LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VIZŲ REŽIMO PANAIKINIMO EUROPOS SĄJUNGOS LEIDIMUS TURINTIEMS ASMENIMS

 

2003 m. gruodžio 18 d. Nr. 1636

Vilnius

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (Žin., 1998, Nr. 115-3236) 5 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Panaikinti vizų režimą Europos Sąjungos leidimus (laissez-passer) turintiems asmenims, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos teritoriją ir būnantiems joje iki 3 mėnesių per pusę metų arba vykstantiems per ją tranzitu.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS

______________