LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

Dėl lietuvos respublikos ežerų klasifikatoriaus patvirtinimo

 

2003 m. kovo 21 d. Nr. 130

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (Žin., 1997, Nr. 104-2615) 39 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1114 patvirtintų Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro nuostatų (Žin., 2000, Nr. 80-2422) 5, 7 ir 8 punktais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 46 patvirtinta upių, ežerų ir tvenkinių kodavimo kadastre ir klasifikatoriaus sudarymo tvarka (Žin., 2001, Nr. 8-243) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 6.7 punktu,

1. Tvirtinu Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatorių (pridedama).

2. Nustatau, kad Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatorius turi būti naudojamas nuo 2004 m. sausio 1 d.

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „vanduo“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 130

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EŽERŲ KLASIFIKATORIUS

 

Ežero kodas

Kvadrato ir ežero Nr.

Ežero vardas

Tiesioginio vandentakio vardas

Vyresniojo vandentakio vardas

Savivaldybės pavadinimas

 

 

 

 

 

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) baseinas

 

 

 

 

 

 

10030912

50-6

Abromiškių ež.

-

Elektrėnų tv. (Strėvos)

Elektrėnų

10031026

57-104

Akelės ež.

-

Strėva

Trakų r.

10030511

55-44

Akis

-

Zembrė

Alytaus r.

10031023

57-62

Akis

Bevardis

Margis

Trakų r.

10031031

57-37

Akis

-

Strėva

Trakų r.

10031091

57-2

Aklaežeris

-

Dabinta

Elektrėnų

10030116

60-16

Akmenių ež.

Bevardis

Alnos ež. (Alnos)

Lazdijų r.

10030340

62-51

Aksis

-

Liškiavos ež.

Druskininkų

10030540

56-13

Alovės ež.

Alovė

Nemunas

Alytaus r.

10031018

57-22

Alsakys

M-2

Margis

Trakų r.

10030751

56-18

Alšia

Alšia

Verknė

Prienų r.

10030001

61-122

Ančia

Baltoji Ančia

Nemunas

Lazdijų r.

10030104

63-52

Ančių ež.

-

Katra

Varėnos r.

10030558

55-32

Angininkų ež.

Bevardis

Peršėkė

Alytaus r.

10030651

57-34

Antakmenių ež.

N-1

Mošios ež. (Mošios)

Trakų r.

10040410

62-19

Apsingis

Apsingė

Nemunas

Alytaus r.

10030925

50-32

Asinavičiaus ež.

Bevardis

Antabrastis

Elektrėnų

10031093

56-22

Asonas

-

Dabinta

Trakų r.

10030312

62-63

Ašarėlis

-

Grūta

Druskininkų

10030020

61-74

Ašarinėlis

Bevardis

Šlavantėlio ež. (Šlavantėlės)

Lazdijų r.

10040584

55-33

Atesys

Atesė

Peršėkė

Alytaus r.

10031141

50-12

Aujėdas

Spengla

Strėva

Elektrėnų

10031057

57-47

Aukšlinis

Bevardis

Bagdononių tv. (Strėvos)

Trakų r.

10030319

61-176

Aviris

Avirė

Nemunas

Druskininkų

10030282

61-172

Azagis

IG-2

Bilsinyčia

Druskininkų

10030671

57-72

Babrukas

-

Verknė

Trakų r.

10030114

61-68

Balandis

Z-2

Zapsė

Lazdijų r.

10030422

62-29

Balažeris

Kempė

Apsingė

Varėnos r.

10030021

61-72

Balsis

L-1

Lianėlio ež. (Š-1)

Lazdijų r.

10030732

56-15

Bebrukas

-

Alšia

Prienų r.

10031516

37-5

Bedugnė

-

Nemunas

Šakių r.

10030481

61-60

Bedugnis

-

Nemunas

Alytaus r.

10030492

62-12

Bedugnis

-

Nemunas

Alytaus r.

10030004

61-118

Bedugnis

-

Ančios ež. (B. Ančios)

Lazdijų r.

10030343

62-53

Bedugnis

-

Nemunas

Varėnos r.

10030420

62-33

Bedugnis

-

Kempė

Varėnos r.

10030954

57-9

Beržuolis

Beržuolė

Strėva

Elektrėnų

10030955

57-10

Beržuoliukas

Beržuolė

Strėva

Elektrėnų

10030914

50-9

Besenis

Bevardis

Elektrėnų tv. (Strėvos)

Elektrėnų

10030485

61-56

Bevardis

-

Nemunas

Alytaus r.

10030560

56-7

Bevardis

-

Pūnelė

Alytaus r.

10030578

55-34

Bevardis

-

Peršėkė

Alytaus r.

10030579

55-35

Bevardis

-

Peršėkė

Alytaus r.

10030580

61-41

Bevardis

-

Obelijos ež. (Peršekės)

Alytaus r.

10030583

55-40

Bevardis

-

Atesa

Alytaus r.

10030224

61-137

Bevardis

-

Giedovardžio ež. (Seiros)

Druskininkų

10030226

61-141

Bevardis

-

Giedovardžio ež. (Seiros)

Druskininkų

10030230

61-145

Bevardis

-

Nemunas

Druskininkų

10030231

61-142

Bevardis

-

Nemunas

Druskininkų

10030315

61-184

Bevardis

-

Nemunas

Druskininkų

10030322

61-152

Bevardis

-

Pašaulė

Druskininkų

10030323

61-154

Bevardis

-

Pašaulė

Druskininkų

10030455

61-143

Bevardis

-

Nemunas

Druskininkų

10030881

50-4

Bevardis

Bevardis

Strėva

Elektrėnų

10030911

50-7

Bevardis

Bevardis

Elektrėnų tv. (Strėvos)

Elektrėnų

10030920

50-24

Bevardis

Bevardis

Elektrėnų tv. (Strėvos)

Elektrėnų

10030922

50-29

Bevardis

Bevardis

S-8

Elektrėnų

10030924

50-31

Bevardis

Bevardis

Antabrastis

Elektrėnų

10030927

50-41

Bevardis

Bevardis

Antabrastis

Elektrėnų

10031111

50-43

Bevardis

Bevardis

Strėva

Elektrėnų

10031142

50-18

Bevardis

Bevardis

Skersė

Elektrėnų

10031631

36-19

Bevardis

N-6

Nemunas

Jurbarko r.

10031611

36-25

Bevardis

Kasikas

Viešvilė

Jurbarko r.

10031630

36-26

Bevardis

N-6

Nemunas

Jurbarko r.

10031612

36-27

Bevardis

-

Nemunas

Jurbarko r.

10031546

36-28

Bevardis

-

Nemunas

Jurbarko r.

10031540

37-1

Bevardis

-

Nemunas

Jurbarko r.

10031513

37-3

Bevardis

Bevardis

Nemunas

Jurbarko r.

10031148

49-18

Bevardis

Bevardis

Juodupis

Kaišiadorių r.

10031220

49-2

Bevardis

-

Galupis

Kauno r.

10031231

48-5

Bevardis

-

Sėmena

Kauno r.

10030085

61-103

Bevardis

-

Veisiejų ež. (Niedos)

Lazdijų r.

10030117

60-14

Bevardis

-

Galadusio ež. (A-1)

Lazdijų r.

10030118

60-18

Bevardis

-

Galadusio ež. (A-1)

Lazdijų r.

10030119

60-17

Bevardis

-

Galadusio ež. (A-1)

Lazdijų r.

10030159

61-34

Bevardis

-

Veisiejų ež. (Niedos)

Lazdijų r.

10030219

61-93

Bevardis

-

Seirijo ež. (Seiros)

Lazdijų r.

10031737

35-9

Bevardis

-

Gėgė

Pagėgių

10031736

35-10

Bevardis

-

Gėgė

Pagėgių

10031734

35-14

Bevardis

-

Užlenkė

Pagėgių

10031673

35-16c

Bevardis

Nemuno senvagės ež.

N-2 (Nemuno)

Pagėgių

10031671

35-17

Bevardis

-

Malūnkalnis

Pagėgių

10031711

35-19

Bevardis

Senoji Rusnė

Nemunas

Pagėgių

10031713

35-20

Bevardis

-

Sennemunės ež.

