LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS VASARIO 16-OSIOS - LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PROGA

 

2004 m. vasario 6 d. Nr. 365

Vilnius

1 straipsnis.

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai Valstybės ordinais ir medaliais apdovanojami šie Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai:

 

Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi

 

Povilas PLECHAVIČIUS (po mirties) – generolas, Lietuvos vietinės rinktinės įkūrėjas ir vadas.

 

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi

 

Oskaras URBONAS (po mirties) – pulkininkas, Lietuvos vietinės rinktinės štabo viršininkas.

 

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi

 

Algirdas VOKIETAITIS (po mirties) antinacinės rezistencijos dalyvis, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narys.

 

Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi

 

Vytautas BARKAUSKAS – Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas;

Algimantas KLIUNKA – Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras;

Antanas MAŽEIKA – leitenantas, Lietuvos vietinės rinktinės Vilniaus divizijos kuopos vadas (Jungtinės Amerikos Valstijos);

Zigmas ŠIRVINSKAS (po mirties) – Lietuvos vietinės rinktinės savanoris, Lietuvos laisvės lygos narys, 45 pabaltijiečių memorandumo signataras.

 

Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi

 

Eugenijus ČERŠKUS – Lietuvos laisvės lygos narys, sovietų kariuomenės išvedimo iš Lietuvos teritorijos visuomeninių akcijų iniciatorius ir organizatorius;

Gintas IVANAUSKAS – Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras;

Juozas KANDZEŽAUSKAS – Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas, vyriausiasis komisaras;

Darius LEBEDNYKAS – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos 3-iosios valdybos 2-ojo skyriaus komisaras inspektorius;

Marius STEPONAVIČIUS – Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono LITCON-2 padalinio būrio vadas;

Elena TERLECKIENĖ – disidentinio judėjimo dalyvė, Lietuvos laisvės lygos narė, sovietų kariuomenės išvedimo iš Lietuvos teritorijos visuomeninių akcijų iniciatorė ir organizatorė.

 

Vyčio Kryžiaus ordino medaliu

 

Antanas AMBRAZEVIČIUS – Lietuvos vietinės rinktinės savanoris;

Albinas ARTIČKONIS – Lietuvos vietinės rinktinės savanoris (Kanada);

Algirdas Aleksandras ČIURLYS – Panevėžio miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras;

Artūras DAKANIS – Šiaulių miesto Vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Patrulių rinktinės 1-osios kuopos 1-ojo būrio vyriausiasis patrulis, vyresnysis policininkas;

Vladas GAIDYS – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Informacijos technologijų skyriaus viršininkas;

Juozas Vytautas JUOCEVIČIUS – sporto veteranas, dimisijos majoras, buvęs Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos štabo Organizacinio skyriaus viršininkas ir Kauno rinktinės vadas;

Tauris STAUSKIS – Kauno miesto Vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Patrulių rinktinės vadas, komisaras.

 

Vytauto Didžiojo ordino Komandoro kryžiumi

 

Jonas KARČIAUSKAS – akcinės bendrovės „Audėjas“ generalinis direktorius, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos prezidentas;

Alfonsas MALDONIS – rašytojas, poetas, vertėjas.

 

Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiumi

 

Gediminas GIRDVAINIS – teatro ir kino aktorius;

Vilius KAVALIAUSKAS – žurnalistas;

Saulius LIPČIUS – violončelininkas, M. K. Čiurlionio kvarteto artistas;

Vida Vaiva MAINELYTĖ – teatro ir kino aktorė;

Rolandas PAVILIONIS – Lietuvos Respublikos Seimo narys, buvęs Vilniaus universiteto rektorius, profesorius;

Juozas Vytautas RIMAS – obojininkas, Lietuvos muzikos akademijos profesorius;

Mykolas SLUCKIS – rašytojas;

George R. SARAUSKAS (Jurgis ŠARAUSKAS) – monsinjoras, Katalikų vyskupų nacionalinės konferencijos Pagalbos Katalikų bažnyčiai Rytų ir Vidurio Europoje skyriaus vykdantysis direktorius (Jungtinės Amerikos Valstijos);

Antanas TERLECKAS – disidentinio judėjimo dalyvis, Lietuvos laisvės lygos lyderis, sovietų kariuomenės išvedimo iš Lietuvos teritorijos visuomeninių akcijų iniciatorius ir organizatorius;

Vytautas Romualdas TOMKUS – teatro ir kino aktorius.

