LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS TEIKIANT PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ, PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLIŲ IR PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIŲ

 

2003 m. liepos 11 d. Nr. V-450

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo (Žin., 1997, Nr. 30-712; 2002, Nr. 43-1601) 9 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 55-1064; 2000, Nr. 95-2968) 20 straipsnio 3 dalimi bei Europos Sąjungos šalių rekomendacijomis dėl pirmosios pagalbos teikimo,

1. Nustatau sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetenciją teikiant pirmąją medicinos pagalbą.

2. Tvirtinu pridedamus naujos redakcijos:

2.1. Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašymą;

2.2. Anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio aprašymą;

2.3. Vaistinės pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašymą;

2.4. Dviračio pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.5. Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.6. Kelių motorinės transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.7. Minimalų kelių motorinės transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.8. Kelionės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.9. Motociklo pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.10. Riedutininko pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.11. Žygio pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą.

3. Pavedu asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos įmonių bei įstaigų vadovams užtikrinti, kad pirmosios medicinos pagalbos teikimo žinios būtų atnaujinamos teisės aktų nustatyta tvarka ir tai būtų registruojama įmonės dokumentuose (protokoluose).

4. Nustatau, kad:

4.1. vaistai ir medicinos pagalbos priemonės pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlėms ir pirmosios pagalbos rinkiniams įsigyjami tik vaistinėse;

4.2. seno pavyzdžio transporto priemonės pirmosios pagalbos vaistinėles naudoti ne ilgiau kaip iki 2004 m. sausio 1 d.;

4.3. asmenys, turintys seno pavyzdžio vaistinėles, iki 2004 m. sausio 1 d. gali jas atnaujinti medicinos pagalbos ir kitomis priemonėmis;

4.4. asmenims, pageidaujantiems savarankiškai sukomplektuoti ar papildyti pirmosios pagalbos rinkinius, nemokamai informaciją teikia, pirmosios pagalbos teikimo aprašymą arba pirmosios pagalbos teikimo atmintinę pasiūlo vaistinėse dirbantys farmacijos specialistai;

4.5. nuo 2004 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje gali būti naudojami 2.6 arba 2.7 punktuose pateikti kelių motorinės transporto priemonės rinkiniai;

4.6. pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės ir pirmosios pagalbos rinkiniai ženklinami teisės aktų nustatyta tvarka;

4.7. pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba pirmosios pagalbos teikimo atmintinė turi būti suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija;

4.8. pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba pirmosios pagalbos teikimo atmintinė gali būti platinama jos rengėjo pasirinktu būdu;

4.9. teisės aktuose vartotos sąvokos „pirmosios pagalbos vaistinėlė“, „vaistinėlė“ atitinka sąvoką „pirmosios pagalbos rinkinys“.

5. Leidžiu aprobuotais Lietuvos Respublikoje 2.4–2.11 punktuose įvardytais pirmosios pagalbos rinkiniais prekiauti automobilių salonams, automobilių detalių parduotuvėms, degalinėms, prekybos ir techninės apžiūros centrams bei vaistinėms.

6. Laikau netekusiais galios:

6.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. 550 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos rinkinių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2002, Nr. 114-5109);

6.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. V-110 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos rinkinių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 18-796).

7. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti sveikatos apsaugos ministerijos valstybės sekretoriui.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

450

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJA TEIKIANT PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ

 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai turi mokėti teikti pirmąją medicinos pagalbą asmenims, kurių gyvybei ar sveikatai dėl nelaimingo atsitikimo arba ūminės pavojingos ligos gresia pavojus:

1. Įvertinti pagrindinius gyvybės požymius (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą).

2. Atlikti dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą.

3. Gaivinti netekusius sąmonės, užspringusius, skenduolius, pakaruoklius, ištiktus šoko, perkaitusius, ištiktus saulės smūgio ar elektros traumos, pavojingos gyvybei būklės dėl ūmių ligų, apsinuodijimų bei traumų atvejais.