Pagėgių

10031731

35-22

Bevardis

Bevardis

Gėgė

Pagėgių

10031732

35-23

Bevardis

Bevardis

Gėgė

Pagėgių

10031733

35-24

Bevardis

Bevardis

Gėgė

Pagėgių

10031714

35-25

Bevardis

-

Nemunas

Pagėgių

10031684

35-26

Bevardis

-

Nemunas

Pagėgių

10031680

35-27

Bevardis

-

Nemunas

Pagėgių

10031683

35-28

Bevardis

-

Nemunas

Pagėgių

10031682

35-29

Bevardis

-

Nemunas

Pagėgių

10031672

35-30

Bevardis

-

Malūnkalnis

Pagėgių

10031721

35-32

Bevardis

-

Gėgė

Pagėgių

10031655

36-1

Bevardis

-

Nemunas

Pagėgių

10031656

36-2

Bevardis

-

Nemunas

Pagėgių

10031657

36-3

Bevardis

-

Nemunas

Pagėgių

10031640

36-4

Bevardis

Bevardis

N-4

Pagėgių

10031650

36-8

Bevardis

J-1

Juodežerio ež. (M-1)

Pagėgių

10031641

36-18

Bevardis

N-4

Nemunas

Pagėgių

10031654

36-15

Bevardis

-

Nemunas

Pagėgių

10031685

35-33

Bevardis

-

Nemunas

Pagėgių

10030588

55-21

Bevardis

-

Dūmė

Prienų r.

10030610

55-24

Bevardis

-

Nemunas

Prienų r.

10030611

55-25

Bevardis

-

Nemunas

Prienų r.

10030612

55-23

Bevardis

-

Nemunas

Prienų r.

10030613

55-20

Bevardis

-

Nemunas

Prienų r.

10031232

55-19

Bevardis

-

Nemunas

Prienų r.

10031514

37-6

Bevardis

Bevardis

Višiupiškė

Šakių r.

10031765

35-2

Bevardis

-

Nemunas

Šilutės r.

10030676

57-113

Bevardis

-

Strūzda

Trakų r.

10030103

63-57

Bevardis

-

Katra

Varėnos r.

10030341

62-54

Bevardis

-

Vilkiautinė

Varėnos r.

10030382

62-43

Bevardis

-

Strauja

Varėnos r.

10030910

50-1

Bezdukas

Pakrėkšna

Elektrėnų tv. (Strėvos)

Elektrėnų

10031056

57-46

Bygaudas

Bevardis

Bagdononių tv. (Strėvos)

Trakų r.

10030280

61-173

Bilsas Baltajis

Bilsinyčia

Nemunas

Druskininkų

10030281

61-185

Bilsas Juodajis

Bilsinyčia

Nemunas

Druskininkų

10031652

36-16

Bitežeris

M-1

Marguvos ež.

Pagėgių

10031024

57-98

Bobis

-

Strėva

Trakų r.

10030042

61-38

Bogūtis

-

Markavo up.

Lazdijų r.

10030089

61-95

Bonelis

-

Zapsė

Lazdijų r.

10031150

50-15

Briaunis

S-2

Spengla

Elektrėnų

10031621

37-11

Būgnelis

-

Ištoka

Tauragės r.

10031541

37-12

Burgaičių ež.

-

Skalbynupis

Šakių r.

10031542

37-13

Burgaičių ež.

-

Skalbynupis

Šakių r.

10031620

36-11

Buveinių ež. (Ežeraitis)

Viešvilė

Nemunas

Tauragės r.

10030105

63-56

Čepkių ež.

-

Katra

Varėnos r.

10031084

57-7

Dabinčius

Dabinta

Strėva

Elektrėnų

10030094

61-35

Dabotis

-

Zapsė

Lazdijų r.

10030550

56-9

Dailidės ežerėlis

-

Nemunas

Alytaus m.

10030551

-

Dailidės ež.

-

Nemunas

Alytaus m.

10031086

57-30

Dailydukas

Bevardis

Dabinta

Trakų r.

10031147

50-52

Damazavas

Bevardis

I-2

Elektrėnų

10031761

35-4

Damba

-

Nemunas

Šilutės r.

10031054

57-43

Dapai

-

Strėva

Trakų r.

10030015

61-32

Daunoris

P-2

Prapunto ež. (V-1)

Lazdijų r.

10030677

57-77

Degusys

-

Strūzda

Trakų r.

10030213

61-49

Dėlinis

-

Nemunas

Druskininkų

10031110

50-51

Dėlinis

Vuolasta

Strėva

Elektrėnų

10030452

62-42

Dėlinis

-

Seirijo ež. (Seiros)

Lazdijų r.

10030453

62-44

Dėlinukas

Bevardis

Nemunas

Alytaus r.

10030044

61-37

Demenas

-

Beliūniškis

Lazdijų r.

10031080

57-3

Didžiarauliškių ež.

Dabinta

Strėva

Trakų r.

10030845

49-6

Dobilios ež.

Redimistis

Nemunas

Kauno r.

10031030

57-93

Drabužaitis

Bevardis

Strėva

Trakų r.

10030863

57-90

Drabužis

Strėva

Nemunas

Trakų r.

10030223

61-136

Drapalis

-

Giedovordžio ež. (Seiros)

Druskininkų

10030316

61-189

Druskonis

Vijūnėlė

Nemunas

Druskininkų

10030087

61-101

Dubelis

-

Veisiejo ež. (Niedos)

Lazdijų r.

10030974

57-20

Dubuklis

-

S-10

Trakų r.

10030811

56-2

Dukurnonių ež.

Viekšnia

Nemunas

Prienų r.

10030229

61-171

Dulgas

Dulgelė

Seira

Druskininkų

10030182

61-130

Dumblelis

Rietaviškė

Dumblinio ež. (Salotės)

Lazdijų r.

10030183

61-129

Dumblinis

Salotė

B. Ančia

Lazdijų r.

10040158

61-115

Dumblis

Niedaus ež.

Nieda

Lazdijų r.

10031025

57-97

Dumblis

-

Strėva

Trakų r.

10030421

62-30

Dumblis

Bevardis

Kempė

Varėnos r.

10031793

22-4b

Dumblis

-

Nemunas

Šilutės r.

10030415

62-9

Dumblys

Bevardis

A-1

Alytaus r.

10030483

61-54

Dunojus

-

Nemunas

Lazdijų r.

10031515

37-10

Dunojus

Višiupiškė

Nemunas

Šakių r.

10030073

61-105

Duobelis

K-1

Finagino ež. (K-1)

Lazdijų r.

10031512

37-7

Durpinė

-

Nemunas

Šakių r.

10030043

61-33

Dzerviniškė

Baliūniškis

Markavo ež. (Vernijos up)

Lazdijų r.

10030513

62-3

Einoris

Bevardis

Tverkta

Alytaus r.

10030514

62-4

Einoris

Bevardis

Tverkta

Alytaus r.

10030663

57-101

Ešerinis

-

Vilkokšnio ež. (Verknės)

Trakų r.

10030419

62-32

Ešerinis

-

Kempė

Druskininkų

10030657

57-88

Ežeraitis

Bevardis

Golio ež. (Verknės)

Trakų r.

10031722

35-21

Ežeras

Bevardis

Gėgė

Pagėgių

10030083

61-159

Ežerėlis

-

K-1

Lazdijų r.

10030488

61-58

Ežerynas

-

Nemunas

Alytaus r.

10030074

61-106

Finaginis

K-1

J.Kauknorio ež. (Veisiejų ež.)

Lazdijų r.

10030840

49-14

Gabys

Lapainia

Nemunas

Kaišiadorių r.

10030950

50-50a

Gackų ež.

Bevardis

Strėva

Elektrėnų

10030484

61-53

Gaigalinis

-

Nemunas

Lazdijų r.

10030221

61-51

Gailiekas

-

Sagavo ež. (Sagavos)

Lazdijų r.

10030414

62-8

Gailintas

-

A-1

Alytaus r.

10030413

62-7

Gailintėnų ežerėlis

Bevardis

A-1

Alytaus r.

10030111

60-15

Galadusys

A-1

Alnos ež. (Alnos)

Lazdijų r.

10031083

57-6

Galnis

Dabinta

Strėva

Elektrėnų

10030113

61-64

Galstas

Z-2

Zapsio ež. (Zapsės)

Lazdijų r.

10030480

61-61

Galvinis

-

Nemunas

Alytaus r.

10041151

50-16

Gaviekas

-

Spengla

Elektrėnų

10030515

62-1

Gečialaukis

-

Nemunas

Alytaus r.

10030916

50-10

Gelbonių ež.

Bevardis

S-8

Elektrėnų

10030774

56-25

Gelionių ež.

-

Guostė

Prienų r.

10030376

62-22

Gelovinė

Gelovinė

Strauja

Varėnos r.

10030770

56-28

Gelužis

Guostė

Verknė

Prienų r.

10030641

57-84

Gelužis

Verknė

Nemunas

Trakų r.

