LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. liepos 4 d. Nr. IX-1703

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2001, Nr. 112-4089; 2003, Nr. 59-2637)

 

1 straipsnis. 11 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka programos finansavimo lėšos taip pat naudojamos tarnybos reikalais vykstantiems medicinos greitosios pagalbos ir reanimacijos automobiliams, priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms, policijos, valstybės sienos apsaugos, civilinės saugos, kelių priežiūros, uosto saugos tarnyboms, prokuratūros, muitinės, inspekcijų, taip pat kitiems valstybės pareigūnams, nurodytiems Vyriausybės nustatytoje tvarkoje, ir jų transporto priemonėms, tolimojo, vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusams, dviračiams, autocisternoms, vežančioms kurą į Kuršių neriją, juridinių asmenų, turinčių Kuršių nerijoje registruotą buveinę,  transporto priemonėms ir darbuotojams, Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims ir jų lengvosioms transporto priemonėms neatlygintinai perkelti keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) bei Šilutės rajono gyventojų ir jų lengvųjų transporto priemonių neatlygintino perkėlimo užlieta krašto kelio Šilutė–Rusnė atkarpa sąnaudoms kompensuoti.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________