LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. gegužės 27 d. Nr. 664

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463), ir išdėstyti 3.133, 3.134, 3.135 ir 3.136 punktus taip:

3.133. licencijos taisyti ginklus, perdirbti ginklus ir šaudmenis:

3.133.1. išdavimą                                                                                 500 litų

3.133.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                        50 litų

3.134. licencijos gaminti ginklus:

3.134.1. išdavimą                                                                                 500 litų

3.134.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                        50 litų

3.135. licencijos gaminti ginklų dalis:

3.135.1. išdavimą                                                                                 500 litų

3.135.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                        50 litų

3.136. licencijos gaminti šaudmenis ir jų dalis:

3.136.1. išdavimą                                                                                 500 litų

3.136.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                        50 litų“.

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