10031113

50-45

Gelvaitis

Bevardis

Vuolasta

Elektrėnų

10031112

50-44

Gelvis

Bevardis

Strėva

Elektrėnų

10030335

62-17

Gervaraistis

-

Nemunas

Alytaus r.

10030317

61-175

Gervinis

Bevardis

Avirė

Druskininkų

10030318

61-174

Gervinukas

Bevardis

Avirė

Druskininkų

10030225

61-140

Giedavardys

Bevardis

Seira

Druskininkų

10030642

57-83

Gilandis

Verknė

Nemunas

Trakų r.

10030377

62-39

Gilšė

-

Gelavinė

Varėnos r.

10030019

61-98

Giluišis

-

Zapsė

Lazdijų r.

10030092

61-73

Giluišis

Bevardis

Šlavantėlio ež. (Šlavantėlės)

Lazdijų r.

10030425

62-27

Giluišis

-

Kempė

Varėnos r.

10030930

50-38

Gilūšis

Bevardis

Antabrastis

Elektrėnų

10030976

57-18

Gilūšis

Bevardis

S-10

Elektrėnų

10031152

50-13

Gilūžis

Bevardis

Spengla

Elektrėnų

10030917

50-11

Girnakalių ež.

Bevardis

S-8

Elektrėnų

10031622

36-12

Glitis

-

Viešvilė

Tauragės r.

10030311

62-62

Grūtas

Grūta

Nemunas

Druskininkų

10040572

55-36

Gudelių ež.

Kilminė

Paežerėlė

Alytaus r.

10030154

61-88

Gudežeris

Bevardis

V-2 (Veisiejų ež.)

Lazdijų r.

10030187

61-126

Gudinis

-

Salotė

Lazdijų r.

10030378

62-5

Gulbinis

-

Ilgio ež. (Straujos)

Alytaus r.

10030771

56-29

Guostus

Guostė

Verknė

Prienų r.

10031510

37-9

Ilgasis žiogas

Bevardis

Nemunas

Šakių r.

10030327

61-178

Ilgelis

Kreisa

Nemunas

Druskininkų

10031767

34-1

Ilgasis

-

Nemunas

Šilutės r.

10031762

35-8

Ilgasis

-

Nemunas

Šilutės r.

10030314

62-60

Ilgis

-

Grūta

Druskininkų

10040880

50-2

Ilgis

Prakusa

Strėva

Elektrėnų

10031016

57-26

Ilgai

Bevardis

Strėva

Trakų r.

10030002

61-157

Ilgis

Beržoventė

Vernijo up.

Lazdijų r.

10030081

61-111

Ilgis

Bevardis

Nieda

Lazdijų r.

10030181

61-131

Ilgis

D-1

Dumblelio ež. (Salotės)

Lazdijų r.

10030673

57-75

Ilgis

Bevardis

Strūzda

Trakų r.

10030370

62-11

Ilgis

Ilgis

Kampio ež. (Straujos)

Varėnos r.

10030915

50-23

Jagudėlis

S-8

Elektrėnų tv. (Strėvos)

Elektrėnų

10030730

56-33

Jiezno ež.

N-4

Verknė

Prienų r.

10030217

61-44

Jonkiškės ež.

-

Seirijo ež. (Seiros)

Lazdijų r.

10031780

35-1

Juknaičių ež.

-

Voryčia

Šilutės r.

10030283

61-186

Juodaitis

-

Bilsinyčia

Druskininkų

10030753

56-30

Juodakėlis

-

Alšia

Prienų r.

10030329

61-180

Juodelis

Kreisa

Nemunas

Druskininkų

10031651

36-17

Juodežeris

Bitežerio ež. (M-1)

Marguvos ež.

Pagėgių

10031009

57-58

Juodikis

Margis

Katišiaus ež. (Margio)

Trakų r.

10030951

50-40

Juodinis

 

Strėva

Elektrėnų

10030490

62-16

Juodis

Bevardis

Ružė

Alytaus r.

10030752

56-20

Juodis

-

Alšia

Prienų r.

10031081

57-4

Juodis

Dabinta

Vaisiečio ež. (Strėvos)

Trakų r.

10030332

62-57

Juodiškis

-

Kreisa

Druskininkų

10031768

34-1i

Juodvilkė (Juodvalkis)

-

Nemunas

Šilutės r.

10031029

57-94

Juodžiukas

Bevardis

Drabužio ež.

Trakų r.

10031087

57-29

Jurežerio ež.

-

Dabinta

Trakų r.

10030586

55-26

Kalnynų ež.

Bevardis

Rūdelė

Marijampolės

10030841

49-13

Kalvių ež.

Lapainia

Nemunas

Kaišiadorių r.

10030375

62-38

Kampinis

-

Strauja

Varėnos r.

10040371

62-23

Kampys

Strauja

Nemunas

Varėnos r.

10030923

50-30

Kapšių ež.

Bevardis

S-8

Elektrėnų

10031019

57-23

Karaciškių ež.

M-2

Margis

Trakų r.

10031088

57-28

Karosnickas

-

Dabinta

Trakų r.

10031090

56-26

Karosninkėlis

Bevardis

Dabinta

Prienų r.

10031610

36-24

Kasikas

Kasikas

Viešvilė

Jurbarko r.

10030810

56-4

Kašonių ež.

Sobuva

Nemunas

Prienų r.

10030928

50-35

Katiliškė

Bevardis

Antabrastis

Elektrėnų

10031011

57-57

Katišius

Margis

Ungurys

Trakų r.

10031149

49-17

Kaukinės ež.

Bevardis

Spengla

Kaišiadorių r.

10030076

61-109

Kauknorėlis

K-1

Veisiejų ež. (Niedos)

Lazdijų r.

10030072

61-104

Kauknoris Baltas

K-1

Duobelio ež. (K-1)

Lazdijų r.

10030075

61-108

Kauknoris Juodas

K-1

Kauknorėlio ež. (Veisiejų ež.)

Lazdijų r.

10040576

55-30

Kavalys

Bevardis

Kilminė

Alytaus r.

10030077

61-110

Kaviškis

V-1

Veisiejo ež. (Niedos)

Lazdijų r.

10031517

37-4

Kidulių ež.

-

Nemunas

Šakių r.

10031055

57-42

Klanykas

-

Strėva

Trakų r.

10030973

57-21

Klevžeris

-

S-10

Elektrėnų

10030331

61-182

Klonis

Kreisa

Nemunas

Druskininkų

10030412

62-20

Kazamkas

Bevardis

Apsingė

Varėnos r.

10030411

62-21

Kazamkėlis

-

Apsingė

Varėnos r.

10030761

56-16

Krajonas

Zelvia

Alšia

Prienų r.

10030487

61-57

Krakinis

-

Nemunas

Alytaus r.

10030084

61-107

Krakinis

-

K-1

Lazdijų r.

10030772

56-19

Krasausiškių ež.

-

Sulinga

Prienų r.

10030211

61-135

Kraštas

Seira

B. Ančia

Druskininkų

10030843

49-10

Kriaučiškių ež.

-

Lapainia

Kaišiadorių r.

10030482

61-55

Krikštonių ež.

Bevardis

Nemunas

Lazdijų r.

10031790

22-2

Krokų Lanka

Nemunas

Baltijos jūra

Šilutė r.

10031328

61-179

Kruglis

Kreisa

Nemunas

Druskininkų

10031085

57-31

Krunio ež.

-

Dabinta

Trakų r.

10030451

62-25

Kuleinis

-

Nemunas

Varėnos r.

10031735

35-15

Kurmežeris

-

Užlenkė

Pagėgių

10030220

61-52

Lapšiaus ež.

-

Linkuva

Lazdijų r.

10030155

61-87

Lapūkas

V-3

Veisiejų ež. (Niedos)

Lazdijų r.

10030310

62-102

Latežeris

Ratnyčia

Nemunas

Druskininkų

10030385

62-34

Lauja

Bevardis

Strauja

Varėnos r.

10031116

50-50

Laumena

Bevardis

Vuolosta

Elektrėnų

10031051

57-109

Laumena

-

Bagdononių tv. (Strėvos)

Trakų r.

10030675

57-76

Laužeraistis

-

Strūzda

Trakų r.

10030416

62-13

Lydekinis

-

A-2

Alytaus r.

10040780

56-34

Lielius

Lielelė

Verknė

Prienų r.

10030532

55-39

Likiškėlių ež.

Bevardis

Nemunas

Alytaus r.

10030079

61-113

Linamarka

-

Nieda

Lazdijų r.

10030373

62-36

Linamarkė

-

Strauja

Varėnos r.

