LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL EUROPOS SUTARTIES DĖL TEISINĖS PAGALBOS PRAŠYMŲ PERDAVIMO PAPILDOMO PROTOKOLO RATIFIKAVIMO

 

2004 m. balandžio 15 d. Nr. IX-2132

Vilnius

 

1 straipsnis. Protokolo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2004 m. kovo 23 d. dekretą Nr. 405, ratifikuoja Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo papildomą protokolą, priimtą 2001 m. spalio 4 d. Maskvoje.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________