 

Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi

 

Viačeslavas GANELINAS – kompozitorius, pianistas (Izraelio valstybė);

Inesa LINABURGYTĖ – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro operos solistė;

Violeta PALČINSKAITĖ – rašytoja, poetė;

Marija Teresė ROŽANSKAITĖ – dailininkė tapytoja;

Ričardas RUTKAUSKAS – kunigas, Pakruojo rajono šv. Jono Krikštytojo bažnyčios dekanas;

Liudas STANKEVIČIUS – žurnalistas, Monrealio lietuviškojo radijo valandėlių steigėjas ir ilgametis vedėjas (Kanada);

Maria WASNA – profesorė, Paramos Baltijos studentams ir mokslininkams fondo įkūrėja, ilgametė Vokietijos ir Lietuvos akademinių mainų iniciatorė ir organizatorė (Vokietijos Federacinė Respublika);

Stasė VANAGAITĖ-PETERSONIENĖ – rašytoja, žurnalistė, lietuvių išeivijos veikėja, Lietuvos rašytojų draugijos pirmininkė (Jungtinės Amerikos Valstijos);

Elena Aldona VEDERAITĖ – aktorė.

 

Vytauto Didžiojo ordino medaliu

 

Vytautas DUMŠAITIS – aktorius;

Ruth HOFER ROMANG – Šveicarijos lietuvių bendruomenės veikėja, humanitarinės pagalbos ir paramos Lietuvos mokslo, kultūros bei socialinės apsaugos įstaigoms iniciatorė ir organizatorė (Šveicarijos Konfederacija);

Algirdas PINTUKAS – Kauno valstybinio akademinio dramos teatro aktorius;

Regina SIRUSIENĖ – Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentė;

Giedrė SKIPITIENĖ – Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė;

Petras VENSLOVAS – Kauno valstybinio akademinio dramos teatro aktorius.

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi

 

Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS – Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas;

Jörg Fritz KALLENBACH – Tiuringijos federalinės žemės parlamento narys, Ekonomikos, darbo ir struktūrinės politikos komiteto pirmininkas, Tiuringijos federalinės žemės parlamento Lietuvos draugų grupės pirmininkas (Vokietijos Federacinė Respublika).

 

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi

 

Leonas APŠEGA – Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras, ilgametis Kupiškio rajono savivaldybės meras;

Algirdas DEMBINSKAS – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos vadovas, profesorius;

Jonas GYLYS – Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros vedėjas, profesorius;

Konstantinas JAKOVLEVAS-MATECKIS – inžinierius architektas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Miestų statybos katedros profesorius;

Algimantas Vincentas RAUDONIKIS – kompozitorius;

Jonas SĄLYGA – viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės vyriausiasis gydytojas;

Valdas SIRUTKAITIS – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Kvantinės elektronikos katedros profesorius, Lazerinių tyrimų centro vedėjas;

Nawar SUKKAR – Lietuvos Respublikos garbės konsulas Sirijoje, Lietuvos ir Sirijos ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo puoselėtojas (Sirijos Arabų Respublika);

Rimantas ŠEINAUSKAS – Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų plėtros instituto direktorius, profesorius;

Eduardas VAITKUS – Kauno medicinos universiteto profesorius;

Anthony G. ZAHRA – Lietuvos Respublikos garbės konsulas Maltoje, Lietuvos ir Maltos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo puoselėtojas (Malta);

Stanislovas Bronislovas ŽLIBINAS – poetas, dainų tekstų kūrėjas.