10030980

57-15

Linžeris

-

S-10

Trakų r.

10031020

57-24

Linžeris

Bevardis

M-2

Trakų r.

10030339

62-52

Liškiavis

Kručius

Nemunas

Varėnos r.

10030011

61-70

Liūbelis

-

Šlavanto ež. (Šlavantėlės)

Lazdijų r.

10030022

61-76

Liūnelis

Š-1

Šlavantėlio ež. (Šlavantėlės)

Lazdijų r.

10030668

57-82

Liūnelis

Bevardis

Strūzda

Trakų r.

10030486

61-59

Lizdų ež.

-

Nemunas

Alytaus r.

10030979

57-11

Lojus

-

S-10

Elektrėnų

10030970

57-14

Luknia

-

S-10

Elektrėnų

10030574

55-38

Luksnėnų ež.

Vardžius

Kilminė

Alytaus r.

10030417

62-18

Makniūnų ež.

A-2

Apsingio ež. (Apsingės)

Alytaus r.

10030666

57-106

Malakosis

-

Vilkokšnio ež. (Verknės)

Trakų r.

10031010

57-59

Margis

Margis

Juodikis

Trakų r.

10031653

36-14

Merguva

Nemunas

Baltijos jūra

Pagėgių

10031681

35-18

Maryžiogis

-

Nemunas

Pagėgių

10030093

61-99

Markelis

-

Zapsė

Lazdijų r.

10030345

62-64

Mašnelis

Mašnyčia

Nemunas

Druskininkų

10030581

61-43

Maušelis

Bevardis

Obelijos ež. (Peršėkės)

Lazdijų r.

10031764

35-5

Mažasis Žiogys

-

Nemunas

Šilutės r.

10030326

61-177

Maželis

Kreisa

Nemunas

Druskininkų

10030953

50-39

Mažiklis

Bevardis

Gackų ež.

Elektrėnų

10030929

50-34

Meičiškių ež.

Bevardis

Antabrastis

Elektrėnų

10030216

61-45

Mekšrinis

-

B-1

Lazdijų r.

10030257

61-85

Mekšrinis

-

Snaigyno ež. (S-1)

Lazdijų r.

10030185

61-127

Mekšrutas

Bevardis

Salotė

Lazdijų r.

10030150

61-94

Melešiškės

Bevardis

Naudorio up.

Lazdijų r.

10030383

62-41

Mergelės Akelės

Stangė

Nemunas

Varėnos r.

10030384

62-40

Mergelės Akelės

Stangė

Nemunas

Varėnos r.

10030646

57-60

Mergiškių ež.

Bevardis

Aukštadvario HE tv. (Verknės)

Trakų r.

10031089

56-23

Mergiškių ež.

Bevardis

Dabinta

Trakų r.

10030669

57-81

Meškerėlis

Bevardis

Strūzda

Trakų r.

10030188

61-192

Meškutis

-

Salotė

Lazdijų r.

10040582

61-39

Metelys

M-1

Peršėkė

Lazdijų r.

10030218

61-36

Miesto ežerėlis

-

Seirijo ež. (Seiros)

Lazdijų r.

10030372

62-35

Mikalaučiškės ež.

Bevardis

Strauja

Varėnos r.

10030977

57-17

Monaitis

Bevardis

S-10

Elektrėnų

10030978

57-16

Monis

Bevardis

S-10

Elektrėnų

10030214

61-47

Monkutis

-

Seirijo ež. (Seiros)

Lazdijų r.

10040045

61-78

Morkavas

M-1

Markavo up.

Lazdijų r.

10030650

57-36

Mošia

Mošia

Verknė

Trakų r.

10030091

61-97

Mūčelnykas

-

Zapsė

Lazdijų r.

10030850

49-8

Narkūnų ež.

Strankščius

Nemunas

Kaišiadorių r.

10030921

50-28

Naručionių ež.

Bevardis

S-8

Elektrėnų

10031763

35-6

Naujienujų ež.

-

Nemunas

Šilutės r.

10030151

61-82

Naudoris

-

Snaigyno ež. (S-1)

Lazdijų r.

10030259

61-92

Naudoris

Veisiejo ež.

Nieda

Lazdijų r.

10040577

55-31

Naudorius

Bevardis

Kilminė

Alytaus r.

10030336

62-45

Navikų ež.

-

Kručius

Druskininkų

10031050

57-41

Nečiūnų ež.

Bevardis

Strėva

Trakų r.

10031511

37-8

Nemunaitis

-

Nemunas

Šakių r.

10031670

35-16

Nemuno senvagės ež.

N-2

Nemunas

Pagėgių

10030867

57-8

Nestrėvantys

Strėva

Strėva

Elektrėnų

10030184

61-193

Neviedis

Neviedė

B. Ančia

Lazdijų r.

10040070

61-114

Niedus

Nieda

B. Ančia

Lazdijų r.

10030674

57-78

Nyležeris

Bevardis

Strūzda

Trakų r.

10030530

56-12

Norūnų ežerėlis

Bevardis

Zembrė

Alytaus r.

10030424

62-26

Netiesėlis

Kempė

Apsingė

Varėnos r.

10030423

62-28

Netiesis

Kempė

Apsingė

Varėnos r.

10040570

61-40

Obelija

Peršėkė

Nemunas

Alytaus r.

10030330

61-181

Ončiuškis

Kreisa

Nemunas

Druskininkų

10030690

57-116

Onuškio ež.

Samė

Verknė

Trakų r.

10030913

50-8

Orys

S-6

Elektrėnų tv. (Strėvos)

Elektrėnų

10031021

57-61

Paežerėlių ež.

Bevardis

Margis

Trakų r.

10031211

49-4

Paežeris

-

Pravena

Kaišiadorių r.

10030919

50-27

Pakalniškių ež.

Bevardis

S-8

Elektrėnų

10030418

62-31

Pakampys

Kempė

Apsingė

Varėnos r.

10030374

62-37

Pakelinis

-

Strauja

Varėnos r.

10030662

57-103

Pakojys

Bevardis

Vilkokšnio ež. (Verknės)

Trakų r.

10031543

37-2

Palėkių ež.

Bevardis

Nemunas

Jurbarko r.

10030008

61-77

Palšinis

-

Šlavantėlė

Lazdijų r.

10030334

62-59

Pamelničys

Kreisa

Nemunas

Druskininkų

10041210

49-3

Pamierio ež.

Nizra

Pravena

Kaišiadorių r.

10030337

62-49

Papiškių ež.

Vilkiautinė

Kručius

Varėnos r.

10030003

61-123

Pastovys

Baltoji Ančia

Nemunas

Lazdijų r.

10040760

56-17

Pazelvės ež.

Zelvia

Alšia

Prienų r.

10030812

56-3

Pečiauskų ež.

Bevardis

Viekšnia

Prienų r.

10030932

50-36

Pečiūra

Bevardis

Sūris

Elektrėnų

10030263

61-169

Pelekas

Bevardis

Stirta

Lazdijų r.

10030381

62-24

Pilvingis

-

S-3

Varėnos r.

10030215

61-46

Pirčiukas

-

Seirijo ež. (Seiros)

Lazdijų r.

10030012

61-69

Pirtukas

Bevardis

Šlavanto ež. (Šlavantėlės)

Lazdijų r.

10030086

61-102

Plaskelis

-

Veisiejų ež. (Niedos)

Lazdijų r.

10031791

22-3

Plikių ežeriukai

-

Krokų Lankos ež.

Šilutės r.

10031792

22-4

Plikių ežeriukai

-

Krokų Lankos ež.

Šilutės r.

10040573

55-37

Pluvija

Kilminė

Paežerėlė

Alytaus r.

10031545

37-15

Praplėšimas

Bevardis

Šilupė

Šakių r.

10030016

61-31

Prapuntas

V-1

Velionio ež. (S-1)

Lazdijų r.

10041230

55-18

Prienlaukio ež.

Šventupė

Nemunas

Prienų r.

10031140

50-5

Prūdas

Spengla

Strėva

Elektrėnų

10030090

61-96

Purvežeris

-

Zapsė

Lazdijų r.

10030153

61-89

Purvinis

-

Veisiejo ež. (Niedos)

Lazdijų r.

10030049

61-79

Purviškis

Bevardis

Vernijo ež. (Vernijo up.)

Lazdijų r.

10031014

57-27

Radiliškių ež.

Bevardis

S-14

Trakų r.

10030531

56-10

Radžiūnų ež.

Bevardis

Nemunas

Alytaus r.

10030080

61-112

Ragažėlė

Bevardis

Nieda

Lazdijų r.

10030186

61-128

Ragažius

Ragažėlė

Salotė

Lazdijų r.