4. Stabdyti kraujavimą, tvarstyti.

5. Malšinti skausmą.

6. Imobilizuoti pažeistą sritį.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

450

 

ĮSTAIGOS, ĮMONĖS MEDICINOS PUNKTO (SVEIKATOS TARNYBOS), SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLĖS APRAŠYMAS

 

1. Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės turi būti įstaigų, įmonių medicinos, darbo medicinos punktų, sveikatos priežiūros tarnybų, poliklinikų (ambulatorijų, centrų ir kt.) procedūrų kabinete, o stacionarų – priėmimo skyriuje.

2. Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės sudėtis:

 

Vaisto, medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Ac. Salicylicum 1 % sol. spir.

2 pakuotės

2. Ac. Acetylsalicylicum 500 mg tab.

2 pakuotės

3. Aminophyllinum 2,4% amp. 5 ml

mažiausia pirminė pakuotė

4. Ammonii causticum 10% sol.

mažiausia pirminė pakuotė

5. Atropini sulfas 0,1% amp. 1 ml

mažiausia pirminė pakuotė

6. Ac. Ascorbinicum 5% amp. 2 ml

2 pakuotės

7. Carbo activatus 250-300 mg tab.

5 pakuotės

8. Captoprilum 25 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

9. Clemastinum 1 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

10. Diazepamum 10 mg amp. 2 ml

2 pakuotės

11. Diazepamum 5 mg tab.

2 pakuotės

12. Diphenhydraminum 1% amp. 1 ml

mažiausia pirminė pakuotė

13. Dexpanthenolum 130 g aer.

mažiausia pirminė pakuotė

14. Dopaminum 200 mg amp. 10 ml

mažiausia pirminė pakuotė

15. Drotaverinum 40 mg amp. 2 ml

mažiausia pirminė pakuotė

16. Drotaverinum 40 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

17. Enzystal tab.

mažiausia pirminė pakuotė

18. Epinephrinum 1 mg amp. 1 ml

mažiausia pirminė pakuotė

19. Furosemidum 20 mg amp. 2 ml

2 pakuotės

20. Furosemidum 40 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

21. Glyceryli trinitras 0,5 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

22. Glucosum 40% amp. 5 ml

4 pakuotės

23. Ibuprofenum 400 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

24. Iodum 5% sol. spir.

3 flak.

25. Lidocainum 10% aer.

mažiausia pirminė pakuotė

26. Lidocainum 2% amp. 2 ml

mažiausia pirminė pakuotė

27. Loperamidum 2 mg caps.

mažiausia pirminė pakuotė

28. Magnesii sulfas 25% amp. 5 ml

mažiausia pirminė pakuotė

29. Metamizolum 500 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

30. Metamizolum 50% amp. 2 ml

mažiausia pirminė pakuotė

31. Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

32. Metoclopramidum 0,5% inj. 2 ml

mažiausia pirminė pakuotė

33. Naloxonum hydrochloridum 0,4 mg amp. 1 ml

mažiausia pirminė pakuotė

34. Natrii chloridum 0,9% amp. 5 ml

2 pakuotės

35. Natrii chloridum 0,9% sol. pro infus.250 ml

2 but.

36. Nifedipinum 10 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

37. Paracetamolum 500 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

38. Prednisoloni hemisuccinas 25 mg inj. 5 ml

mažiausia pirminė pakuotė

39. Propranololum 40 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

40. Salbutamolum 0,1 mg aer. pro inh. 200 dos.

mažiausia pirminė pakuotė

41. Sulfacyli natrii 20% sol. 10 ml arba 1,5 ml lašintuvai

5 flak.

42. Tramadolum 50 mg amp. 1 ml

mažiausia pirminė pakuotė

43. Validolum 60 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

44. Verapamilum 5 mg inj. 2 ml

mažiausia pirminė pakuotė

45. Verapamilum 40 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

46. Vienkartinė dirbtinio kvėpavimo kaukė

1 vnt.

