LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

 

DĖL EUROPOS KONVENCIJOS DĖL SAVITARPIO PAGALBOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE ANTROJO PAPILDOMO PROTOKOLO RATIFIKAVIMO

 

2004 m. sausio 29 d. Nr. IX-1997

Vilnius

 

1 straipsnis. Protokolo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2004 m. sausio 7 d. dekretą Nr. 330, ratifikuoja 2001 m. lapkričio 8 d. Strasbūre priimtą Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose antrąjį papildomą protokolą.

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos išlygos

Vadovaudamasis Protokolo 33 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad Lietuvos Respublika nelaiko savęs įsipareigojusia pagal Protokolo 16 ir 17 straipsnius.

 

3 straipsnis. Lietuvos Respublikos pareiškimai

Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad:

1) vadovaujantis Protokolo 18 straipsnio 4 dalimi bei 19 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos prokuratūra kompetentinga teikti tarpusavio pagalbą pagal Protokolo 18 ir 19 straipsnius;

2) vadovaujantis Protokolo 4 straipsnio 6 dalimi, kompetentingomis institucijomis 4 straipsnyje nurodytoms funkcijoms atlikti laikomos teritorinės apygardų prokuratūros, Lietuvos Respublikos apeliacinis teismas, apygardų ir apylinkių teismai;

3) vadovaujantis Protokolo 6 straipsniu, teisminėmis institucijomis Konvencijoje ir Protokole numatytoms funkcijoms atlikti laikoma Generalinė prokuratūra, teritorinės apygardų prokuratūros, Lietuvos Respublikos apeliacinis teismas, apygardų ir apylinkių teismai;

4) vadovaujantis Protokolo 26 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublika neleidžia naudoti kitai Šaliai perduotų asmens duomenų 26 straipsnio 1 dalyje išvardytais tikslais be išankstinio Lietuvos Respublikos sutikimo.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             ROLANDAS PAKSAS