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi

 

Nijolė Angelė BAUŽYTĖ – ilgametė Lietuvos televizijos kultūros laidų redakcijos žurnalistė;

Henrikas Algis ČIGRIEJUS – rašytojas, poetas, vertėjas;

Aleksas DABULSKIS – rašytojas, poetas;

Vytautas DAMAŠEVIČIUS – kino ir televizijos režisierius;

Eduardas EIGIRDAS – žurnalistas, radijo stoties „Žinių radijas“ generalinis direktorius;

Inga JANUITYTĖ-LANCHAS – Prancūzijos lietuvių bendruomenės veikėja (Prancūzijos Respublika);

Stasys JOKŪBAITIS – žurnalistas, dienraščio „Kauno diena“ Politikos ir naujienų skyriaus redaktorius;

Valerijonas KUBILIUS – ilgametis Kretingos rajono savivaldybės meras;

Janina LAPINSKAITĖ – televizijos ir kino režisierė;

Guido LEVERA – Lietuvos Respublikos garbės konsulas Italijoje, Lietuvos ir Italijos ekonominio bei kultūrinio bendradarbiavimo puoselėtojas (Italijos Respublika);

Algimantas LIEKIS – istorikas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mokslotyros centro direktorius, Lietuvos mokslų akademijos serijinių tęstinių mokslo leidinių „Lietuvos mokslas“ ir „Lietuvių tauta“ vyriausiasis redaktorius;

Anicetas LUPEIKA – ilgametis Akmenės rajono savivaldybės meras;

Arūnas Jonas MATELIS – kino režisierius ir prodiuseris;

Stefa NAVARDAITIENĖ – pedagogė, ilgametė respublikinių kaimo kapelų varžytuvių „Grok, Jurgeli“ organizatorė ir vadovė, lietuvių liaudies meno propaguotoja;

Bronis ROPĖ – ilgametis Ignalinos rajono savivaldybės meras;

Petras SILKINAS pilietinės akcijos – bėgimo „Per Europą už Lietuvą 2003“ iniciatorius ir dalyvis;

Juozas ŠALKAUSKAS – Lietuvos radijo ir televizijos spaudos apžvalgininkas, režisierius, fotografas;

Gintaras TOMKUS – Klaipėdos krašto laikraščio „Vakarų ekspresas“ vyriausiasis redaktorius;

Erich WAGNER – Zalcburgo ir Lietuvos draugijos įkūrėjas ir ilgametis pirmininkas (Austrijos Respublika);

Alfonsas VAIŠVILA – Lietuvos teisės universiteto Teisės filosofijos katedros vedėjas, profesorius;

Antanas ŽUKAUSKAS – dailininkas skulptorius.

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu

 

Edvardas DIRMEIKIS – kraštotyrininkas, Kelmės krašto muziejaus filialo Kražių kraštotyros muziejaus vadovas;

Rimantas KRAUJALIS – bendrovių grupės „Eksma“ generalinis direktorius;

Vilimas MALINAUSKAS – Baisogalos kultūros namų liaudies muzikos kapelos „Žvangulis“ meno vadovas;

Liudvika MEŠKAUSKAITĖ – advokatė;

Stasys VANAGAS – Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas.

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi

 

Donatas BANIONIS – teatro ir kino aktorius;

Jonas BIRŽIŠKIS – atkurtos Nepriklausomos Lietuvos pirmosios vyriausybės susisiekimo ministras, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius;

Georgij KIRPA – Ukrainos transporto ministras, Lietuvos ir Ukrainos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo tarybos prekybinio-ekonominio ir mokslinio-techninio bendradarbiavimo komisijos Ukrainos pusės pirmininkas.

