu ypač vertingų teritorijų, esančių valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose, ribas pagal Aplinkos ministerijos pateiktus ribų planus (teritorijų ribų planų sąrašas pridedamas).

2. Pavesti Aplinkos ministerijai:

2.1. per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti apskričių viršininkams ekologiniu, archeologiniu ir rekreaciniu požiūriu ypač vertingų teritorijų ribų planų kopijas;

2.2. suformavus naujus ekologiniu, archeologiniu ar rekreaciniu požiūriu ypač vertingų teritorijų, esančių valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose, plotus, teisės aktų nustatyta tvarka teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei parengtus ir su apskričių viršininkais ir savivaldybių administracijų direktoriais suderintus ribų planus.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ                                          ZIGMANTAS BALČYTIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 583

 

EKOLOGINIU POŽIŪRIU YPAČ VERTINGŲ TERITORIJŲ, ESANČIŲ VALSTYBINIUOSE PARKUOSE IR VALSTYBINIUOSE DRAUSTINIUOSE, RIBŲ PLANAI

 

Eil. Nr.

Saugoma teritorija, administracinis vienetas

Teritorija, vietovė

Plotas, ha

1.

Aukštaitijos nacionalinis parkas:

 

 

1.1.

Utenos apskritis

Ignalinos rajono savivaldybė

pelkė su bevardžiu ežerėliu Šiliniškių kraštovaizdžio draustinyje

Ginučių k., Linkmenų seniūnija

1,6

1.2.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Barškiečio apyežerio žemapelkė Kaltanėnų g-ja, 449 kv.

42,9

1.3.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Žemaitiškės pievos

Reškutėnų k., Švenčionėlių seniūnija

33,3

1.4.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Kretuono ežero 2 salos

Kaltanėnų g-ja, 453 kv. 24 skl.

0,9

1.5.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Žeimenio ežero sala

Kaltanėnų g-ja, 50 kv. 1 skl.

0,5

1.6.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Žeimenio ežero sala

Kaltanėnų g-ja, 432 kv. 47 skl.

0,4

1.7.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Žeimenio ežero sala

Kaltanėnų g-ja, 80 kv. 1 skl.

1

1.8.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Žeimenio ežero 2 salos

Kaltanėnų g-ja, 431 kv. 1, 2 skl.

1,1

2.

Dzūkijos nacionalinis parkas:

 

 

2.1.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

Aklažerio slėnis

Marcinkonių seniūnija, Ūlos g-ja 129, 130, 131 kv.

44

2.2.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

Bakanauskų apyežerio pelkės

Bakanauskų k., Marcinkonių seniūnija

7,7

2.3.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

Liškiavos botanikos sodas

Liškiavos k., Merkinės seniūnija

6,5

2.4.

Alytaus apskritis

Alytaus rajono savivaldybė

Krakinio pelkių kompleksas

Ežeryno k., Ryliškių seniūnija

11

3.

Žemaitijos nacionalinis parkas:

 

 

3.1.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Pakastuvos pelkių kompleksas

Paežerės Rūdaičių k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

14,7

3.2.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

pelkėta pieva

Platelių k., Platelių seniūnija

0,9

3.3.

Klaipėdos apskritis

Skuodo rajono savivaldybė

natūrali pieva

Paparčių k., Barstyčių seniūnija

0,5

3.4.

Klaipėdos apskritis

Skuodo rajono savivaldybė

pelkė

Paparčių k., Barstyčių seniūnija

1

3.5.

Klaipėdos apskritis

Skuodo rajono savivaldybė

pelkių kompleksas

Paparčių k., Barstyčių seniūnija

23

3.6.

Klaipėdos apskritis

Skuodo rajono savivaldybė

Notės upės slėnio šlaito pievų kompleksas

Mikytų k., Notėnų seniūnija

3,9

3.7.

Klaipėdos apskritis

Skuodo rajono savivaldybė

Stunkiškės pelkė

Mikytų k., Notėnų seniūnija

2,4

3.8.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

pelkė prie Platelių dvaro sodo

Platelių mstl., Platelių seniūnija

1,3

3.9.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

pelkėta loma

Platelių mstl., Platelių seniūnija

0,5

3.10.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Vaivadės pelkynai

Paplatelės k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

5

3.11.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

bevardžio upelio slėnis (2 sklypai) Gegrėnų k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

1,8

3.12.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Vilkų pelkė ir smėlynas

Vilkų k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

11

3.13.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Pailgio pelkė su mišku

Grigaičių k., Babrungo seniūnija

1,7

3.14.

Klaipėdos apskritis

Skuodo rajono savivaldybė

Dvarviečių tvenkinys

Dvarviečių k., Notėnų seniūnija

5,9

4.

Trakų istorinis nacionalinis parkas:

 

 

4.1.

Vilniaus apskritis

Trakų rajono savivaldybė

pelkių kompleksas Varnikų botaniniame-zoologiniame draustinyje (2 sklypai)

Serapiniškės k., Senųjų Trakų seniūnija

93,5

4.2.

Vilniaus apskritis Trakų rajono savivaldybė

pelkių kompleksas Plomėnų ornitologiniame draustinyje(11 sklypų)

Dubininkų, Sibirkos, Jovariškės kaimai, Trakų seniūnija

82,8

4.3.

Vilniaus apskritis Trakų rajono savivaldybė

pelkės Kudrionių kraštovaizdžio draustinyje (3 sklypai)

Kudrionių k., Trakų seniūnija

7,1

4.4.

Vilniaus apskritis Trakų rajono savivaldybė

pelkių kompleksas Varnikų botaniniame-zoologiniame draustinyje

Ostruvkos k., Senųjų Trakų seniūnija

19,5

4.5.

Vilniaus apskritis Trakų rajono savivaldybė

pelkėta Dumblės ežero pakrantė

Padumblės k., Senųjų Trakų seniūnija

10,4

4.6.

Vilniaus apskritis Trakų rajono savivaldybė

pelkėta pieva

Žydiškių k., Trakų seniūnija

0,4

4.7.

Vilniaus apskritis Trakų rajono savivaldybė

bevardžio upelio slėnis tarp Balčio ir Skaisčio ežerų

Žydiškių k., Trakų seniūnija

1,5

4.8.

Vilniaus apskritis
Trakų rajono savivaldybė

pelkėta Kulpio ežero pakrantė

Kariotiškių k., Kariotiškių seniūnija

0,8

5.

Anykščių regioninis parkas:

 

 

5.1.

Utenos apskritis

Anykščių rajono savivaldybė

užpelkėjusi pieva

Klykūnų k., Anykščių seniūnija

5,46

5.2.

Utenos apskritis

Anykščių rajono savivaldybė

pelkė

Klykūnų k., Anykščių seniūnija

3,34

5.3.

Utenos apskritis

Anykščių rajono savivaldybė

užpelkėjusi pieva

Klykūnų k., Anykščių seniūnija

7,51

5.4.

Utenos apskritis

Anykščių rajono savivaldybė

užpelkėjusi natūrali pieva

Pečiulių k., Anykščių seniūnija

14,34

5.5.

Utenos apskritis

Anykščių rajono savivaldybė

užpelkėjusi pieva

Klykūnų k., Anykščių seniūnija

3,44

5.6.

Utenos apskritis

Anykščių rajono savivaldybė

Viliaudiškio telmologinio draustinio pelkės

Pavirinčių k., Kurklių seniūnija

26,18

5.7.

Utenos apskritis

Anykščių rajono savivaldybė

Šventosios slėnio pelkėtos pievos

Paandrioniškio k., Andrioniškio seniūnija

8,04

5.8.

Utenos apskritis

Anykščių rajono savivaldybė

natūralios pelkėtos pievos

Paežerių k., Skiemionių seniūnija

12,86

5.9.

Utenos apskritis

Anykščių rajono savivaldybė

Rubikių ežero rytinė pakrantė

Paežerių k., Skiemonių seniūnija

4,1

5.10.

Utenos apskritis

Anykščių rajono savivaldybė

uosynas Rubikių ežero rytinėje pakrantėje

Paežerių k., Skiemonių seniūnija

3,95

6.

Asvejos regioninis parkas:

 

 

6.1.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Bendrajos pelkė ir jos apsaugos teritorija

Gudeikių k., Dubingių seniūnija

10,4

6.2.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Ešerinės pelkė (dalis)

Laumikonių, Šakymo kaimai, Dubingių seniūnija

8,6

6.3.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Gyvatynės pelkė (dalis)

Ciūniškių k., Dubingių seniūnija

14,5

6.4.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Liūnų pelkė

Gudeikių k., Dubingių seniūnija

8,5

6.5.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Nikajo ežero apypelkis

Šaukšteliškių k., Joniškio seniūnija

11,5

6.6.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Žvernos upelio pakrantės pelkės

Dagiškės k., Joniškio seniūnija

4

6.7.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Asvejos paežerės pieva

Blužnėnų k., Pabradės seniūnija

0,7

6.8.

Vilniaus apskritis

Vilniaus rajono savivaldybė

Beržuvio ežero pelkėtos pakrantės

Tarakonių k., Sužionių seniūnija

53,2

7.

Aukštadvario regioninis parkas:

 

 

7.1.

Vilniaus apskritis

Trakų rajono savivaldybė

pelkė tarp Bygaudo ir Nepėro ežerų

Aukšlinės k., Trakų seniūnija

12,5

7.2.

Vilniaus apskritis Trakų rajono savivaldybė

Verknės aukštupio pelkė

Derionių k., Onuškio seniūnija

11

7.3.

Vilniaus apskritis Trakų rajono savivaldybė

pelkė prie Gilandžio ežero

Derionių k., Onuškio seniūnija

2,3

7.4.

Vilniaus apskritis

Trakų rajono savivaldybė

Verknės senvagės šaltinis

Aukštadvario mstl., Aukštadvario seniūnija

0,01

7.5.