10030115

61-67

Ragožė

Bevardis

Zapsio ež. (Zapsės)

Lazdijų r.

10030693

57-112

Ramanavos ež.

Bevardis

Samė

Trakų r.

10031544

37-14

Ramoniškių ež.

Bevardis

Šilupė

Šakių r.

10030344

62-65

Randamonių ež.

Grėva

Nemunas

Druskininkų

10030667

57-105

Raudovė

Bevardis

Vilkokšnio ež. (Verknės)

Trakų r.

10030489

62-15

Rūželis

Ružė

Nemunas

Alytaus r.

10030491

62-14

Rūžis

Ružė

Nemunas

Alytaus r.

10030212

61-48

Sagavas

Sagava

Seirijo ež. (Seiros)

Lazdijų r.

10030046

61-133

Saknas

Bevardis

Termento ež. (Termentos)

Lazdijų r.

10030882

50-3

Salcekas

Bevardis

Prakusa

Elektrėnų

10030665

57-102

Saloviškių ež.

-

Vilkokšnio ež. (Verknės)

Trakų r.

10030048

61-160

Samanis

I-1

Ilgio ež. (Beržoventės)

Lazdijų r.

10030006

61-120

Samanius

Bevardis

Ančios ež. (B. Ančios)

Lazdijų r.

10030660

57-117

Samis

Samė

Vilkokšnio ež. (Verknės)

Trakų r.

10030380

62-6

Sausvingis

Bevardis

I-2

Alytaus r.

10030210

61-50

Seirijis

Seira

B. Ančia

Lazdijų r.

10030088

61-100

Seliovinis

-

Veisiejų ež. (Niedos)

Lazdijų r.

10030861

57-40

Senkiškės ež.

Strėva

Nemunas

Trakų r.

10031710

35-12

Sennemunė

Nemunas

Baltijos jūra

Pagėgių

10031712

35-13

Senoji Rusnė

Nemunas

Baltijos jūra

Pagėgių

10030450

62-47

Senovė

-

Nemunas

Varėnos r.

10030256

61-166

Sidabrinaitis

-

S-1

Lazdijų r.

10030975

57-19

Sietas

-

S-10

Trakų r.

10030228

61-155

Simaniškė

Simaniškė

Seira

Lazdijų r.

10030952

50-42

Sysvantaitis

Bevardis

Strėva

Elektrėnų

10030258

61-81

Skaistis

Bevardis

Snaigyno ež. (S-1)

Lazdijų r.

10030587

55-22

Skersabalis

-

Dūmė

Prienų r.

10030918

50-26

Skynimų ež.

Bevardis

S-8

Elektrėnų

10030285

61-188

Skirzaitis

-

Bilsinyčia

Druskininkų

10030284

61-187

Skirzius

-

Bilsinyčia

Druskininkų

10030645

57-35

Skrebys

-

Aukštadavario HE tv. (Verknės)

Trakų r.

10031032

57-54

Skričiukas

Margis

Strėva

Trakų r.

10030672

57-79

Skritis

Bevardis

Strūzda

Trakų r.

10030050

61-134

Skundis

Bevardis

Termenta

Lazdijų r.

10030658

57-87

Smėlių ež.

Bevardis

Verknė

Trakų r.

10031114

50-46

Smukuinis

Bevardis

Vuolosta

Elektrėnų

10030250

61-83

Snaigynas

S-1

Stirta

Lazdijų r.

10030659

57-86

Solis

Bevardis

Verknė

Trakų r.

10030018

61-29

Spartas

Spartas

Šlavanto ež. (Šlavantėlės)

Lazdijų r.

10030864

57-91

Spindžiukas

Strėva

Nemunas

Trakų r.

10030865

57-92

Spindžius

Strėva

Nemunas

Trakų r.

10031145

50-20

Stančikų ež.

Bevardis

Skersė

Elektrėnų

10031146

50-21

Stančikų ež.

Bevardis

Skersė

Elektrėnų

10030696

56-37

Staniuliškis

-

Verknė

Trakų r.

10040866

57-96

Stanka

Strėva

Nemunas

Trakų r.

10030692

56-35

Stankis

-

Verknė

Trakų r.

10031015

57-51

Stareinis

Bevardis

Strėva

Trakų r.

10040254

61-168

Stirtos

Stirta

Seira

Lazdijų r.

10030575

55-29

Strauzdis

-

Kilminė

Alytaus r.

10030931

50-37

Strėvininkų ež.

Bevardis

Antabrastis

Elektrėnų

10031028

57-70

Strėvininkų ež.

-

Strėva

Trakų r.

10030860

57-38

Strėvytė

Bevardis

Strėva

Trakų r.

10040740

56-14

Surmius

Surmia

Alšia

Prienų r.

10030643

56-27

Sutrukas

Bevardis

Verknė

Trakų r.

10030926

50-33

Svinuka

Bevardis

Antabrastis

Elektrėnų

10030862

57-89

Šamukas

Strėva

Nemunas

Trakų r.

10030325

61-151

Šaulys

Pašaulė

Avirio ež. (Avirės)

Druskininkų

10030321

61-150

Šauliukas

-

Pašaulė

Druskininkų

10030741

49-19

Šepetys

-

Sulinga

Prienų r.

10030101

63-44

Šėkinis

Bevardis

Katra

Varėnos r.

10030102

63-46

Šėkinukas

Bevardis

Katra

Varėnos r.

10030152

61-86

Šikinežeris

-

Veisiejų ež. (Niedos)

Lazdijų r.

10030652

57-33

Škilietų ež.

-

Verknė

Trakų r.

10030653

57-32

Škilietų ež.

-

Mošia

Trakų r.

10030010

61-71

Šlavantas

Šlavantėlė

Šlavantėlio ež. (Šlavantėlės)

Lazdijų r.

10030009

61-75

Šlavantėlis

Šlavantėlė

Ančios ež. (B. Ančios)

Lazdijų r.

10030078

61-191

Šūrelis

Bevardis

B. Ančia

Lazdijų r.

10030750

50-14

Švenčius

S-2

Spengla

Elektrėnų

10031139

56-21

Švenčius

Alšia

Verknė

Kaišiadorių r.

10030005

61-119

Šventaduonis

Bevardis

Ančios ež. (B. Ančios)

Lazdijų r.

10030222

61-62

Tabalis

Bevardis

Seira

Lazdijų r.

10030654

57-68

Tabaliukas

-

Aukštadavario HE tv. (Verknės)

Trakų r.

10030655

57-69

Tabaliukas

-

Aukštadavario HE tv. (Verknės)

Trakų r.

10030510

61-42

Tolkūnų ež.

-

Gervinė

Alytaus r.

10030512

55-43

Talokių ež.

Z-3

Zembrė

Alytaus r.

10030644

57-64

Tameliukas

-

Verknė

Trakų r.

10031092

57-1

Taureikus

-

Dabinta

Elektrėnų

10030260

61-161

Teirus

Bevardis

V-2

Lazdijų r.

10030047

61-132

Termentas

Termenta

Vernijo up.

Lazdijų r.

10030933

50-25

Tilvikinis

Bevardis

Antabrastis

Elektrėnų

10030320

61-148

Tobolis

-

Pašaulė

Druskininkų

10031027

57-99

Totoriškių ež.

-

Strėva

Trakų r.

10030664

57-100

Trakežeris

-

Vilkokšnio ež. (Verknės)

Trakų r.

10030251

61-84

Trikojis

S-1

Stirta

Lazdijų r.

10031766

35-3

Tunžiogis

-

Nemunas

Šilutės r.

10030571

55-28

Ūdrijos ež.

Paežerėlė

Peršėkė

Alytaus r.

10031013

57-55

Unguraitis

Margis

Strėva

Trakų r.

10031012

57-56

Ungurys

Margis

Strėva

Trakų r.

10030156

61-117

Uodas

Bevardis

Uosio ež. (Veisiejų ež.)

Lazdijų r.

10040157

61-116

Uosis

Veisiejų ež.

Nieda

Lazdijų r.

10031720

35-31

Užlenkis

Užlenkė

Gėgė

Pagėgių

10030379

62-10

Vabalių ež.

-

Ilgio ež. (Straujos)

Alytaus r.

10030082

61-190

Vadinis

-

Kaviškio ež. (Niedos)

Lazdijų r.

10030972

57-12

Vagiekai Didieji

Bevardis

S-10

Elektrėnų

10030971

57-13

Vagiekai Mažieji

-

S-10

Elektrėnų

10030007

61-121

Vainežeris

Bevardis

Ančios ež. (B. Ančios)

Lazdijų r.