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi

 

Zigmantas BALČYTIS – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras;

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė;

Petras Povilas ČĖSNA – Lietuvos Respublikos ūkio ministras;

Antanas Zenonas KAMINSKAS – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris;

Arūnas KUNDROTAS – Lietuvos Respublikos aplinkos ministras.       

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi

 

Rimantas BAGDONAS – sporto veteranas, 1965 metų pasaulio graikų-romėnų imtynių čempionas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vykdomojo komiteto narys, Lietuvos imtynių federacijos garbės prezidentas;

Ramutis BALČIŪNAS – valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ vyriausiasis dirigentas, Lietuvos muzikos akademijos docentas;

Mehmet Akman BASMAN – Sevda Cenap ir muzikos fondo prezidentas, Lietuvos muzikinės kultūros propaguotojas Turkijoje (Turkijos Respublika);

Wiktor BUWELSKI – Lenkijos lietuvių draugijos Ščecino miesto skyriaus vadovas, lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno atminimo puoselėtojas (Lenkijos Respublika);

Eva CASPERSEN – Lietuvos Respublikos garbės konsulė Danijoje, draugystės sąjungos „Vilnius-Olborgas-Lietuva-Danija“ įkūrimo iniciatorė, ilgametė humanitarinės pagalbos ir labdaros Lietuvos kultūros, švietimo bei socialinės globos įstaigoms iniciatorė ir organizatorė (Danijos Karalystė);

Vladislovas GUOGA – Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos mokslo tarybos patarėjas;

Ulla Liisa HEINO – Donelaičio Lietuvos bičiulių draugijos Suomijoje įkūrėja ir pirmoji pirmininkė, Lietuvos kultūros propaguotoja Suomijoje, lietuvių literatūros vertėja į suomių kalbą (Suomijos Respublika);

Juozapas JUREVIČIUS – Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktorius;

Vytas POŠKA – uždarosios akcinės bendrovės „Merkys“ generalinis direktorius;

Antanas TRUMPA – akcinės bendrovės „Rokiškio sūris“ direktorius;

Vytautas ZUBERNIS – sporto veteranas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto generalinis direktorius.

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi

 

Gediminas BUDNIKAS – buvęs ilgametis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės ir Kauno vyrų krepšinio komandos „Žalgiris“ žaidėjas, ilgametis Kauno miesto savivaldybės tarybos narys;

Jolanta DUBINIENĖ Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės ir teisėtvarkos departamento direktorė;

Alvida GEDAMINSKIENĖ – viešosios įstaigos „Tautinių bendrijų namai“ direktorė, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kolegijos narė;

Stanislovas GRUŠAS – akcinės bendrovės „Neaustinių medžiagų fabrikas“ generalinis direktorius (Šiaulių m.);

Kęstutis Kazys IGNATAVIČIUS – Kauno miesto Civilinės metrikacijos biuro vedėjas, miesto ceremonimeistras;

Romualdas JOVAIŠA – ilgametis Šilutės pensionato direktorius;

Jonas JUCHNEVIČIUS valstybės įmonės poilsio namų „Baltija“ direktorius;

Rimantas KAIRELIS Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretorius;

Vilnis KRĖSLINŠ – energetikas, 1992 metais įkurto Latvijos, Estijos ir Lietuvos elektros energetikos dispečerinio centro „Baltija“ (Lietuva) direktorius (Latvijos Respublika);

Zenonas MACKEVIČIUS – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento direktorius;

Ričardas MALINAUSKAS – Druskininkų savivaldybės meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas;

Gediminas Juozas MARINSKAS – uždarosios akcinės bendrovės „Viadukas“ direktorius;

Juozas MIKUTAVIČIUS – Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius, Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo vadovas;

Gediminas MIŠKINIS – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos valstybės sekretorius;

Al PACE (Algis PACEVIČIUS) – advokatas, Kanados lietuvių bendruomenės veikėjas (Kanada);

Romanas RAINYS – uždarosios akcinės bendrovės „Skalmantas“ generalinis direktorius;