Vilniaus apskritis Trakų rajono savivaldybė

Antaveršio duobė

Antveršio k., Stakliškių seniūnija

2,8

7.6.

Vilniaus apskritis Trakų rajono savivaldybė

Škilietų alko dauba

Škilietų k., Aukštadvario seniūnija

2

7.7.

Vilniaus apskritis Trakų rajono savivaldybė

Verknės pelkės

Valuikų k., Onuškio seniūnija

17

7.8.

Vilniaus apskritis Trakų rajono savivaldybė

Verknės pelkės

Kareiviškių k., Aukštadvario seniūnija

15

7.9.

Vilniaus apskritis

Trakų rajono savivaldybė

Verknės senvagė

Aukštadvario mstl., Aukštadvario seniūnija

0,8

7.10.

Vilniaus apskritis

Trakų rajono savivaldybė

Verknės senvagė

Aukštadvario mstl., Aukštadvario seniūnija

0,2

7.11.

Vilniaus apskritis

Trakų rajono savivaldybė

Drabužninkų kalvų pietinis šlaitas

Drabužninkų k., Onuškio seniūnija

10,5

7.12.

Vilniaus apskritis

Trakų rajono savivaldybė

Paežerės pelkė

Aukštadvario mstl., Aukštadvario seniūnija

1,5

8.

Biržų regioninis parkas:

 

 

8.1.

Panevėžio apskritis

Biržų rajono savivaldybė

Kirkilų karstinių ežerų apsaugos teritorija

Kirkilų k., Širvėnos seniūnija

33,1

8.2.

Panevėžio apskritis

Biržų rajono savivaldybė

karstinių įgriuvų teritorija

Karaimiškio k., Širvėnos seniūnija

36

8.3.

Panevėžio apskritis

Biržų rajono savivaldybė

Daudžgirių parkas

Pagirių k., Pabiržės seniūnija

7,8

8.4.

Panevėžio apskritis

Biržų rajono savivaldybė

Astravo parkas ir prieigos

Biržų miestas

22

8.5.

Panevėžio apskritis

Biržų rajono savivaldybė

Užubalių telmologinis draustinis

Užubalių k., Pabiržės seniūnija

45

8.6.

Panevėžio apskritis

Pasvalio rajono savivaldybė

Ūgės upelio slėnis

Ąžuolpamūšės k., Saločių seniūnija

4,5

9.

Dieveniškių regioninis parkas:

 

 

9.1.

Vilniaus apskritis

Šalčininkų rajono savivaldybė

Gaujos upės slėnis

Kalvių, Girdžiūnų kaimai

Dieveniškių seniūnija

260

9.2.

Vilniaus apskritis

Šalčininkų rajono savivaldybė

Asiūklos miškas (177, 178 kv.)

Naujųjų Kalvių k.,

Dieveniškių seniūnija

64

10.

Gražutės regioninis parkas:

 

 

10.1.

Utenos apskritis

Zarasų rajono savivaldybė

pievos

Baravykų k., Zarasų seniūnija

6,6

10.2.

Utenos apskritis

Zarasų rajono savivaldybė

pievos su stepėms būdinga augalija

Verslavos k., Antalieptės seniūnija

1,7

10.3.

Utenos apskritis

Zarasų rajono savivaldybė

pievos su stepėms būdinga augalija

Pastromės k., Degučių seniūnija

1,5

10.4.

Utenos apskritis

Zarasų rajono savivaldybė

pelkiniai kompleksai Veprio kraštovaizdžio draustinyje

(2 sklypai)

Budrėnų, Eikotiškių kaimai,

Degučių seniūnija

16,8

11.

Kurtuvėnų regioninis parkas:

 

 

11.1.

Šiaulių apskritis

Šiaulių rajono savivaldybė

užpelkėjęs Ventos perkaso senslėnis – melsvojo melito augavietė

Rimučių k., Bubių seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Kurtuvėnų g-ja, 60 kv. 40 skl.

6,5

11.2.

Šiaulių apskritis Šiaulių rajono savivaldybė

užpelkėjęs Ventos perkaso senslėnis

Traulenių k., Bubių seniūnija, Kurtuvėnų g-ja, 31, 58 kv.

45

11.3.

Šiaulių apskritis Šiaulių rajono savivaldybė

užpelkėjęs Ventos perkaso senslėnis

Bunokiškės k., Bubių seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Kurtuvėnų g-ja, 55, 58 kv.

21

11.4.

Šiaulių apskritis

Šiaulių rajono savivaldybė

Punokiškės miškas

Pociškės k., Bubių seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Kurtuvėnų g-ja, 60 kv. 26-28 skl.

1,7

11.5.

Šiaulių apskritis

Šiaulių rajono savivaldybė

Ramučių buv. žvyro karjeras – retų augalų radimvietė

Ramučių k., Bubių seniūnija

6

11.6.

Šiaulių apskritis

Šiaulių rajono savivaldybė

Bulėnų pelkė

Bulėnų k., Bubių seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Kurtuvėnų g-ja, 50 kv. 35 skl.

2,7

11.7.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Dubysos slėnio šlaitas ir užliejama salpa

Spitriškės k., Kukečių seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Pageluvio g-ja, 76 kv.

69,2

11.8.

Šiaulių apskritis Kelmės rajono savivaldybė

Dubysos slėnio šlaitas ir užliejama salpa; Dubysos regykla

Gardėnų k., Kukečių seniūnija, Pageluvio g-ja, 76 kv.

10

11.9.

Šiaulių apskritis Kelmės rajono savivaldybė

užpelkėjęs Šonos upelio slėnis

Šonos k., Šaukėnų seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Juodlės g-ja,

63, 70 kv.

17,4

11.10.

Šiaulių apskritis Kelmės rajono savivaldybė

užpelkėjęs Šonos upelio slėnis

Šonos k., Šiaulių miškų urėdija, Šaukėnų seniūnija, Juodlės g-ja,

57, 64 kv.

18,5

11.11.

Šiaulių apskritis Kelmės rajono savivaldybė

Lestoniškės apyežeris ir pažintinis takas

Jautmalkės k., Kukečių seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Kurtuvėnų g-ja, 45 kv.

7,2

11.12.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Ilgos kraštovaizdžio draustinio miškas

Pailgio k., Šaukėnų seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Juodlės g-ja, 34 kv. 3 skl.

1,8

11.13.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Dūkštos ežero pakrantės

Raudonsparnės k., Kukečių seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Vainagių g-ja, 83, 87 kv.

9,3

11.14.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Targių ozo kalvos

Targauskių k., Kukečių seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Vainagių g-ja, 85, 89 kv.

9,8

11.15.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

žemapelkės ir miško gamtinis kompleksas

(Šonos kraštovaizdžio draustinis)

Galvydiškės k., Šaukėnų seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Vainagių g-ja, 52, 53 kv.

18,8

11.16.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Juodlės ežero užpelkėjusių pakrančių gamtinis kompleksas

(Ilgos kraštovaizdžio draustinis)

Juodlės k., Šaukėnų seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Juodlės g-ja, 27 kv.

10,8

11.17.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Juodlės miško užpelkėjęs masyvas

Juodlės k., Šaukėnų seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Juodlės g-ja, 22 kv.

12,5

12.

Krekenavos regioninis parkas:

 

 

12.1.

Panevėžio apskritis

Panevėžio rajono savivaldybė

Liaušės upelio slėnis

Užliaušių k., Krekenavos seniūnija

14,5

12.2.

Panevėžio apskritis Panevėžio rajono savivaldybė

Nevėžio slėnio pievų ir senvagių kompleksas

Rodų k., Krekenavos seniūnija

18

12.3.

Panevėžio apskritis Panevėžio rajono savivaldybė

Nevėžio slėnio pievų ir senvagių kompleksas

Burvelių k., Krekenavos seniūnija

14

12.4.

Panevėžio apskritis Panevėžio rajono savivaldybė

Nevėžio slėnio pievų ir senvagių kompleksas

Vadaktų k., Krekenavos seniūnija

23,5

12.5.

Panevėžio apskritis Panevėžio rajono savivaldybė

Nevėžio slėnio pievų ir senvagių kompleksas

Gringalių k., Krekenavos seniūnija

47

12.6.

Panevėžio apskritis Panevėžio rajono savivaldybė

Nevėžio slėnio pievų ir senvagių kompleksas

Ąžuolytės k., Krekenavos seniūnija

26

13.

Labanoro regioninis parkas:

 

 

13.1.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Kertuojų ežero rytinės pakrantės raistai

Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 81 kv.

16,2

13.2.

Utenos apskritis

olėtų rajono savivaldybė

Gedimino pusiasalio tyrašilis

Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 72 kv.

1,9

13.3.

Utenos apskritis

olėtų rajono savivaldybė

Kertuojų ežero pietrytinės pakrantės apypelkis

Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 80 kv.

3,9

13.4.

Utenos apskritis

olėtų rajono savivaldybė

Kertuojų ežero rytinės pakrantės užmirkę miškai

Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 1038 kv.

28,1

13.5.

Utenos apskritis

olėtų rajono savivaldybė

Paalnės šilo pietvakarinė dalis

Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 199 kv.

1,4

13.6.

Utenos apskritis

olėtų rajono savivaldybė

Stirnių ežero pakrantės šilai

Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 897 kv.

2,5

13.7.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

pelkė Stirnių hidrografiniame draustinyje

Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 196 kv.

5,5

13.8.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Elniuko šilas

Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 182 kv.

11,3

13.9.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Išnarų ežero pakrantės lapuočių miškas

Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 998 kv.

0,8

13.10.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Tramio II paežerės natūralios užmirkusios pievos

Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 993 kv.

2,8

13.11.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Tramio I ežero apypelkis

Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 995 kv.

10,1

13.12.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Kuktiškių šilo pietinė dalis

Utenos miškų urėdija, Kuktiškių g-ja, 158 kv.

