LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. kovo 1 d. Nr. 233

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463):

1. Išdėstyti 3.14 punktą taip:

3.14. licencijos gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas:

3.14.1. išdavimą 350 litų

3.14.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą 50 litų“.

2. Papildyti šiais 3.141, 3.142 ir 3.143 punktais:

3.141. licencijos montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius:

3.141.1. išdavimą 350 litų

3.141.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą 50 litų

3.142. licencijos prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais:

3.142.1. išdavimą 350 litų

3.142.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą 50 litų

3.143. licencijos vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) transportuoti radioaktyviąsias atliekas:

3.143.1. išdavimą 350 litų

3.143.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą 50 litų“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________