LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. gruodžio 9 d. Nr. 1553

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2001, Nr. 53-1877; 2002, Nr. 93-3987):

1. Išdėstyti 3.19 ir 3.20 punktus taip:

„3.19. licencijos organizuoti didžiąją loteriją:

 

3.19.1. išdavimą

8500 litų

3.19.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų

3.20. licencijos organizuoti mažąją loteriją:

 

3.20.1. išdavimą

4000 litų

3.20.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

2. Išdėstyti 3.156.2 punktą taip:

 

„3.156.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

3. Išdėstyti 3.157.2 punktą taip:

 

„3.157.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

4. Išdėstyti 3.158.2 punktą taip:

 

„3.158.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

5. Išdėstyti 3.159.2 punktą taip:

 

„3.159.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

6. Išdėstyti 3.160.2 punktą taip:

 

„3.160.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

7. Šio nutarimo 1 punktas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 dienos.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________