3,1

13.13.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Lakajos upės pakrantė

Švenčionėlių miškų urėdija, Januliškio g-ja, 125 kv. 21 skl.

0,8

13.14.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Kunigo pievos (3 sklypai)

Švenčionėlių miškų urėdija, Januliškio g-ja, 124 kv.

1,9

13.15.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Mekšrinio miškas

Švenčionėlių miškų urėdija, Lakajos g-ja, 34 kv.

15,1

13.16.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Mekšrinio miškas

Švenčionėlių miškų urėdija, Lakajos g-ja, 35 kv.

3

13.17.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Ažubalių pelkė

Švenčionėlių miškų urėdija, Lakajos g-ja, 111 kv.

7,7

13.18.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Rudupio pelkė

Švenčionėlių miškų urėdija, Labanoro g-ja, 177 kv.

1,9

13.19.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Podlipšos miškas

Padlipšos k., Švenčionėlių seniūnija,

Švenčionėlių miškų urėdija, Januliškio g-ja, 106 kv. 20, 21, 38, 39, 41 skl.; 117 kv. 4, 5, 8, 9 skl.

3,8

13.20.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Lakajos upės pakrantės
Vilkaląsčio k., Švenčionėlių seniūnija, Švenčionėlių miškų urėdija, Januliškio g-ja, 118 kv.
21 skl.

1,8

13.21.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Lakajos upės pakrantės

Santakos k., Švenčionėlių seniūnija, Švenčionėlių miškų urėdija, Žeimenos g-ja, 116 kv. 5 skl.

2,4

13.22.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Gaigalės pelkės

Pagaigalės II k., Švenčionėlių seniūnija, Švenčionėlių miškų urėdija, Labanoro g-ja, 57 kv. 7, 8, 13, 14, 20 skl.; 58 kv. 2, 3, 5 skl.

8,5

13.23.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Guobaraisčio pelkė

Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 204 kv. 1 skl.

16

13.24.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Pastirnos pelkė

Stirnių k., Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 990 kv. 10-12, 40-42, 44-48 skl.

22,5

13.25.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Patramės pelkė

Patramės k., Mindūnų seniūnija, Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 995 kv. 41, 42, 49, 50-53, 54 skl.; 993 kv. 47, 48 skl.

20

13.26.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Patramės pelkė

Patramės, Antalakajos kaimai, Mindūnų seniūnija,

Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 994 kv. 14 skl.; 995 kv. 17-30, 35, 36, 44, 45 skl.

50

13.27.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Kukaukos pelkė

Bambėnų k., Inturkės seniūnija,

Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 1032 kv. 16, 19, 34, 35, 38-40 skl.; 1034 kv. 20, 21, 25 skl.

70

13.28.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Samanykščios pelkė

Bambėnų k., Inturkės seniūnija, Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 1032 kv. 5-19, 21-24, 49-50 skl.

61

13.29.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Samanykščios pelkė

Vyžinių k., Inturkės seniūnija,

Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 1035 kv. 52-56 skl.

20,2

13.30.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Saločiaus ir Kanio ežerų pelkėtos pakrantės

Andrulėnų k., Joniškio seniūnija, Utenos miškų urėdija, Dubingių g-ja, 1103 kv. 4, 15 skl.; 1104 kv. 1, 2 skl.

17,8

13.31.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Dumblio ežero pelkėtos pakrantės

Plėšiškių k., Čiulėnų seniūnija,

Utenos miškų urėdija, Kuktiškių g-ja, 709 kv. 65 skl.; 99 kv. 12, 13 skl.; 98 kv. 4, 8, 10-12 skl.

57

13.32.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Degutinės miškas

Pašekščių k., Čiulėnų seniūnija,

Utenos miškų urėdija, Kuktiškių g-ja, 124 kv. 1-5, 7 skl.; 125 kv. 1-7, 9 skl.

39

13.33.

Utenos apskritis

Utenos rajono savivaldybė

Vileikio apyežeris ir pakrantės

Ažuprudžio k., Saldutiškio seniūnija, Utenos miškų urėdija, Kuktiškių g-ja,73 kv. 20 skl.

4,5

13.34.

Utenos apskritis

Utenos rajono savivaldybė

Gervežerio pelkynai

Paalsuodės k., Saldutiškio seniūnija, Utenos miškų urėdija, Kuktiškių
g-ja, 185 kv. 10-12, 14-16 skl.

6,1

13.35.

Utenos apskritis

Utenos rajono savivaldybė

Galuono ežero pakrantė
Nazavų k., Saldutiškio seniūnija,

Utenos miškų urėdija, Kuktiškių g-ja, 69 kv. 1, 2, 3, 4, 5a skl.

4,5

14.

Metelių regioninis parkas:

 

 

14.1.

Alytaus apskritis

Lazdijų rajono savivaldybė

Trakabalės pelkė Juodabalės herpetologiniame draustinyje

Ročkių k., Šlavantų, Seirijų seniūnijos

8,28

14.2.

Alytaus apskritis

Lazdijų rajono savivaldybė

užmirkęs miškas Kačiuliškės herpetologiniame draustinyje

Kaciuliškės k., Noragėlių seniūnija

9,1

14.3.

Alytaus apskritis

Lazdijų rajono savivaldybė

Buckūnų pelkė

Buckūnų k., Seirijų seniūnija

25,35

15.

Nemuno deltos regioninis parkas:

 

 

15.1.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Rusnės kraštovaizdžio draustinio vakarinė dalis

Uostadvario k., Rusnės seniūnija

120

15.2.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

buvę žuvininkystės tvenkiniai

Rusnė (Šyškrantė), Rusnės seniūnija

360

15.3.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Kniaupo botaninis-zoologinis draustinis

Kintų seniūnija

280

15.4.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Minijos senvagės užmirkusi pieva

Kintų seniūnija

80

15.5.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Krokų lankos užmirkusios pievos

Minijos – Rūgailių kaimai, Kintų seniūnija

340

15.6.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Tulkiaragės užmirkusios pievos

Rūgailių k., Kintų seniūnija

360

15.7.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Nemuno pakrantės kopų kompleksas

Girininkų k., Juknaičių seniūnija

16

15.8.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Galzdonų botaninio draustinio užliejamų pievų kompleksas

Galdzdonų k., Usėnų seniūnija

104

15.9.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

pelkėtų pievų ir miškų gamtinis kompleksas Kuršių marių pakrantėje

Povilų, Suvernų, Muižės kaimai, Kintų seniūnija

95

16.

Neries regioninis parkas:

 

 

16.1.

Vilniaus apskritis

Elektrėnų savivaldybė

Bražuolės upės žemupio pakrantės (Bražuolės botaninis draustinis)

Papiškės k., Vievio seniūnija

11,1

16.2.

Vilniaus apskritis

Elektrėnų savivaldybė

Vepriškų ežero pietvakarinė pakrantė (Veprių botaninis draustinis)

Varliškės k., Vievio seniūnija

4,7

17.

Pagramančio regioninis parkas

 

 

 

Tauragės apskritis

Šilalės rajono savivaldybė

šaltiniuotas Akmenos upės slėnis

Andriejaičių k., Šilalės seniūnija

14,8

18.

Rambyno regioninis parkas

 

 

 

Tauragės apskritis

Pagėgių savivaldybė

Rambyno kraštovaizdžio draustinio

šiaurrytinė dalis – 4 kalvų geomorfologinis darinys

Bitėnų k., Lumpėnų seniūnija

12,2

19.

Salantų regioninis parkas:

 

 

19.1.

Klaipėdos apskritis

Skuodo rajono savivaldybė

Šauklių riedulynas

Šauklių k., Mosėdžio seniūnija

79

19.2.

Klaipėdos apskritis

Skuodo rajono savivaldybė

Kulalių riedulynas

Kulalių k., Mosėdžio seniūnija

118,6

20.

Sartų regioninis parkas:

 

 

20.1.

Utenos apskritis

Zarasų rajono savivaldybė

Šventosios slėnis

Užtiltės k., Dusetų seniūnija

48,2

20.2.

Utenos apskritis

Zarasų rajono savivaldybė

Libeikės užmirkusios pievos

Dusetų mstl., Dusetų seniūnija

35,3

21.

Sirvetos regioninis parkas:

 

 

21.1.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

kardelių augavietė

Aučynų k., Švenčionių seniūnija

0,3

21.2.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Saločio telmologinio draustinio pietinė dalis

Veličkų k., Švenčionių seniūnija

24,3

21.3.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Šventos miškas

Šventos, Aučynų kaimai, Švenčionių seniūnija

63,4

21.4.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Sirvėtos – Sėtikio upelių gamtinis kompleksas (7 sklypai)

Švenčionių seniūnija

36

22.

Tytuvėnų regioninis parkas:

 

 

22.1.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Plekaičių tvenkinio teritorija

Plekaičių k., Tytuvėnų seniūnija

9,6

22.2.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Pašakarnio tvenkinys ir Pušinpelkio miškas

Pašakarnio k., Tytuvėnų seniūnija

44

22.3.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Apušio ežeras ir gretima užpelkėjusi teritorija

Tolučių, Tytuvėnėlių kaimai,

Tytuvėnų seniūnija

61

22.4.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Pašakarnio dvaro parkas

Pašakarnio k., Tytuvėnų seniūnija

5

22.5.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Gauštvinio ežero pakrantės šlapios pievos ir miškas

Tytuvėnų miškų urėdija, Užpelkių g-ja, 44 kv.

56

22.6.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Gauštvinio ežero pakrantės pelkėtos pievos

Tytuvėnų miškų urėdija, Užpelkių g-ja, 44 kv.

12

22.7.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

užpelkėjęs miško plotas greta Šimšos upelio slėnio

Tytuvėnų miškų urėdija, Užpelkių g-ja, 34 kv.

18,5

22.8.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

užpelkėjęs miško plotas

Tytuvėnų miškų urėdija, Užpelkių g-ja, 21 kv.

