LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

R E Z O L I U C I J A

DĖL 2004, 2005 IR 2006 METŲ NACIONALINIO BIUDŽETO PROGNOZUOJAMŲ RODIKLIŲ

 

2003 m. gruodžio 11 d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, pritardamas Vyriausybės pateiktiems 2004, 2005 ir 2006 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamiems rodikliams:

1. Nustato tokias prognozuojamas 2004, 2005 ir 2006 metų nacionalinio biudžeto pajamas (su Europos Sąjungos parama):

1) 2004 metų

– 13454,4 mln. litų;

2) 2005 metų

– 13965,0 mln. litų;

3) 2006 metų

– 15008,0 mln. litų.

2. Nustato prognozuojamus 2004, 2005 ir 2006 metų valstybės biudžeto asignavimus (įskaitant dotacijas ir kompensacijas savivaldybių biudžetams):

1) 2004 metų

– 13668,2 mln. litų;

2) 2005 metų

– 13697,6 mln. litų;

3) 2006 metų

– 14456,2 mln. litų.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO PIRMININKAS                                                                         ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________