47. Indas vaistams gerti

1 vnt.

48. Intubacinis“S“ formos vamzdelis

1 vnt.

49. Kraujospūdžio matavimo aparatas su fonendoskopu

1 vnt.

50. Nesterilus tvarstis

10 vnt.

51. Nesterili vata, 100 g

2 vnt.

52. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m

2 vnt.

53. Piltuvėlis

1 vnt.

54. Pincetas

1 vnt.

55. Pirmosios pagalbos žirklės

1 vnt.

56. Plastikiniai maišeliai, 30 cm x 40 cm

10 vnt.

57. Pleistras (ruloninis)

1 vnt.

58. Sterilūs įvairių dydžių pleistrai

10 vnt.

59. Sterilūs tamponai

10 vnt.

60. Sterilios vienkartinės medicininės pirštinės

6 vnt.

61. Sterilus tvarstis žaizdai, 10 cm x 10 cm, 20 cm x 20 cm

5 vnt. 5 vnt.

62. Vienkartinės injekcijų adatos

10 vnt.

63. Vienkartinė vaistų lašinimo į veną sistema

3 vnt.

64. Vienkartiniai sterilūs intraveniniai kateteriai

5 vnt.

65. Vienkartiniai 1, 2, 5, 10, 20 ml švirkštai

po 5 vnt.

66. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės

20 vnt.

67. Varžtis

1 vnt.

68. Zondas skrandžiui plauti

1 vnt.

69. Žane švirkštas

1 vnt.

70. Žaizdų dezinfekavimo tirpalo* 50 ml, 250 ml, 450 ml arba 1 l

1 but.

71. Vaistinėlės aprašas

1 vnt.

 

3. Vaistai nurodyti tarptautiniais arba prekiniais pavadinimais.

4. Vaistinėlėje gali būti tik Lietuvos Respublikoje registruotų vaistų bei aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

5. Įmonių vadovai turi paskirti už vaistinėlės priežiūrą ir jos papildymą atsakingą sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistą.

6. Vaistinėlė turi būti nuolat atnaujinama ir papildoma.

7. Suvartoti vaistai ir panaudotos medicinos pagalbos priemonės registruojami specialiame žurnale.

8. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės vaistus ir medicinos pagalbos priemones laikyti vaistinėlėje draudžiama.

9. * Žaizdų dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito užregistruoto preparato) buteliuko dydį parenka už vaistinėlės priežiūrą ir jos papildymą atsakingas asmuo, atsižvelgdamas į įstaigos, įmonės dydį, darbuotojų skaičių ir darbo pobūdį.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

450

 

ANAFILAKSINIO ŠOKO VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinį privalo turėti:

1.1. slaugos specialistai, atliekantys injekcijas bei kitas procedūras pacientų namuose;

1.2. asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, atliekantys privalomus skiepus;

1.3. medicinos, darbo medicinos punktai ar sveikatos tarnybos;

1.4. procedūrų kabinetai nepriklausomai nuo įstaigoje, įmonėje teikiamų paslaugų;

1.5. stomatologijos kabinetai;

1.6. stacionarų priėmimo kambariai.

2. Anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinį sudaro:

 

Vaisto, medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Ac. salicylicum 1% sol. spir.

1 flak.

2. Atropini sulfas 0,1% amp. 1 ml

3 amp.

3. Diphenhydraminum 1 % amp. 1

5 amp.

4. Dopaminum 200 mg amp. 10 ml*

5 amp.

5. Epinephrinum 1mg amp. 1ml

10 amp.

6. Natrii chloridum 0,9% amp. 5 ml

5 amp.

7. Natrii chloridum 0,9% sol. pro infus.*

3 vnt.

8. Prednisoloni hemisuccinas 25 mg inj. 5 ml

5 amp.

9. Salbutamolum 0,1 mg aer. pro inh. 200 dos.

1 flak.

10. Nesterili vata 50 g

1 vnt.