16,5

22.9.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

teritorija su vaizdžia „akmenų rūžos“ atkarpa

Tytuvėnų miškų urėdija, Užpelkių g-ja, 31, 32, 36 kv.

15

22.10.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

pieva prie Apušio ežero

Tytuvėnėlių k., Tytuvėnų apyl. seniūnija

1,8

23.

Varnių regioninis parkas:

 

 

23.1.

Telšių apskritis

Telšių rajono savivaldybė

Debesnų pelkė

Graužų k., Varnių seniūnija

186

23.2.

Tauragės apskritis

Šilalės rajono savivaldybė

Aukštagirės skroblynas

Aukštagirės k., Bilionių seniūnija

6,5

23.3.

Tauragės apskritis

Šilalės rajono savivaldybė

Dubulio pelkė

Virpilų k., Laukuvos seniūnija

13

23.4.

Tauragės apskritis

Šilalės rajono savivaldybė

durpyno pelkė (Aukštagirės geomorfologinis draustinis)

Padvarninkų k., Bilionių seniūnija

21,5

24.

Veisiejų regioninis parkas:

 

 

24.1.

Alytaus apskritis

Lazdijų rajono savivaldybė

Mekšrūtų paežerės pelkė Dumbliauskų k., Kapčiamiesčio seniūnija

3,5

24.2.

Alytaus apskritis

Lazdijų rajono savivaldybė

Sparto apyežerio žemapelkė

Spartų k., Šlavantų seniūnija

4,7

24.3.

Alytaus apskritis

Lazdijų rajono savivaldybė

Šaltiniuota žemapelkė

Spartų k., Šlavantų seniūnija

2,6

24.4.

Alytaus apskritis

Lazdijų rajono savivaldybė

Sparto upelio slėnio užpelkėjusios pakrantės

Gegutės k., Šlavantų seniūnija

6,5

24.5.

Alytaus apskritis

Lazdijų rajono savivaldybė

Aukštapelkė

Kailinių k., Veisiejų seniūnija

4

24.6.

Alytaus apskritis

Lazdijų rajono savivaldybė

Trikojo paežerės šaltiniuota žemapelkė

Taikūnų k., Veisiejų seniūnija

1,5

24.7.

Alytaus apskritis

Lazdijų rajono savivaldybė

Šlavantėlės upelio slėnis

Dainaviškių k., Veisiejų seniūnija

3

24.8.

Alytaus apskritis

Lazdijų rajono savivaldybė

Ančios paežerės šaltiniuota žemapelkė

Veisiejų mst., Veisiejų seniūnija

12

25.

Ventos regioninis parkas

 

 

 

Šiaulių apskritis

Akmenės rajono savivaldybė

natūrali gudobelių augavietė

Krioklių k., Papilės seniūnija

1,8

26.

Vištyčio regioninis parkas:

 

 

26.1.

Marijampolės apskritis

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Kylininkų kalvynas

Kylininkų k., Pajevonio seniūnija

120

26.2.

Marijampolės apskritis

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Sūrinio pelkių kompleksas

Vištyčio II lauko k., Vištyčio seniūnija

21,6

26.3.

Marijampolės apskritis

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Stirniškių pelkė

Stirniškių k., Gražiškių seniūnija

34

26.4.

Marijampolės apskritis

Vilkaviškio rajono savivaldybė

žemapelkė

Bakšiškių k., Vištyčio seniūnija

42

27.

Žuvinto biosferos rezervatas:

 

 

27.1.

Alytaus apskritis

Alytaus rajono savivaldybė

Kiaulyčios pelkė

Ąžuolinių, Dambavaragio kaimai, Simno seniūnija

258,6

27.2.

Alytaus apskritis

Alytaus rajono savivaldybė

Epušės pelkė

Žuvinto k., Simno seniūnija

5,6

27.3.

Alytaus apskritis

Alytaus rajono savivaldybė

Raisto pelkė

Liepakojų k., Simno seniūnija

46,2

27.4.

Alytaus apskritis

Alytaus rajono savivaldybė

Beržinės pelkė

Liepakojų k., Simno seniūnija

8,6

27.5.

Marijampolės apskritis

Marijampolės rajono savivaldybė

Beržinės žemapelkė (dalis)

Riečių k., Gudelių seniūnija

28

28.

Šventosios kraštovaizdžio draustinis:

 

 

28.1.

Utenos apskritis

Anykščių rajono savivaldybė

Ragaišių miškas

Ragaišių k., Debeikių seniūnija

3,3

28.2.

Utenos apskritis

Anykščių rajono savivaldybė

pieva su stepėms būdinga augalija

Ragaišių k., Debeikių seniūnija

2,31

 

 

Iš viso

5448,17

______________

 

part_69a0c38974044b59943cf5a8500cba3e_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 583

 

ARCHEOLOGINIU POŽIŪRIU YPAČ VERTINGŲ TERITORIJŲ, ESANČIŲ VALSTYBINIUOSE PARKUOSE IR VALSTYBINIUOSE DRAUSTINIUOSE, RIBŲ PLANAI

 

Eil. Nr.

Saugoma teritorija, administracinis vienetas

Teritorija, vietovė

Plotas, ha

1.

Dzūkijos nacionalinis parkas:

 

 

1.1.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

Liškiavos piliakalnio teritorija

Liškiavos k., Merkinės seniūnija

10,4

1.2.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

archeologijos paminklo – Janionių akmenų teritorija

Jonionių k., Merkinės seniūnija

8

2.

Žemaitijos nacionalinis parkas:

 

 

2.1.

Klaipėdos apskritis

Skuodo rajono savivaldybė

akmens, vad. Laumės akmeniu, apsaugos teritorija

Mačiūkių k., Notėnų seniūnija

0,0004

2.2.

Klaipėdos apskritis

Skuodo rajono savivaldybė

Gudalių alkakalnio, vad. Alkos (Aukos) kalnu, teritorija, Gudalių k., Barstyčių seniūnija

0,15

2.3.

Klaipėdos apskritis

Skuodo rajono savivaldybė

Padegimės alkakalnio, vad. Alkos kalnu, teritorija

Padegimės k., Barstyčių seniūnija

1,36

2.4.

Klaipėdos apskritis

Skuodo rajono savivaldybė

Mikytų piliakalnio, vad. Pilimi, teritorija

Mikytų k., Notėnų seniūnija

1,5

2.5.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Šventorkalnio archeologinis draustinis – Platelių dvarvietės, vad. Dvaro kalva, Šventorkalnis, teritorija su apsaugos zona Platelių mstl., Platelių seniūnija

7,9

2.6.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Mikytų alkakalnio, vad. Alkos kalnu, teritorija

Mikytų k., Platelių seniūnija

11,5

2.7.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Mačiūkių kapinyno teritorija

Mačiūkių k., Platelių seniūnija

0,1

2.8.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Užpelkių kapinyno, vad. Ubago kapu, teritorija

Užpelkių k., Platelių seniūnija

0,2

2.9.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Gilaičių alkakalnio, vad. Aukos kalnu, Papile, teritorija su apsaugos zona

Gilaičių k., Platelių seniūnija

5,9

2.10.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Užpelkių piliakalnio, vad. Pilale, teritorija

Užpelkių k., Platelių seniūnija

0,4

2.11.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Jazdauskiškių (Girkontės) piliakalnio teritorija su apsaugos zona

Jazdauskiškių k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

1,4

2.12.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Jazdauskiškių II kapinyno, vad. Karalienės (Šermukšnių) kalnu, teritorija

Jazdauskiškių k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

1

2.13.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Jazdauskiškių kapinyno teritorija

Jazdauskiškių k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

1,6

2.14.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Vilkų alkakalnio, vad. Alkos kalnu, teritorija su apsaugos zona

Vilkų k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

1,3

2.15.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Gegrėnų senovės gyvenvietės teritorija

Gegrėnų k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

0,87

2.16.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Gegrėnų kapinyno II teritorija

Gegrėnų k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

0,85

2.17.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Paežerės Rūdaičių (Uogučių) kapinyno teritorija

Uogučių k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

0,5

2.18.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Pūčkorių kapinyno teritorija

Pūčkorių k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

0,4

2.19.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Pūčkorių piliakalnio I, vad. Pile, teritorija

Pūčkorių k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

1,2

2.20.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Pūčkorių piliakalnio II, vad. Pilies kalnu, teritorija

Pūčkorių k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

6,3

2.21.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Pūčkorių (Getautės) III piliakalnio, vad. Pile, teritorija su apsaugos zona

Pūčkorių k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

2

2.22.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Šarnelės piliakalnio, vad. Švedų piliakalniu, ir senovės gyvenvietės teritorija su apsaugos zona

Šarnelės k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

6,4

2.23.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Gegrėnų II piliakalnio ir pilkapių teritorija su apsaugos zona

Gegrėnų k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

7,7

2.24.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Gegrėnų piliakalnio, vad. Peliakalniu, ir kapinyno teritorija su apsaugos zona

Gegrėnų k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

1,64

2.25.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Grigaičių piliakalnio, vad. Pilale, teritorija

Grigaičių k., Babrungo seniūnija

1

2.26.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Babrungėnų I kapinyno teritorija Babrungėnų k., Babrungo seniūnija

1

2.27.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Siurblių kapinyno, vad. Varių kalva, teritorija

Siurblių k., Babrungo seniūnija

1,5

2.28.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Žvirblaičių kapinyno, vad. Kapų kalnu, teritorija

Žvirblaičių k., Babrungo seniūnija

2,6

3.

Asvejos regioninis parkas

 

 

 

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Voronių archeologinio komplekso teritorija Gudalių k., Dubingių seniūnija

7

4.

Aukštadvario regioninis parkas:

 

 

4.1.

Vilniaus apskritis

Trakų rajono savivaldybė

Mergiškių alko akmens ir kapinaičių apsaugos teritorija

Mergiškių k., Aukštadvario seniūnija

0,2

4.2.

