LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. gruodžio 2 d. Nr. 1513

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463):

1.1. Išdėstyti 3.137 punktą taip:

3.137. licencijos gaminti sprogmenis:

3.137.1. išdavimą                                                          500 litų

3.137.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                 50 litų“.

1.2. Papildyti šiuo 3.1371 punktu:

3.1371. licencijos naudoti sprogmenis:

3.1371.1. išdavimą                                                         500 litų

3.1371.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                50 litų“.

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 dienos.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________