11. Vienkartinės medicininės sterilios pirštinės

2 vnt.

12. Vienkartinis 2 ml švirkštas

2 vnt.

13. Vienkartinis 5 ml švirkštas

2 vnt.

14. Vienkartinis 10 ml švirkštas

4 vnt.

15. Vienkartinis 20 ml švirkštas

2 vnt.

16. Vienkartiniai intraveniniai kateteriai

3 vnt.

17. Vienkartinė vaistų lašinimo į veną sistema *

3 vnt.

18. Varžtis

1 vnt.

19. Rinkinio aprašas

1 vnt.

 

3. Vaistai nurodyti tarptautiniais arba prekiniais pavadinimais.

4. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje registruotų vaistų bei aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

5. Įmonės vadovas turi paskirti asmenį, atsakingą už anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio priežiūrą ir papildymą.

6. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

7. Suvartoti vaistai ir panaudotos medicinos pagalbos priemonės registruojami specialiame žurnale.

8. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės vaistus ir medicinos pagalbos priemones laikyti vaistinėlėje draudžiama.

9. * Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių nereikia turėti: 1.1 bei 1.2 punktuose išvardytiems subjektams.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

450

 

VAISTINĖS PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLĖS APRAŠYMAS

 

1. Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės turi būti visose vaistinėse ir jų filialuose.

2. Vaistinės pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę sudaro:

 

Vaisto, medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Ammonii causticum 10% sol.

mažiausia pirminė pakuotė

2. Ascophen L, Citramon L, Neocitramon tab. (vienas iš šių vaistų)

mažiausia pirminė pakuotė

3. Glyceryli trinitras 0,5 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

4. Iodum 5% sol. spir.

mažiausia pirminė pakuotė

5. Carbo activatus 250-300 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

6. Octenisept

mažiausia pirminė pakuotė

7. Paracetamolum 500 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

8. Salbutamolum 0,1 mg aer. pro inh. 200 dos.

mažiausia pirminė pakuotė

9. Širdies lašai

mažiausia pirminė pakuotė

10. Validolum 60 mg tab.

mažiausia pirminė pakuotė

11. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x 12 cm

1 vnt.

12. Indas vaistams gerti

1 vnt.

13. Įvairių dydžių sterilūs pleistrai

2 vnt.

14. Palaikomasis tvarstis, 14 cm x 7 m

2 vnt.

15. Pirmosios pagalbos žirklės

1 vnt.

16. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm

1 vnt.

17. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės

2 vnt.

18. Vaistinėlės aprašas

1 vnt.

 

3. Vaistai nurodyti tarptautiniais arba prekiniais pavadinimais.

4. Vaistinėlėje gali būti tik Lietuvos Respublikoje registruotų vaistų bei aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

5. Vaistinės ar filialo vadovas turi paskirti už vaistinėlės priežiūrą ir jos papildymą atsakingą farmacijos specialistą.

6. Vaistinėlė turi būti nuolat atnaujinama ir papildoma.

7. Suvartoti vaistai ir panaudotos medicinos pagalbos priemonės registruojami specialiame žurnale.

8. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės vaistus ir medicinos pagalbos priemones laikyti vaistinėlėje draudžiama.

9. Papildomai rekomenduojama turėti:

9.1. vienkartinę dirbtinio kvėpavimo kaukę;

9.2. specialią antklodę nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti, ne mažesnę kaip 140 cm x 200 cm.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

450

 

DVIRAČIO PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Dviratininkui rekomenduojama turėti pirmosios pagalbos rinkinį.

2. Dviračio pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Didelis nuospaudų pleistras

1 vnt.

2. Mažas nuospaudų pleistras

2 vnt.

3. Vienkartinės medicininės nesterilios latekso pirštinės

2 vnt.

4. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 10 cm x 6 cm

2 vnt.

5. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 15 cm x 6 cm

2 vnt.

6. Sterili permatoma plėvelė-tvarstis, 5 cm x 7 cm

2 vnt.