Vilniaus apskritis

Trakų rajono savivaldybė

Aukštadvario piliakalnio apsaugos teritorija

Aukštadvario mstl., Aukštadvario seniūnija

2,5

5.

Dubysos regioninis parkas

 

 

 

Kauno apskritis

Raseinių rajono savivaldybė

Kušeliškės senosios gyvenvietės ir jos apsaugos zonos teritorijaKalniškių k., Šiluvos seniūnija

10,9

6.

Labanoro regioninis parkas

 

 

 

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Kulionių piliakalnio teritorija

Utenos miškų urėdija, Utenos g-ja, 865 kv.

21,6

7.

Sirvėtos regioninis parkas:

 

 

7.1.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Rakštelių alko teritorija

Rakštelių k., Švenčionių seniūnija

1,5

7.2.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Stuglių piliakalnio teritorija

Stuglių k., Švenčionių seniūnija

11,87

8.

Varnių regioninis parkas:

 

 

8.1.

Telšių apskritis

Telšių rajono savivaldybė

Vembūtų piliakalnio prieigos

Vembūtų k., Varnių seniūnija

39

8.2.

Telšių apskritis

Telšių rajono savivaldybė

Zdoniškės dvarininkų kapavietės-koplyčios teritorija

Zdoniškės k., Varnių seniūnija

0,4

 

 

Iš viso

179,7404

______________

 

part_c6cf494b510a4e2cb0bedd7ac0bc0d24_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 583

 

REKREACINIU POŽIŪRIU YPAČ VERTINGŲ TERITORIJŲ, ESANČIŲ VALSTYBINIUOSE PARKUOSE IR VALSTYBINIUOSE DRAUSTINIUOSE, RIBŲ PLANAI

 

Eil. Nr.

Saugoma teritorija, administracinis vienetas

Teritorija, vietovė

Plotas, ha

1.

Aukštaitijos nacionalinis parkas:

 

 

1.1.

Utenos apskritis

Ignalinos rajono savivaldybė

Senovinės bitininkystės muziejaus teritorija

Stripeikių k., Linkmenų seniūnija

3,7

1.2.

Utenos apskritis

Ignalinos rajono savivaldybė

Linkmeno II stovyklavietė

Ginučių k., Linkmenų seniūnija

0,5

1.3.

Utenos apskritis

Ignalinos rajono savivaldybė

Palūšės paplūdimys

Palūšės k., Ignalinos seniūnija

0,7

1.4.

Utenos apskritis

Ignalinos rajono savivaldybė

Turistų prieglaudos teritorija

Vaišniūnų k., Ignalinos seniūnija

0,3

1.5.

Utenos apskritis

Ignalinos rajono savivaldybė

Salų poilsiavietės teritorija

Salų k., Linkmenų seniūnija

0,7

1.6.

Utenos apskritis

Ignalinos rajono savivaldybė

sveikatingumo takas su skulptūromis Palšėje

Palūšės k., Ignalinos seniūnija

5

1.7.

Utenos apskritis

Ignalinos rajono savivaldybė

Taramos botaninis takas

Palūšės k., Ignalinos seniūnija

3,4

1.8.

Utenos apskritis

Ignalinos rajono savivaldybė

Meironių ekologinio švietimo centro teritorija

Meironių k., Ignalinos seniūnija

1,5

1.9.

Utenos apskritis

Ignalinos rajono savivaldybė

Ginučių vandens malūno teritorija

Ginučių k., Linkmenų seniūnija

0,33

1.10.

Utenos apskritis

Ignalinos rajono savivaldybė

Meironių stovyklavietė

Meironių k., Ignalinos seniūnija

1,5

1.11.

Utenos apskritis

Ignalinos rajono savivaldybė

Palūšės I stovyklavietė

Palūšės k., Ignalinos seniūnija

0,8

1.12.

Utenos apskritis

Ignalinos rajono savivaldybė

Palūšės valtinės teritorija

Palūšės k., Ignalinos seniūnija

0,66

1.13.

Utenos apskritis

Ignalinos rajono savivaldybė

Palūšės II paplūdimys

Palūšės k., Ignalinos seniūnija

0,35

1.14.

Utenos apskritis

Ignalinos rajono savivaldybė

Vaišniūnų stovyklavietė prie Juodakampio ežero

Vaišniūnų k., Ignalinos seniūnija

2,15

1.15.

Utenos apskritis

Ignalinos rajono savivaldybė

Vaišniūnų II stovyklavietė

Vaišniūnų k., Ignalinos seniūnija

0,75

1.16.

Utenos apskritis

Ignalinos rajono savivaldybė

poilsiavietė prie Švoginos upės

Vaišniūnų k., Ignalinos seniūnija

0,4

1.17.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Ožkinių k. poilsiavietė (maudykla) Žeimenio ežero pusiasalyje

Ožkinių k., Kaltanėnų seniūnija

1,3

2.

Dzūkijos nacionalinis parkas:

 

 

2.1.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

Pakėlinio stovyklavietė

Subartonių k., Merkinės seniūnija

0,6

2.2.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

Nemuno stovyklavietė-paplūdimys

Janionių k., Merkinės seniūnija

1,8

2.3.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

Merkio stovyklavietė

Merkinės seniūnija,

Merkinės g-ja, 51 kv.

0,2

2.4.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

Merkio regyklos aikštelė

Jablonavo k., Merkinės seniūnija

2

2.5.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

gamtos vertybės – Bobos daržo šaltinio apžvalgos aikštelė

Margionių k., Marcinkonių seniūnija

2,8

2.6.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

baidarių prieplauka ir stovyklavietė Merkio ir Ūlos santakoje

Mardasavo k., Marcinkonių seniūnija

1

2.7.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

Trakiškių stovyklavietė

Trakiškių k., Marcinkonių seniūnija

1,5

2.8.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

Mančiagirio stovyklavietė

Mančiagirio k., Marcinkonių seniūnija

3

2.9.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

Grūdos regyklos aikštelė

Marcinkonių k., Marcinkonių seniūnija

1,5

2.10.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

aikštelė prie Margionių teatro

Margionių k., Marcinkonių seniūnija

1

2.11.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

Grūdos poilsiavietė

Marcinkonių seniūnija, Marcinkonių g-ja, 98 kv.

0,5

2.12.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

Kašėtų poilsiavietė
Kašėtų k., Marcinkonių seniūnija

0,3

2.13.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

Šaltinio poilsiavietė

Marcinkonių seniūnija, Ūlos g-ja, 307 kv.

0,2

2.14.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

regykla prie Merkio

Merkinės g-ja, 50 kv. 27 skl.

1,6

2.15.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

regykla prie Merkio

Merkinės g-ja, 198 kv. 10 skl.

1

2.16.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

poilsio aikštelė

Margionių g-ja, 183 kv. 12 skl.

0,2

2.17.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

poilsio aikštelė

Margionių g-ja, 202 kv. 15, 41 skl.

0,2

2.18.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

apžvalgos aikštelė prie Merkio

Puvočių g-ja, 27 kv. 1 skl.

0,4

2.19.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

Pauosupės stovyklavietė

Marcinkonių g-ja, 480 kv.

16,7

2.20.

Alytaus apskritis

Varėnos rajono savivaldybė

stovyklavietė prie Mekšrinio ežero

Ūlos g-ja, 938 kv. 9 skl.

0,2

3.

Žemaitijos nacionalinis parkas:

 

 

3.1.

Klaipėdos apskritis

Skuodo rajono savivaldybė

Pūkštės kalnas

Kruopių k., Barstyčių seniūnija

5,94

3.2.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Platelių rekreacinė teritorija (masinių renginių vieta)

Platelių mstl., Platelių seniūnija

3,34

3.3.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Platelių miestelio pliažas

Platelių mstl., Platelių seniūnija

0,2

3.4.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Platelių apžvalgos aikštelė

Platelių mstl., Platelių seniūnija

0,25

3.5.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

stovyklavietė Platelių ežero šiaurinėje pakrantėje

Užpelkių k., Platelių seniūnija

2,2

3.6.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

rekreacinė teritorija „Svirnelis“

Medsėdžių k., Platelių seniūnija

8,7

3.7.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Beržoro stovyklavietė

Beržoro k., Platelių seniūnija

2,5

3.8.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

sustojimo aikštelė

Pauošnių k., Babrungo seniūnija

0,3

3.9.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Gegrėnų ežero stovyklavietė

Gegrėnų k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

1,2

3.10.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Luokos ežero stovyklavietė

Jogaudų k., Paukštakių seniūnija

0,54

3.11.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Rotinėnų rekreacinė teritorija

Rotinėnų k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

3,8

3.12.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Rotinėnų kaimo maudykla

Rotinėnų k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

1,8

3.13.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Virkšų kaimo maudykla

Virkšų k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

0,2

3.14.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Beržoro kaimo maudykla

Beržoro k., Platelių seniūnija

0,03

3.15.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Siberijos telmologinio draustinio apžvalgos aikštelė ir gamtos takas

Platelių k., Platelių seniūnija

0,11

3.16.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Platelių dvaro sodybos teritorija

Platelių mstl., Platelių seniūnija

17,3

3.17.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Žvyrinėlio kalva – poeto Vytauto Mačernio kapavietė

Šarnelės k., Žemaičių Kalvarijos seniūnija

0,43

3.18.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

skveras-dendroparkas

Platelių mstl., Platelių seniūnija

0,33

3.19.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

Atmintinų datų skveras

Platelių mstl., Platelių seniūnija

0,7

3.20.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

sustojimo aikštelė prie Mikytų alkakalnio

Mikytų k., Platelių seniūnija

0,22

3.21.

Telšių apskritis

Plungės rajono savivaldybė

valčių laikymo vieta Platelių ež. vakarinėje pakrantėje

Beržoro k., Platelių seniūnija

0,2

4.