10031022

57-63

Vainiekas

Bevardis

Margis

Trakų r.

10031082

57-5

Vaisietis

Dabinta

Strėva

Elektrėnų

10030814

56-1

Valiūniškių ež.

V-1

Viekšnia

Prienų r.

10030346

61-146

Varelis

-

Pašaulė

Druskininkų

10030842

49-7

Varkališkių ež.

-

Lapainia

Kaišiadorių r.

10030313

62-61

Varlinis

Bevardis

Grūta

Druskininkų

10031115

50-19

Varliukas

Bevardis

Skersis

Elektrėnų

10030262

61-165

Varnėnaitis

Bevardis

V-3 (Vilkaičio ež.)

Lazdijų r.

10030261

61-164

Varninis

V-3

Vilkaičio ež. (S-1)

Lazdijų r.

10030041

61-90

Veisiejis

Vernijos up.

Ančios ež. (B. Ančios)

Lazdijų r.

10040071

61-91

Veisiejis

Nieda

B. Ančia

Lazdijų r.

10030017

61-30

Veliuonis

S-1

Sparto ež. (Sparto)

Lazdijų r.

10031730

35-11

Velnežeris

Gėgė

Nemunas

Pagėgių

10030180

61-163

Veprynas

I-1

Ilgio ež. (D-1)

Lazdijų r.

10030731

56-32

Verbliūdas

V-4

Verknė

Prienų r.

10030639

57-85

Verknaičiai

Verknė

Nemunas

Trakų r.

10030670

57-80

Verniejus

Bevardis

Stūzda

Trakų r.

10030040

61-80

Vernijis

Vernijo up.

B. Ančia

Lazdijų r.

10030773

56-24

Veršiukas

-

Guostė

Prienų r.

10030255

61-170

Vidugašlis

S-2

Stirta

Lazdijų r.

10030333

62-58

Vidutinis

Kreisa

Nemunas

Druskininkų

10031017

57-25

Viesai

Bevardis

Margis

Trakų r.

10030691

56-39

Vilūniškių ež.

Bevardis

Verknė

Trakų r.

10030252

61-162

Vilkaitis

S-1

Stirta

Lazdijų r.

10030227

61-156

Vilkas

Vilkė

Seira

Druskininkų

10030694

57-110

Vilkežeris

-

Samė

Trakų r.

10040338

62-50

Vilkiautinis

Vilkiautinė

Liškiavo ež. (Kreičiaus)

Varėnos r.

10030253

61-167

Vilkinys

S-1

Stirta

Lazdijų r.

10030640

57-107

Vilkokšnis

Verknė

Nemunas

Trakų r.

10030844

49-11

Vilūnų ež.

-

Lapainia

Kaišiadorių r.

10030106

63-55

Vykis

-

Katra

Varėnos r.

10030107

63-53

Vido ež.

-

Katra

Varėnos r.

10031052

57-44

Vladišius

Bevardis

Strėva

Trakų r.

10030112

61-65

Zapselis

Bevardis

Zapsio ež. (Zapsės)

Lazdijų r.

10030110

61-66

Zapsys

Zapsė

Nieda

Lazdijų r.

10030100

63-49

Zelenos (Žaliasis)

Bevardis

Katra

Varėnos r.

10030342

61-149

Zervynas

-

Pašaulė

Druskininkų

10030013

61-28

Zervynas

-

Šlavanto ež. (Šlavantėlės)

Lazdijų r.

10030014

61-27

Zervinėlis

-

Šlavanto ež. (Šlavantėlės)

Lazdijų r.

10030324

61-147

Žagarių ežerėlis

-

Avirė

Druskininkų

10030661

57-108

Žalieji prūdeliai

Bevardis

Vilkokšnio ež. (Verknės)

Trakų r.

10031053

57-45

Žiežulis

Bevardis

Strėva

Trakų r.

10030695

56-36

Žilinčiškių ež.

Bevardis

Verknė

Trakų r.

10031760

35-7

Žiogys

-

Nemunas

Šilutės r.

10030813

49-12

Žvirblių ež.

Bevardis

Viekšnia

Prienų r.

 

 

 

 

 

 

Merkio baseinas

 

 

 

 

 

 

11030243

62-95

Akis

-

Amarnia

Varėnos r.

11030286

63-21

Aklelis

-

Lyno ež. (Lynupio)

Varėnos r.

11030205

62-81

Aklys

-

Vardaunia

Varėnos r.

11030058

57-164

Alkas

Graužinė

Lieluko ež. (Lieluko)

Varėnos r.

11030123

56-45

Anykštis

Žižma

Varėnė

Trakų r.

11030235

56-60

Aukrakštis

-

Miesčionka

Alytaus r.

11030321

62-94

Bakanausko ež.

-

Skroblus

Varėnos r.

11030238

62-73

Baldzieriškių ež.

-

Karmė

Varėnos r.

11030240

62-75

Bebrukas

-

Karmė

Varėnos r.

11030008

57-150

Bedugnis

-

Lukna

Trakų r.

11030101

57-182

Bedugnis

-

Netečiaus ež. (D-1)

Varėnos r.

11030137

62-69

Bedugnis

A-2

Abista

Varėnos r.

11030169

57-178

Bedugnis

-

Varėnė

Varėnos r.

11030278

63-43

Bedugnis

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030070

63-17

Bevardis

-

V-3 (Versekos)

Šalčininkų r.

11030071

63-33

Bevardis

-

V-3 (Versekos)

Šalčininkų r.

11030012

58-13a

Bevardis

-

Žvairgždė

Trakų r.

11030020

57-169

Bevardis

-

Geluža

Trakų r.

11030064

57-168

Bevardis

-

D-1 (Dagiliškio)

Trakų r.

11030090

63-14

Bevardis

-

Baronas

Varėnos r.

11030264

63-18

Bevardis

Pavilnis

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030268

63-19

Bevardis

-

Mazupis

Varėnos r.

11030282

63-62

Bevardis

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030284

63-54

Čepkių ež.

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030288

63-35

Bevardis

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030289

63-34

Dubinka

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030320

62-96

Bevardis

-

Skroblus

Varėnos r.

11030293

63-24

Bieliukas

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030162

57-170

Bildiškės ež.

-

Musė

Varėnos r.

11030201

62-76

Bingutė

-

Dainava

Varėnos r.

11030150

56-74

Bliūdelis

-

Abista

Varėnos r.

11030233

62-84

Burokaraiščio ež.

Perkasas

Amarnia

Varėnos r.

11030153

56-41

Dambinos ež.

-

Gėjaus ež. (Gėjaus)

Trakų r.

11030266

62-100

Dėlinis

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030237

62-68

Dėlukas

-

Karmė

Alytaus r.

11030251

62-101

Dėlukas

-

Lavyso ež. (Lavysos)

Varėnos r.

11040126

56-48

Didžiulis

Dusmena

Varėnė

Trakų r.

11040135

56-63

Didžiulis (Daugų ež.)

Abista

Varėnė

Alytaus r.

11030141

56-58

Dūbininkas

-

Abista

Alytaus r.

11030261

63-30

Dumblelis

Bevardis

Kaniavėlė

Varėnos r.

11030291

63-26

Dumblelis

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030130

57-145

Dumblis

Musė

Varėnė

Trakų r.

11030262

63-31

Dumblis

K-1

Kaniavėlė

Varėnos r.

11030009

57-159

Elna

-

Lukna

Trakų r.

11030139

63-1

Ešerinis

-

Varėnė

Varėnos r.

11030151

56-67

Ešerinis

Bevardis

Varėnė

Varėnos r.

11030170

63-6

Ešerinis

-

Glūko ež. (V-1)

Varėnos r.

11030211

62-88

Ešerinis

-

Mildupis

Varėnos r.

11030281

63-36

Ešerinis

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030283

63-50

Ešerinukas

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030315

62-85

Ežeraitis

-

Grūda

Varėnos r.

11030152

56-44

Ežerėlis

-

Varėnė

Alytaus r.

11030204

62-80

Ežeriekų ež.

-

Vardaunia

Varėnos r.

11030005

57-185

Ežeriukas

Aluona

Lukna

Trakų r.

11030054

57-146

Galvožeris

Dagiliškis

Spengla

Trakų r.

11030057

57-163

Gažeris

Graužinė

Lieluko ež. (Lieluko)

Trakų r.

11030129

56-43

Gėjukas

D-2

Dusmena

Trakų r.

11030127

57-143

Gėjus

Gėjus

Dusmena

Trakų r.

11030166

57-171

Genionių ež.

-

Varėnė

Varėnos r.

