LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. gegužės 29 d. Nr. IX-1592

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2001, Nr. 112-4089)

 

1 straipsnis. 11 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka programos finansavimo lėšos taip pat naudojamos tarnybos reikalais vykstantiems medicinos greitosios pagalbos ir reanimacijos automobiliams, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, policijos, civilinės saugos, kelių priežiūros, uosto saugos tarnyboms, prokuratūros, muitinės, inspekcijų, taip pat kitų valstybės pareigūnų, nurodytų Vyriausybės nustatytoje tvarkoje, ir jų transporto priemonėms, tolimojo, vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusams, Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims ir jų lengvosioms transporto priemonėms neatlygintinai perkelti keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) bei Šilutės rajono gyventojų ir jų lengvųjų transporto priemonių neatlygintino perkėlimo užlieta krašto kelio Šilutė–Rusnė atkarpa sąnaudoms kompensuoti.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________