Trakų istorinis nacionalinis parkas

 

 

 

Vilniaus apskritis

Trakų rajono savivaldybė

Užutrakio dvaro vizualinės apsaugos zona

Užutrakio k., Trakų seniūnija

140

5.

Anykščių regioninis parkas:

 

 

5.1.

Utenos apskritis

Anykščių rajono savivaldybė

Kriokšlio stovyklavietė

Kriokšlio k., Skiemionių seniūnija

1,4

5.2.

Utenos apskritis

Anykščių rajono savivaldybė

Mačionių stovyklavietė
Mačionių k., Skiemionių seniūnija

0,56

5.3.

Utenos apskritis

Anykščių rajono savivaldybė

Bijeikių stovyklavietė
Bijeikių k., Anykščių seniūnija

0,164

5.4.

Utenos apskritis

Anykščių rajono savivaldybė

Puntuko miškas (Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis)
Puntuko k., Anykščių seniūnija

14

6.

Asvejos regioninis parkas:

 

 

6.1.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Labaišiškių rekreacinė teritorija

Labaišiškių k., Joniškio seniūnija

24,1

6.2.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Abejučių rekreacinė teritorija

Abejučių k., Pabradės seniūnija

4,6

6.3.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Bekepurių rekreacinė teritorija

Bekepurių k., Pabradės seniūnija

1

6.4.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Galono rekreacinė teritorija

Dirvonų k., Pabradės seniūnija

12,3

6.5.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Žingių rekreacinė teritorija

Žingių k., Pabradės seniūnija

11,6

6.6.

Vilniaus apskritis

Vilniaus rajono savivaldybė

Abejučių rekreacinė teritorija

Kregžlės k., Sužionių seniūnija

7,6

6.7.

Vilniaus apskritis

Vilniaus rajono savivaldybė

Jonėnų regykla

Jonėnų k., Sužionių seniūnija

1

6.8.

Vilniaus apskritis

Vilniaus rajono savivaldybė

Žingių stovyklavietė

Žingių k., Sužionių seniūnija

1,7

7.

Aukštadvario regioninis parkas:

 

 

7.1.

Vilniaus apskritis

Trakų rajono savivaldybė

Pirmojo pasaulinio karo vokiečių kapų teritorija

Aukštadvario g-ja, 42 kv. 34 skl.

0,04

7.2.

Vilniaus apskritis

Trakų rajono savivaldybė

Kauno apskritis

Prienų rajono savivaldybė

Gedanonių kalnas – aukščiausia Dzūkų aukštumos vieta

Gedanonių k., Aukštadvario ir Stakliškių seniūnijos

2,5

7.3.

Kauno apskritis

Prienų rajono savivaldybė

Gelionių kalnas

Gelionių k., Stakliškių seniūnija

0,7

7.4.

Vilniaus apskritis

Trakų rajono savivaldybė

Strėvos stovyklavietė

Strėvos k., Trakų seniūnija

1,2

7.5.

Vilniaus apskritis

Trakų rajono savivaldybė

Drabužninkų stovyklavietė

Drabužninkų k., Aukštadvario seniūnija

0,6

7.6.

Vilniaus apskritis

Trakų rajono savivaldybė

Tolkiškių stovyklavietė

Tolkiškių k., Onuškio seniūnija

1,1

7.7.

Vilniaus apskritis

Trakų rajono savivaldybė

buv. Aukštadvario mokyklos teritorija Aukštadvario mstl., Aukštadvario seniūnija

3,2

8.

Biržų regioninis parkas:

 

 

8.1.

Panevėžio apskritis

Biržų rajono savivaldybė

Gulbinų ežero stovyklavietės (2 sklypai – 1,5 ir 0,5 ha)

Paringužės k., Pabiržės seniūnija

2

8.2.

Panevėžio apskritis

Biržų rajono savivaldybė

skveras Žvejų g.

Biržų miesto seniūnija

1,5

8.3.

Panevėžio apskritis

Biržų rajono savivaldybė

Biržų miesto centrinis pliažas

Biržų miesto seniūnija

2,8

8.4.

Panevėžio apskritis

Biržų rajono savivaldybė

Reformatų g. skveras

Biržų miesto seniūnija

0,8

8.5.

Panevėžio apskritis

Biržų rajono savivaldybė

Biržų RP rekreacinė zona – miesto žalieji plotai Širvėnos ežero pietrytinėje pakrantėje

Biržų miesto seniūnija

29

8.6.

Panevėžio apskritis

Biržų rajono savivaldybė

Širvėnos kraštovaizdžio draustinis – miesto žalieji plotai Širvėnos ežero šiaurinėje pakrantėje

Biržų miesto seniūnija

10

9.

Dieveniškių istorinis regioninis parkas:

 

 

9.1.

Vilniaus apskritis

Šalčininkų rajono savivaldybė

masinių renginių vieta

Dieveniškių mstl., Dieveniškių seniūnija

23

9.2.

Vilniaus apskritis

Šalčininkų rajono savivaldybė

Poškonių k. rekreacinė teritorija

Poškonių k., Poškonių seniūnija

22

9.3.

Vilniaus apskritis

Šalčininkų rajono savivaldybė

Bėčionių piliakalnio prieigos – apžvalgos teritorija
Bėčionių k., Dieveniškių seniūnija

12

10.

Dubysos regioninis parkas:

 

 

10.1.

Kauno apskritis

Raseinių rajono seniūnija

Luknės stovyklavietė

Riogiškių k., Betygalos seniūnija

4

10.2.

Kauno apskritis

Raseinių rajono seniūnija

Lyduvėnų stovyklavietė

Lyduvėnų k., Šiluvos seniūnija

0,8

10.3.

Kauno apskritis

Raseinių rajono seniūnija

Vaškučių stovyklavietė

Vaškučių k., Betygalos seniūnija

2

11.

Krekenavos regioninis parkas:

 

 

11.1.

Panevėžio apskritis

Panevėžio rajono savivaldybė

atokvėpio aikštelė

Mučiūnų k., Krekenavos seniūnija

0,1

11.2.

Panevėžio apskritis

Panevėžio rajono savivaldybė

atokvėpio aikštelė

Slabadėlės k., Krekenavos seniūnija

0,05

11.3.

Panevėžio apskritis

Panevėžio rajono savivaldybė

Slabadėlės rekreacinė teritorija

Slabadėlės k., Naujamiesčio seniūnija

1,9

11.4.

Panevėžio apskritis

Panevėžio rajono savivaldybė

Naujarodžių rekreacinė teritorija

Naujarodžių k., Krekenavos seniūnija

19

11.5.

Panevėžio apskritis

Panevėžio rajono savivaldybė

Lokaušos tvenkinio rekreacinė teritorija

Krekenavos mstl., Krekenavos seniūnija

19,6

12.

Kurtuvėnų regioninis parkas:

 

 

12.1.

Šiaulių apskritis

Šiaulių rajono savivaldybė

Dambos tvenkinio stovyklavietė

Dirvonų k., Bubių seniūnija

4

12.2.

Šiaulių apskritis

Šiaulių rajono savivaldybė

Juodežerio stovyklavietė

Pageluvio g-ja, 23 kv. 12 skl.,

Bubių seniūnija

0,3

12.3.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Vėžežerio stovyklavietė

Vėžežerio k., Šaukėnų seniūnija

10,14

12.4.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Pašvinio rekreacinė teritorija

Pašvinės k., Šaukėnų seniūnija

3,5

12.5.

Šiaulių apskritis

Šiaulių rajono savivaldybė

Kumpės ežero pakrantė

Kazališkės k., Bubių seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Pageluvio g-ja, 34 kv. 27-29 skl.

4,1

12.6.

Šiaulių apskritis

Šiaulių rajono savivaldybė

Pikužių poilsiavietė

Pikužių k., Bubių seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Pageluvio g-ja, 3 kv.

11

12.7.

Šiaulių apskritis

Šiaulių rajono savivaldybė

Pašvinio stovyklavietė

Pašvinės k., Bubių seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Kurtuvėnų g-ja, 48 kv.

19

12.8.

Šiaulių apskritis

Šiaulių rajono savivaldybė

Geluvos rekreacinė teritorija

Bubių seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Pageluvio g-ja, 8 kv. 4-7 skl.

4

12.9.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Šoniuko rekreacinė teritorija

Jadvygavos k., Kukečių seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Vainagių g-ja, 95 kv.

21,2

12.10.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Vėžežerio rekreacinė teritorija ir Targių ozai

Targauskių k., Šaukėnų seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Vainagių g-ja, 74, 75 kv.

27,5

12.11.

Šiaulių apskritisKelmės rajono savivaldybė

Vėžežerio rekreacinė teritorija

Vėžežerio k., Šaukėnų seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Vainagių g-ja, 77 kv.

2,9

12.12.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Šonos rekreacinė zona

Targauskių k., Kukečių seniūnija, Šiaulių miškų urėdija, Vainagių g-ja, 84, 85 kv.

45

13.

Labanoro regioninis parkas:

 

 

13.1.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Kertuojų šilo vakarinė dalis

Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 63 kv.

4,5

13.2.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Keročio ežero poilsiavietė

Švenčionėlių miškų urėdija, Antaliedės g-ja, 141, 156 kv.

1,5

13.3.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Balto ežero poilsiavietė

Švenčionėlių miškų urėdija, Antaliedės g-ja, 61 kv.

3,8

13.4.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Mekšrinio poilsiavietė

Švenčionėlių miškų urėdija, Antaliedės g-ja, 37, 43, 44 kv.

6,3

13.5.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Terpežio ežero poilsiavietė

Švenčionėlių miškų urėdija, Antaliedės g-ja, 74 kv.

2

13.6.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Lumaninos rekreacinė teritorija

Švenčionėlių miškų urėdija, Aukštagirio g-ja, 8 kv.