Regina RESNIK-BLATAS – buvusi Niujorko „Metropolitan“ operos solistė, Lietuvos kultūros ir žydų bendruomenės rėmėja;

Pranas RIMŠA – sporto veteranas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpinių studijų centro vadovas;

Olegas ROMANČIKAS – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pavaduotojas;

Kristians ROZENVALDS Viešųjų ryšių kompanijos „RKT“ direktorius, buvęs Baltijos Asamblėjos įkurto Baltijos informacijos biuro Maskvoje direktorius, Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo puoselėtojas (Latvijos Respublika);

Gerhard SCHÄFFER – Zalcburgo žemės mokyklų tarybos prezidentas, Zalcburgo ir Lietuvos žemės ūkio mokyklų bendradarbiavimo iniciatorius ir organizatorius (Austrijos Respublika);

Ole SCHMIDT – Egtvedo miesto Rotary klubo Sapiegos grupės įkūrimo iniciatorius ir vadovas, humanitarinės pagalbos ir labdaros Lietuvos sveikatos bei socialinės globos įstaigoms iniciatorius ir organizatorius (Danijos Karalystė);

Manfred Werner SCHWAAK – draugijos „Pagalba Lietuvos vaikams“ pirmininkas, ilgametis humanitarinės pagalbos ir labdaros Lietuvos švietimo bei socialinės globos įstaigoms iniciatorius ir organizatorius (Vokietijos Federacinė Respublika);

Anthony SILEIKA (Antanas ŠILEIKA) – rašytojas, žurnalistas, Toronto Humber rašytojų mokyklos meno direktorius, Kanados lietuvių bendruomenės veikėjas, profesorius (Kanada);

Virginijus STAKĖNAS – dainų autorius ir atlikėjas;

Algimantas SVILAINIS – akcinės bendrovės „Pakaita“ generalinis direktorius, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos viceprezidentas;

Gintaras ŠVEDASLietuvos Respublikos teisingumo viceministras;

Aloyzas TARVYDAS – uždarosios akcinės bendrovės Lietuvos parodų centro LITEXPO direktorius;

Cecilija Rasa UNT – ilgametė Estijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė (Estijos Respublika);

Vilenas VADAPALAS – Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius, profesorius;

Povilas VANAGAS – Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Kokybės vadybos katedros vedėjas, profesorius;

Algirdas VAPŠYS Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas, buvęs Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministras;

Vitas VASILIAUSKASLietuvos Respublikos finansų viceministras, buvęs Finansų ministerijos Mokesčių departamento direktorius;

Romualdas VAŠTOKAS – Ontario Trent universiteto profesorius emeritas, Vilniaus universiteto profesorius, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys, Kanados lietuvių bendruomenės veikėjas;

Džiuljeta ŽIUGŽDIENĖ – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko sekretoriato vadovė.

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu

 

Audrys ANTANAITIS – radijo stoties „Žinių radijas“ žurnalistas;

Stepas BAIRAŠAUSKAS – valstybės įmonės Šilutės miškų urėdijos miškų urėdas;

Jonas LAURINAVIČIUS – Kaišiadorių rajono laikraščio „Kaišiadorių aidai“ redaktorius;

Vygantas MIERKIS – valstybės įmonės Trakų miškų urėdijos urėdas;

Algirdas RADVILA – Lietuvos medicinos darbuotojų profesinės sąjungos prezidentas;

Leopoldas ROZGA – Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktorius;

Vytautas Juozas STACEVIČIUS – valstybės įmonės Veisiejų miškų urėdijos Kapčiamiesčio girininkijos girininkas;

Antanas ŠUMSKAS – Trakų rajono kūno kultūros ir sporto centro direktorius;

Kristina TOLEIKIENĖ – Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybės nepriklausomo laikraščio „Šilokarčema“ redaktorė;

Romualdas VASILIAUSKAS – verslininkas, R. Vasiliausko įmonės savininkas (Šilalės m.).

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________