7. Sterilus pirmosios pagalbos tvarstis, 6 cm x 8 cm

1 vnt.

8. Speciali antklodė nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm

1 vnt.

9. Vienkartinės drėgnos valomosios servetėlės

2 vnt.

10. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė

1 vnt.

11. Rinkinio aprašas

1 vnt.

 

3. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas dviračio savininkas.

5. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

6. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.

7. Dviračio savininkas turi būti susipažinęs su rinkinyje esančiomis medicinos pagalbos ir kitomis priemonėmis bei pirmosios pagalbos teikimu.

8. Papildomai rekomenduojama turėti:

8.1. atšvaitinę juostą;

8.2. vienkartinę dirbtinio kvėpavimo kaukę.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

450

 

ĮMONĖS PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Įmonėje (įstaigoje, organizacijoje, institucijoje, toliau – įmonė), kurioje nėra darbo medicinos punkto ar sveikatos tarnybos, turi būti pirmosios pagalbos rinkinys.

2. Pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

Paskirtis

1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm

2 vnt.

 

2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm

8 vnt.

 

3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m

1 vnt.

Tvarsčiui pritvirtinti

4. Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 cm

10 vnt.

 

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis*

1 vnt.

Pažeistai viršutinei galūnei parišti

6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m

3 vnt.

 

7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m

3 vnt.

 

8. Pirmosios pagalbos žirklės

1 vnt.

 

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės*

20 vnt.

 

10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm

2 vnt.

 

11. Sterilus akių tvarstis*

2 vnt.

 

12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm

1 vnt.

 

13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm

1 vnt.

 

14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm

6 vnt.

 

15. Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm

1 vnt.

Nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti

16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m

1 vnt.

 

17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm

3 vnt.

 

18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės*

4 vnt.

 

19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė

1 vnt.

 

20. Rinkinio aprašas*

1 vnt.

Tvirtinamas ant dėžutės/spintelės durelių/ dangtelio vidinės pusės

 

3. Įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsakingas už darbo metu pirmosios pagalbos suteikimą.

4. Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Mokymai organizuojami teisės aktų nustatyta tvarka ir registruojami tam skirtame žurnale.

5. Pirmajai pagalbai teikti įmonėje turi būti numatytos patalpos, į kurias galima lengvai patekti su neštuvais.

6. Įmonės pirmosios pagalbos rinkinys turi būti paženklintas teisės aktų nustatyta tvarka, gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas.

7. Įmonės vadovas turi paskirti už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingą asmenį.

8. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

9. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

10. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.

11. Įmonės savininkas arba jo paskirtas atsakingas asmuo už rinkinio priežiūrą turi būti susipažinęs su jame esančiomis medicinos pagalbos ir kitomis priemonėmis bei pirmosios pagalbos teikimu.

12.* Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį (priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, darbo pobūdžio) nustato įmonės vadovas. Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše, medicinos pagalbos priemonių. Gamyklų, fabrikų, stambių statybos įmonių ar organizacijų pirmosios pagalbos rinkinių medicinos pagalbos priemonių turi būti dvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše, o kai kurių (pvz., Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių bei žaizdų tvarsčių) – atsižvelgiant į poreikį.

13. Darbo patalpose, kuriose vykdomi darbai didesnės rizikos sąlygomis, privalo būti pirmosios pagalbos rinkiniai bei papildomos pirmosios pagalbos priemonės, kurias reglamentuoja darbo saugos teisės aktai.

14. Įmonės privalo turėti pirmosios pagalbos rinkinius, kurių kiekį, atsižvelgdamas į poreikius bei vykdomus technologinius procesus, nustato vadovas.

15. Papildomai rekomenduojama turėti:

15.1. Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);

15.2. žaizdų dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito užregistruoto preparato) 50 ml, 250 ml, 450 ml ar 1l) žaizdoms plauti;

15.3. Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių) pažeistoms akims arba žaizdoms plauti;

15.