11030140

56-52

Gilis

-

Noso (Abistos)

Alytaus r.

11030133

56-59

Gilūšis

Abista

Varėnė

Alytaus r.

11030180

63-11

Girežeris

Bevardis

Derežnyčia

Varėnos r.

11030190

63-9

Glėbas

M-4

Merkys

Varėnos r.

11030300

62-97

Glynas

M-2

Merkys

Varėnos r.

11030171

63-7

Glūkaitis

-

Glūko ež. (V-1)

Varėnos r.

11030138

63-8

Glūkas

V-1

Varėnio ež. (Varėnės)

Varėnos r.

11040052

57-167

Greiželis

Spengla

Merkys

Trakų r.

11030274

63-40

Grikis

-

K-1 (Kaniavėlės)

Varėnos r.

11030273

63-39

Grikutis

-

K-1 (Kaniavėlės)

Varėnos r.

11040310

62-98

Grūda

Grūda

Merkys

Varėnos r.

11030311

62-99

Grūdelis

-

Grūdos ež. (Grūdos)

Varėnos r.

11030053

57-160

Gruožaitis

Bevardis

Gruožio ež. (Spenglos)

Trakų r.

11030065

57-162

Gruožaitis

-

Gruožio ež. (Spenglos)

Trakų r.

11030050

57-161

Gruožys

Spengla

Merkys

Trakų r.

11030149

56-73

Ilgelis

-

Abista

Varėnos r.

11030242

62-71

Ilgelis

Bevardis

Nedzingio ež. (Amarnios)

Varėnos r.

11030125

56-40

Ilgis

Anykštė

Anykščio ež. (Žižmos)

Alytaus r.

11030184

63-13

Ilgis

-

Derežnyčia

Varėnos r.

11030006

57-184

Ilgutis

Bevardis

Ežeriuko ež. (Aluonos)

Trakų r.

11030265

62-90

Išrūginis

ŪP-2

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030290

63-32

Juodas

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030155

56-46

Juodikis

-

Pijuoso ež. (Bevardžio)

Trakų r.

11030102

57-181

Juodikis

-

Netečiaus ež. (D-1)

Varėnos r.

11030062

57-157

Juodžiukas

-

V-2 (Vijūnės)

Varėnos r.

11030161

57-152

Jurginis

-

Musė

Trakų r.

11030280

63-37

Kajutis

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030154

56-42

Kakliūkštis

-

Gėjaus ež. (Gėjaus)

Trakų r.

11030145

56-69

Kanapinis

-

Abista

Varėnos r.

11030269

63-20

Kaniavos ež.

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030061

57-175

Kaniūkų ež.

-

Graužinė

Varėnos r.

11030013

58-13

Karklotis

-

Žvairgždė

Trakų r.

11030011

58-12

Karosinis

-

Žvairgždė

Trakų r.

11030014

58-14

Karosinis

-

Žvairgždė

Trakų r.

11030080

63-4

Karpiškių ežerėlis

Bevardis

Merkys

Varėnos r.

11040234

62-83

Karužų ež.

Bevardis

Amarnia

Varėnos r.

11030001

57-141

Karvys

Lukna

Merkys

Trakų r.

11030313

62-93

Kastinis

-

Dorupis

Varėnos r.

11030275

63-38

Katišius

-

Kaniavėlė

Varėnos r.

11030158

57-144

Kerėplis

-

Musė

Trakų r.

11030030

58-19

Kernavas

Kernavė

Visinčia

Šalčininkų r.

11030163

57-158

Laukščežeris

-

Musė

Trakų r.

11030250

62-91

Lavysas

Lavysa

Merkys

Varėnos r.

11030059

57-165

Lydekinis

Bevardis

Graužinė

Varėnos r.

11040055

57-174

Lielukas

Lielukas

Spengla

Varėnos r.

11030287

63-23

Ligutis

-

Lyno ež. (Lynupio)

Varėnos r.

11030263

63-22

Lynas

Lynupis

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030146

56-70

Lynelis

-

Abista

Varėnos r.

11030239

62-74

Liubiečius

-

Karmė

Varėnos r.

11030003

57-139

Lukna

Lukna

Merkys

Trakų r.

11030010

57-147

Lukonis

-

Lukna

Trakų r.

11030142

56-53

Mainia

-

Abista

Alytaus r.

11030292

63-25

Malinis

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030007

57-151

Mamavys

Mamavys

Lukna

Trakų r.

11030004

57-142

Meduvys

L-1

Lukna

Trakų r.

11030202

62-77

Medvėkas

-

Dainava

Varėnos r.

11030203

62-79

Medvėkas

-

Dainava

Varėnos r.

11030267

62-89

Mekšrinis

-

ŪP-2

Varėnos r.

11030220

63-16

Mergežeris

Bevardis

Derežna

Varėnos r.

11040230

62-70

Nedzingis

Amarnia

Merkys

Varėnos r.

11030100

57-180

Netečius

D-1

Duobupis

Varėnos r.

11040132

56-55

Neveiglas

Abista

Varėnė

Alytaus r.

11040121

56-56

Niedulis

Niedulė

Varėnė

Alytaus r.

11040131

56-54

Nosas

Abista

Varėnė

Alytaus r.

11030167

57-176

Pabezninkų ež.

-

Varėnė

Varėnos r.

11030134

56-62

Padaugalaitis

Abista

Varėnė

Alytaus r.

11030236

62-67

Padaugalaitis

-

Karmė

Alytaus r.

11030210

62-86

Paperlojys

-

Mildupis

Varėnos r.

11030128

56-47

Pijuosas

Bevardis

Didžiulio ež. (Dusmenos)

Trakų r.

11030165

57-156

Pikčiukas

Bevardis

Švenčiaus ež.

Trakų r.

11030181

63-10

Plaušinis

-

Derežnyčia

Varėnos r.

11030232

62-66

Rakatanskų ežerėlis

Surglodė

Nedzingio ež. (Amarnios)

Alytaus r.

11030241

62-72

Salinis

Bevardis

Nedzingio ež. (Amarnios)

Varėnos r.

11030144

56-68

Samaninis

-

Abista

Varėnos r.

11030147

56-71

Samtelis

-

Abista

Varėnos r.

11030272

63-29

Savinė Didžioji

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030271

63-51

Savinė Mažoji

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11040136

56-64

Savistas

Abista

Varėnė

Varėnos r.

11030244

62-82

Sidoriškė

-

Amarnia

Varėnos r.

11040051

57-166

Spengla

Spengla

Merkys

Trakų r.

11030056

57-183

Spengla

Bevardis

Spengla

Varėnos r.

11030060

57-172

Steginis

V-2

Vijūnė

Varėnos r.

11030279

63-45

Stojų ež.

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030231

56-61

Suvingis

Karmė

Nedzingio ež. (Amarnios)

Alytaus r.

11030122

56-57

Svetus

Svetus

Varėnė

Alytaus r.

11030156

56-50

Svitukas

-

Dusmena

Varėnos r.

11030160

57-153

Šermis

-

Musė

Trakų r.

11030159

57-154

Šermukas

-

Musė

Trakų r.

11030031

58-18

Šulnys

-

Kernavo ež. (Kernavės)

Šalčininkų r.

11030164

57-155

Švenčius

-

Musė

Trakų r.

11030276

63-41

Tabalėlis

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030277

63-42

Tabalis

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030270

63-27

Titnas

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030285

63-48

Trikampis

-

Ūla-Pelesa

Varėnos r.

11030314

62-92

Trikampis

-

Grūda

Varėnos r.

11030260

63-28

Ūla

Ūla-Pelesa

Merkys

Varėnos r.

11030040

63-5

Vainabalis

Bevardis

Merkys

Varėnos r.

11030143

56-66

Valdakis

Bevardis

D-1 (Didžiulio ež.)

Varėnos r.

11030200

62-78

Vardaunia

Vardaunia

Merkys

Varėnos r.

11030120

63-2

Varėnis

Varėnė

Merkys

Varėnos r.

11030168

57-177

Vazgirdonių ežerėlis

-

Varėnė

Varėnos r.

11030148

56-72

Velniškis

-

Abista

Varėnos r.

11030312

62-87

Versminis

-

Grūda

Varėnos r.

11030002

57-140

Veršiukas

Lukna

Merkys

Trakų r.

11030110

63-3

Vykšius

Vykščiaus upelis

Merkys

Varėnos r.

11030063

57-173

Viktaris

-

V-2 (Vijūnės)

Varėnos r.

11030157

56-51

Vilkinis

-

Didžiulio ež. (Dusmenos)

Varėnos r.

11040124

56-49

Žiežmuo

Žižma

Varėnė

Trakų r.