1,2

13.7.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Šiliniškių rekreacinė teritorijaŠvenčionėlių miškų urėdija, Aukštagirio g-ja, 34 kv.

0,8

13.8.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Santakos rekreacinė teritorija

Švenčionėlių miškų urėdija, Aukštagirio g-ja, 34 kv.

1,7

13.9.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Vilkasląsčio rekreacinė teritorija

Švenčionėlių miškų urėdija, Januliškio g-ja, 119 kv.

0,8

13.10.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Alnio poilsiavietė

Švenčionėlių miškų urėdija, Labanoro g-ja, 95 kv.

3,1

13.11.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Labanoro poilsiavietė

Švenčionėlių miškų urėdija, Labanoro g-ja, 84 kv.

0,6

13.12.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Ilgio poilsiavietė

Švenčionėlių miškų urėdija, Labanoro g-ja, 198 kv.

3,6

13.13.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Rašios poilsiavietė

Švenčionėlių miškų urėdija, Labanoro g-ja, 212, 213, 214 kv.

16,4

13.14.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Peršokšnų poilsiavietė

Švenčionėlių miškų urėdija, Labanoro g-ja, 227 kv.

1,1

13.15.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Juodųjų Lakajų stovyklavietė

Švenčionėlių miškų urėdija, Lakajos g-ja, 106 kv.

5,9

13.16.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Lakajos rekreacinė teritorija

Švenčionėlių miškų urėdija, Pasiaurės g-ja, 38, 51 kv.

8,4

13.17.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Mažojo Siaurio poilsiavietė

Švenčionėlių miškų urėdija, Pasiaurės g-ja, 8, 17 kv.; Prūdiškės g-ja, 104 kv.

15,3

13.18.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Budrių rekreacinė teritorija

Švenčionėlių miškų urėdija, Prūdiškės g-ja, 3, 17 kv.

6,8

13.19.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Didžiojo Siaurio rekreacinė teritorija

Švenčionėlių miškų urėdija, Prūdiškės g-ja, 68, 87 kv.

20,4

13.20.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Lakajos upės rekreacinė teritorija

Švenčionėlių miškų urėdija, Žeimenos g-ja, 111 kv.

0,7

13.21.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Siaurio ežero poilsiavietė

Švenčionėlių miškų urėdija, Januliškio g-ja, 8, 16 kv.

4,9

13.22.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Etnokosmologijos muziejaus teritorija

Kulionių k., Čiulėnų seniūnija

4,9

13.23.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Astronomijos observatorijos teritorija

Kulionių k., Čiulėnų seniūnija

14,8

13.24.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Braškiškių paežerės rekreaciniai miškai

Braškiškių k., Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 8 kv. 15, 22 skl.; 7 kv. 1-8, 9, 10, 12-14, 16, 17, 18, 25, 27, 56 skl.; 5 kv.; 8 kv. 1, 2, 3, 4, 5-7, 12, 19 skl.; 6 kv.1, 2, 3, 4, 5-7 skl.

76,7

13.25.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Pagraužės miškas

Mindūnų seniūnija, Utenos miškų urėdija, Rudesos g-ja, 206 kv. 8-10, 11, 12, 13, 14, 15 skl.; 990 kv. 5, 7, 13-22 skl.

33,7

13.26.

Utenos apskritis

Molėtų rajono savivaldybė

Želvos ežero ir Suraižos upelio pakrantės

Suraižos k., Suginčių seniūnija, Utenos miškų urėdija, Utenos g-ja, 855 kv. 41 skl.

5,2

13.27.

Utenos apskritis

Utenos rajono savivaldybė

Antakalnio kaimo paplūdimys

Antakalnio k., Saldutiškio seniūnija, Utenos miškų urėdija, Kuktiškių g-ja, 782 kv. 14 skl.

0,25

14.

Metelių regioninis parkas:

 

 

14.1.

Alytaus apskritis

Lazdijų rajono savivaldybė

automobilių stovėjimo aikštelė

Padusio k., Teizų seniūnija

0,5

14.2.

Alytaus apskritis

Lazdijų rajono savivaldybė

paplūdimiai Dusios rekreacinėje zonoje (2 sklypai)

Vaickūniškės k., Šlavantų seniūnija

1,2

15.

Nemuno deltos regioninis parkas:

 

 

15.1.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Rusnaitės rekreacinė teritorija

Rusnės mstl. (Pakalnė), Rusnės seniūnija

6

15.2.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Vorusnės upės pakrantės

Rusnės mstl. (Vorusnė), Rusnės seniūnija

4,6

15.3.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Rūgalių stovyklavietė

Rūgalių k., Kintų seniūnija

1

15.4.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Pamaruko upelio pakrantės

Šyšgirių k., Kintų seniūnija

7

15.5.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Šyšos upės pakrantės

Kintų, Šilutės seniūnijos

8

15.6.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Paleičių rekreacinė teritorija

Paleičių k., Juknaičių seniūnija

4,3

15.7.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Žalčių ežero pakrantės

Paleičių k., Juknaičių seniūnija

2,4

15.8.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Ilgojo ežero pakrantės

Šilininkų k., Juknaičių seniūnija

6

15.9.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Dambos ežero šiaurinė pakrantė

Šilininkų k., Juknaičių seniūnija

4,5

15.10.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Rusnės rekreacinė zona

Rusnės mstl., Uostadvario k., Rusnės seniūnija

30

15.11.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Atmatos upės rekreacinė teritorija

Šyšos k., Kintų seniūnija

19

15.12.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Skatulės upės pakrantės

Vorusnės k., Rusnės seniūnija

4

15.13.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Ventės rago poilsiavietė

Ventės k., Kintų seniūnija

2

15.14.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Minijos pakrantės

Minijos, Vabalų kaimai, Kintų seniūnija

16

15.15.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Tenenio upės pakrantės

Vabalų k., Kintų, Saugų seniūnijos

19

15.16.

Klaipėdos apskritis

Šilutės rajono savivaldybė

Leitės upės pakrantės

Sausgalvių, Paleičių, Leitgirių kaimai, Juknaičių, Šilutės seniūnijos

34

16.

Neries regioninis parkas

 

 

 

Vilniaus apskritis

Trakų rajono savivaldybė

Saidės upelio slėnio ir piliakalnio apžvalgos teritorija

Saidžių k., Kariotiškių seniūnija

18,5

17.

Pagramančio regioninis parkas:

 

 

17.1.

Tauragės apskritis

Tauragės rajono savivaldybė

Ringių poilsiavietė

Ringių k., Mažonų seniūnija

5,5

17.2.

Tauragės apskritis

Tauragės rajono savivaldybė

Alangos poilsiavietė ir apžvalgos vieta

Alangos k., Tauragės kaimiškoji seniūnija

3,5

17.3.

Tauragės apskritis

Šilalės rajono savivaldybė

Kilpinių poilsiavietė

Kilpinių k., Šilalės kaimiškoji seniūnija

0,7

17.4.

Tauragės apskritis

Šilalės rajono savivaldybė

Vaičių poilsiavietė

Vaičių k., Šilalės kaimiškoji seniūnija

0,5

17.5.

Tauragės apskritis

Šilalės rajono savivaldybė

Indijos piliakalnio apžvalgos teritorija

Indijos k., Šilalės kaimiškoji seniūnija

2,4

18.

Rambyno regioninis parkas:

 

 

18.1.

Tauragės apskritis

Pagėgių savivaldybė

rekreacinė zona Nemuno pakrantėje

Bitėnų k., Lumpėnų seniūnija

7,1

18.2.

Tauragės apskritis

Pagėgių savivaldybė

apžvalgos vieta

Vilkyškių mstl., Vilkyškių seniūnija

5,7

18.3.

Tauragės apskritis

Pagėgių savivaldybė

Šereitlaukio buv. dvaro parkas ir tvenkiniai (2 sklypai)

Šereitlaukio k., Vilkyškių seniūnija

13,7

18.4.

Tauragės apskritis

Pagėgių savivaldybė

trumpalaikio poilsio aikštelės(3 sklypai)

Bitėnų k., Lumpėnų seniūnija

0,18

18.5.

Tauragės apskritis

Pagėgių savivaldybė

Vilkyškių piliakalnio ir geomorfologinio draustinio apžvalgos teritorija

Raudondvario k., Vilkyškių seniūnija

19,6

18.6.

Tauragės apskritis

Pagėgių savivaldybė

Vilkyškių geomorfologinio draustinio ir Opstainių piliakalnio apžvalgos teritorija

Opstainių k., Vilkyškių seniūnija

13,4

18.7.

Tauragės apskritis

Pagėgių savivaldybė

3 apžvalgos aikštelės Ragainės vingio kraštovaizdžio draustinyje

Bitėnų k., Lumpėnų seniūnija

0,18

18.8.

Tauragės apskritis

Pagėgių savivaldybė

2 apžvalgos aikštelės Ragainės vingio kraštovaizdžio draustinyje

Bitėnų k., Lumpėnų seniūnija

0,12

18.9.

Tauragės apskritis

Pagėgių savivaldybė

sustojimo aikštelė ties Milžinkapio kapinynu

Šereitlaukio k., Vilkyškių seniūnija

0,1

18.10.

Tauragės apskritis

Pagėgių savivaldybė

Vilkyškių geomorfologinio draustinio apžvalgos vieta

Raudondvario k., Vilkyškių seniūnija

3,5

18.11.

Tauragės apskritis

Pagėgių savivaldybė

Opstainių buv. dvaro parko teritorija

Opstainių k., Vilkyškių seniūnija

3,5

19.

Sartų regioninis parkas:

 

 

19.1.

Utenos apskritis

Zarasų rajono savivaldybė

Zalvės stovyklavietė

Velikuškių k., Antazavės seniūnija

1,2

19.2.

Utenos apskritis

Zarasų rajono savivaldybė

Antazavės paplūdimys

Antazavės k., Antazavės seniūnija

0,24

19.3.

