LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 371 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. balandžio 17 d. Nr. IX-1507

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 17-447; 1994, Nr. 96-1874; 1996, Nr. 53-1250, Nr. 57-1341;

1997, Nr. 67-1665; 2001, Nr. 91-3189; 2002, Nr. 52-1983)

 

1 straipsnis. 371 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 371 straipsnio pavadinimą, 1 dalį, 2 dalį pripažinti netekusia galios ir šį straipsnį išdėstyti taip:

371 straipsnis.   Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų santykiai su Lietuvos Respublikos kredito įstaigomis

Lietuvos Respublikos kredito įstaigos Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų apyvartos operacijas atlieka nemokamai. Atidarydamos ūkio subjektų sąskaitas, Lietuvos Respublikos kredito įstaigos privalo išreikalauti pažymą apie ūkio subjekto įregistravimą teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, o uždarydamos sąskaitas – pažymą apie tai, kad ūkio subjektas neskolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų reikalavimus išieškoti Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšas pagal pateiktus mokėjimo dokumentus banko įstaigos vykdo pagal Civilinio kodekso 6.923 straipsnyje nustatytą lėšų nurašymo eilę.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________