LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL EUROPOS KONVENCIJOS DĖL INFORMACIJOS APIE UŽSIENIO TEISĘ PAPILDOMO PROTOKOLO RATIFIKAVIMO

 

2004 m. balandžio 22 d. Nr. IX-2154

Vilnius

 

1 straipsnis. Papildomo protokolo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2004 m. kovo 31 d. dekretą Nr. 419, ratifikuoja 1978 m. kovo 15 d. Strasbūre priimtą Europos konvencijos dėl informacijos apie užsienio teisę papildomą protokolą.

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos pareiškimai

Vadovaudamasis Europos konvencijos dėl informacijos apie užsienio teisę papildomo protokolo 5 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad Lietuvos Respublika bus saistoma tik Europos konvencijos dėl informacijos apie užsienio teisę papildomo protokolo I skyriaus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________