Utenos apskritis

Zarasų rajono savivaldybė

Zaduojo stovyklavietė

Zaduojos k., Antazavės seniūnija

1,1

19.4.

Panevėžio apskritis

Rokiškio rajono savivaldybė

Anapolio stovyklavietė

Anapolio k., Južintų seniūija

1,26

19.5.

Panevėžio apskritis

Rokiškio rajono savivaldybė

Bobriškio stovyklavietė

Bobriškio k., Kriaunų seniūnija

1,28

19.6.

Panevėžio apskritis

Rokiškio rajono savivaldybė

Rupetų stovyklavietė

Rupetų k., Kriaunų seniūnija

1,25

20.

Sirvėtos regioninis parkas:

 

 

20.1.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Mergežerio rekreacinė teritorija

Jauros k., Švenčionių seniūnija

1,5

20.2.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Vystučio rekreacinė teritorija

Stanislavavo k., Švenčionių seniūnija

1,1

20.3.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Bėlio – Bėlaičio rekreacinė teritorija

Kochanovkos k., Švenčionių seniūnija

8,3

20.4.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Sėtikio rekreacinė teritorija

Bavainiškės k., Švenčionių seniūnija

0,8

20.5.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Beržuvio rekreacinė teritorija

(2 sklypai)

Beržuvio k., Švenčionių seniūnija

2,9

20.6.

Vilniaus apskritis

Švenčionių rajono savivaldybė

Ilgio rekreacinė teritorija (2 sklypai)

Aidukų k., Švenčionių seniūnija

2,5

21.

Tytuvėnų regioninis parkas:

 

 

21.1.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Gauštvinio ežero šiaurinė pakrantė

Pažerio k., Tytuvėnų apylinkės seniūnija, Tytuvėnų miškų urėdija, Užpelkių g-ja, 37 kv. 1, 32 skl.; 34 kv. 7, 38, 50, 51, 53 skl.

6,9

21.2.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Bridvaišio ežero pietinė pakrantė

Plauginių k., Tytuvėnų apylinkės seniūnija

8,8

21.3.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Bridvaišio ežero šiaurės vakarinė pakrantė

Tytuvėnų miesto seniūnija

15,6

21.4.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

Giliaus ežero šiaurės vakarinė pakrantė – pažintinio tako ir paplūdimio teritorija

Tytuvėnų miesto seniūnija

13,2

22.

Varnių regioninis parkas:

 

 

22.1.

Telšių apskritis

Telšių rajono savivaldybė

Varnelės ištakų atokvėpio aikštelė

Didžiojo Palūksčio k., Varnių seniūnija

0,95

22.2.

Telšių apskritis

Telšių rajono savivaldybė

sustojimo aikštelė prie Moteraičio piliakalnio

M. Burbiškių k., Varnių seniūnija

0,2

22.3.

Telšių apskritis

Telšių rajono savivaldybė

sustojimo aikštelė prie Sprūdės piliakalnio

Šaukštelio k., Varnių seniūnija

0,3

22.4.

Telšių apskritis

Telšių rajono savivaldybė

stovėjimo (0,12 ha) ir apžvalgos

(2,4 ha) aikštelės prie Žąsūgalos kalno

Kuršų k., Luokės seniūnija

2,52

22.5.

Telšių apskritis

Telšių rajono savivaldybė

stovyklavietė Lūksto ežero šiaurinėje pakrantėje

Graužų k., Varnių seniūnija

17

22.6.

Telšių apskritis

Telšių rajono savivaldybė

stovyklavietė Lūksto ežero rytinėje pakrantėje

Didžiojo Palūksčio k., Varnių seniūnija

1,7

22.7.

Šiaulių apskritis

Kelmės rajono savivaldybė

stovyklavietė Gludo ežero pietinėje pakrantėje

Pavandenės k., Užvenčio seniūnija

0,5

22.8.

Tauragės apskritis

Šilalės rajono savivaldybė

Aukštagirės apžvalgos aikštelė

Aukštagirės k., Bilionių seniūnija

1,7

22.9.

Tauragės apskritis

Šilalės rajono savivaldybė

sustojimo aikštelė ir pažintinis takas prie Sietuvos kūlgrindos

Reistrų k., Laukuvos seniūnija

0,6

22.10.

Tauragės apskritis

Šilalės rajono savivaldybė

sustojimo aikštelė ir pažintinis takas prie Sietuvos kūlgrindos

Vaitkaičių k., Laukuvos seniūnija

0,6

22.11.

Tauragės apskritis

Šilalės rajono savivaldybė

Paršės ežero stovyklavietė

Vaitkaičių k., Laukuvos seniūnija

1,6

22.12.

Telšių apskritis

Telšių rajono savivaldybė

sustojimo aikštelė prie Šatrijos kalno

Pašatrijos k., Luokės seniūnija

0,35

22.13.

Telšių apskritis

Telšių rajono savivaldybė

Laumės pėdos rekreacinė teritorija

Biržuvėnų k., Luokės seniūnija

5,5

22.14.

Tauragės apskritis

Šilalės rajono savivaldybė

Bilionių piliakalnio prieigos

Bilionių k., Bilionių seniūnija

3,6

22.15.

Tauragės apskritis

Šilalės rajono savivaldybė

Apvaršuvos kaimo parkas

Apvaršuvos k., Laukuvos seniūnija

0,9

23.

Veisiejų regioninis parkas:

 

 

23.1.

Alytaus apskritis

Lazdijų rajono savivaldybė

Snaigyno rekreacinė teritorija

Kailinių k., Veisiejų seniūnija

2

23.2.

Alytaus apskritis

Lazdijų rajono savivaldybė

Trikojo stovyklavietė

Bertašiūnų k., Veisiejų seniūnija

1

23.3.

Alytaus apskritis

Lazdijų rajono savivaldybė

Vainežerio buv. dvaro ir parko kompleksas

Vainežerio k., Kapčiamiesčio seniūnija

14,6

23.4.

Alytaus apskritis

Lazdijų rajono savivaldybė

Veisiejų miesto žalieji plotai

(7 sklypai)

Veisiejai, Veisiejų seniūnija

50,64

24.

Ventos regioninis parkas:

 

 

24.1.

Telšių apskritis

Mažeikių rajono savivaldybė

Pavirvytės stovyklavietės (2 sklypai 2,3 ir 3,2 ha)

Pavirvytės k., Viekšnių seniūnija

5,5

24.2.

Telšių apskritis

Mažeikių rajono savivaldybė

Gudų stovyklavietė

Gudų k., Viekšnių seniūnija

0,7

24.3.

Telšių apskritis

Mažeikių rajono savivaldybė

Viekšnių mstl. rekreacinė teritorija

Užventės, Padvarių kaimai, Viekšnių seniūnija

23,3

24.4.

Telšių apskritis

Mažeikių rajono savivaldybė

Santeklių stovyklavietė

Santeklių k., Viekšnių seniūnija

1

24.5.

Telšių apskritis

Mažeikių rajono savivaldybė

režisieriaus J. Miltinio tėviškės sodybvietė

Ramoniškės k., Viekšnių seniūnija

2,5

24.6.

Telšių apskritis

Mažeikių rajono savivaldybė

Dainorių stovyklavietė

Dainorių k., Viekšnių seniūnija

3,5

24.7.

Šiaulių apskritis

Akmenės rajono savivaldybė

Šiliniškių stovyklavietė

Šiliniškių k., Papilės seniūnija

1,7

24.8.

Šiaulių apskritis

Akmenės rajono savivaldybė

Daubiškių estrados teritorija

Daubiškių k., Papilės seniūnija

1,2

24.9.

Šiaulių apskritis

Akmenės rajono savivaldybė

Ventos miesto paplūdimys

Ventos miestas

0,4

25.

Vištyčio regioninis parkas:

 

 

25.1.

Marijampolės apskritis

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Šakių stovyklavietė

Šakių k., Pajevonio seniūnija

4

25.2.

Marijampolės apskritis

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Vištyčio stovyklavietė

Vištyčio mstl., Vištyčio seniūnija

4

25.3.

Marijampolės apskritis

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Vištyčio stovyklavietė

Vištyčio mstl., Vištyčio seniūnija

1

25.4.

Marijampolės apskritis

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Šaltalankio miško parkas

Vištyčio mstl., Vištyčio seniūnija

12

26.

Apaščios – Nemunėlio geologinis draustinis:

 

 

26.1.

Panevėžio apskritis

Biržų rajono savivaldybė

gamtos paminklo – Tabokinės dolomitinės atodangos apžvalgos teritorija

Tabokinės k., Nemunėlio Radviliškio seniūnija

4,5

26.2.

Panevėžio apskritis

Biržų rajono savivaldybė

Muoriškių atodangos apžvalgos teritorija

Muoriškių k., Nemunėlio Radviliškio seniūnija

1,7

26.3.

Panevėžio apskritis

Biržų rajono savivaldybė

gamtos paminklo – Velniapilio olos apžvalgos teritorija

Padvariečių k., Nemunėlio Radviliškio seniūnija

1,7

27.

Europos centro kraštovaizdžio draustinis:

 

 

27.1.

Vilniaus apskritis

Vilniaus rajono savivaldybė

Girijos miško masyvas

Nemenčinės urėdija,

Sužionių girininkija, 97 kv. 10-20 skl.

17,6

27.2.

Vilniaus apskritis

Vilniaus rajono savivaldybė

Atminimo ąžuolynas
Girijos k., Nemenčinės seniūnija

0,21

27.3.

Vilniaus apskritis

Vilniaus rajono savivaldybė

Girijos ekspozicinė zona – Bernotų senkapis ir masinių renginių vieta

Girijos k., Nemenčinės seniūnija

2,19

 

 

Iš viso

1419,505

______________

 

part_1015fb21731c4e69abc1559411370cc8_end