11030182

63-12

Žiežulis

-

Derežnyčia

Varėnos r.

 

 

 

 

 

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi) baseinas

 

 

 

 

 

 

12030529

49-26

Akis

L-8

Lomena

Kaišiadorių r.

12030218

57-129

Akis

Luknos ež.

Galvės ež. (Malevankos up.)

Trakų r.

12030282

50-100

Akis

-

Bražuolė

Trakų r.

12030128

51-51

Akis

-

Riešė

Vilniaus r.

12030172

51-72

Akis

-

Vilnia

Vilniaus r.

12030220

57-122

Akmena

Galvės ež.

Malevankos up.

Trakų r.

12030420

50-73

Aliejūnų ež.

Airupė

Neris

Vilniaus r.

12030115

51-54

Alsas

Bevardis

Riešė

Vilniaus m.

12030304

50-87

Anserinis

-

Bražuolė

Elektrėnų

12030093

51-42

Antavilio ež.

A-2

Neris

Vilniaus m.

12030094

51-41

Antavilio mažasis ež.

-

A-2 (Neries)

Vilniaus r.

12030096

51-49

Antavilio pusdubenis

Bevardis

A-2 (Neries)

Vilniaus r.

12030221

50-127

Apvalukas

-

Galvės ež. (Malevankos up.)

Trakų r.

12030404

50-77

Auseniškių ež.

Bevardis

Aliosa

Elektrėnų

12030226

57-136

Babrukas

-

Totoriškių ež. (Galvės ež., Malevankos up.)

Trakų r.

12030272

50-83

Baka

Bražuolė

Neris

Elektrėnų

12030274

50-84

Bakutis

-

Bražuolė

Elektrėnų

12030127

51-40

Balsys

R-1

Riešė

Vilniaus m.

12030550

40-6

Baltas

-

Smala

Jonavos r.

12030521

49-22

Baltas

-

Nepiekšla

Kaišiadorių r.

12030203

51-1

Baltis

Malevankos up.

Neris

Trakų r.

12030110

51-63

Baluosys

R-1

Riešės ež. (Riešės)

Vilniaus r.

12030217

57-134

Baluoša

-

Luknos ež. (Galvės ež., Malevankos up.)

Trakų r.

12030206

51-83

Borovė

-

Malevankos up.

Trakų r.

12040475

50-60

Bartkuškių ež.

Žebokšta

Musė

Širvintų r.

12030174

59-1

Baseinas

Kuosinė

Kena

Vilniaus r.

12030525

49-20

Bedugnis

-

Lomena

Kaišiadorių r.

12030299

50-108

Beržiukas

-

Bražuolė

Elektrėnų

12030406

50-80

Beržūnas

-

Aliosa

Elektrėnų

12030532

40-11

Bevardis

Verkstinė

Lomena

Jonavos r.

12030442

50-72

Bevardis

-

Žiežmara

Kaišiadorių r.

12030492

50-71

Bevardis

-

Babranka

Kaišiadorių r.

12030527

50-65

Bevardis

-

Uterna

Kaišiadorių r.

12030528

50-66

Bevardis

-

Uterna

Kaišiadorių r.

12030531

49-24

Bevardis

-

Lomena

Kaišiadorių r.

12030007

52-47

Bevardis

-

Neris

Švenčionių r.

12030246

50-127a

Bevardis

-

Galvės ež. (Malevankos up.)

Trakų r.

12030207

51-56

Bevardis

-

Malevankos up.

Trakų r.

12030204

51-81a

Bevardis

-

Malevankos up.

Trakų r.

12030208

51-81

Bevardis

-

Malevankos up.

Trakų r.

12030215

57-132

Bevardis

-

Lukno ež. (Skaisčio ež., Malevankos up.)

Trakų r.

12030239

50-136

Bevardis

-

Neris

Trakų r.

12030144

51-58

Bevardis

S-2

Sudervė

Vilniaus r.

12030145

51-77

Bevardis

S-2

Sudervė

Vilniaus r.

12030146

51-88

Bevardis

-

S-2 (Sudervės)

Vilniaus m.

12030148

51-60

Bevardis

-

Sudervė

Vilniaus r.

12030149

51-59

Bevardis

-

Sudervė

Vilniaus r.

12030061

52-54

Bevardis

-

Neris

Vilniaus r.

12030074

51-16

Bevardis

-

Žalesa

Vilniaus r.

12030075

51-18

Bevardis

-

Žalesa

Vilniaus r.

12030076

51-19

Bevardis

-

Žalesa

Vilniaus r.

12030098

51-48

Bevardis

-

Varžuvka

Vilniaus r.

12030114

51-57

Bevardis

Bevardis

Neris

Vilniaus m.

12030119

51-35

Bevardis

-

Riešė

Vilniaus r.

12030121

51-9

Bevardis

-

Riešė

Vilniaus r.

12030122

51-11

Bevardis

-

Riešė

Vilniaus r.

12030125

51-37

Bevardis

-

Riešė

Vilniaus r.

12030130

51-12

Bevardis

-

Riešė

Vilniaus r.

12030147

51-68

Bevardis

G-1

S-2 (Sudervės)

Vilniaus r.

12030150

51-74

Bevardis

Sudervė

Neris

Vilniaus m.

12030171

51-73

Bevardis

-

Vilnia

Vilniaus m.

12030175

51-82

Bevardis

Šatrininkų

Vilnia

Vilniaus r.

12030342

50-92

Bevardis

-

Elna

Vilniaus r.

12030344

51-62

Bevardis

-

Neris

Vilniaus r.

12030173

52-61

Bildiškės ež.

-

Niedziadka

Vilniaus r.

12030092

51-44

Bildžių ež.

A-2

Neris

Vilniaus m.

12030237

50-137

Birva

Bevardis

Skaisčio ež. (Malevankos up.)

Trakų r.

12030233

50-118

Bitiškių ež.

-

Akmenos ež. (Galvės ež, Malevankos up.)

Trakų r.

12030301

50-112

Bliūdukas

-

Vievio ež. (Pylimo)

Elektrėnų

12030010

52-40

Bratišius

Bevardis

N-2 (Neries)

Švenčionių r.

12030522

40-10

Bulotų ež.

-

Vapzė

Jonavos r.

12030290

50-134

Čiukiškių ež.

-

Bražuolė

Trakų r.

12030210

51-78

Dėdeliškės ež.

-

Malevankos up.

Trakų r.

12030271

50-101

Dekis

Bražuolė

Neris

Elektrėnų

12030490

41-29

Devenių ež.

Kamaja

Neris

Širvintų r.

12030043

52-38

Didėkša

Bevardis

N-2-2 (N-2, Neries)

Švenčionių r.

12030229

50-131

Dydiškių ež.

Bevardis

Galvės ež. (Malevankos up.)

Trakų r.

12030205

51-80

Didžiulis

Malevankos up.

Neris

Trakų r.

12030421

50-74

Dubuklis

-

Airupė

Vilniaus r.

12030360

51-22

Dūkštelis

Dūkšta

Neris

Vilniaus r.

12030302

50-110

Dumblaičiai

-

Pylimas

Elektrėnų

12030303

50-111

Dumblaičiai

-

Pylimas

Elektrėnų

12030213

57-130

Dumblė

-

Luknos ež. (Galvės ež., Malevankos up.)

Trakų r.

12030230

50-113

Dumbliukas

-

Akmenos ež. (Galvės ež., Malevankos up.)

Elektrėnų

12030305

50-86

Dumbliukas

-

Bražuolė

Elektrėnų

12030343

50-91

Dumbliukas

-

Elna

Vilniaus r.

12030238

50-135

Dvarčių ež.

-

Neris

Trakų r.

12030341

50-90

Elniakampis

Elna

Vaigalė

Vilniaus r.

12030236

50-129

Epušė

-

Skaisčio ež. (Malevankos up.)

Trakų r.

12030270

50-121

Ešerinis

Bražuolė

Neris

Trakų r.

12030005

52-45

Karaitis

-

Neris

Švenčionių r.

12030011

52-45a

Kario ež.

-

Neris

Švenčionių r.

12030370

51-28

Ežeraitis

-

Vilnoja

Vilniaus r.

12030044

52-39

Galadnė

Bevardis

N-2-2 (N-2, Neries)

Švenčionių r.

12030201

57-123

Galvė

Malevankos up.

Neris

Trakų r.

12030064

52-57

Gėla

-

Neris

Vilniaus r.

12030062

52-56

Gėlaitis

-

Neris

Vilniaus r.

12040142

51-76

Gelūžė

S-2

Sudervė

Vilniaus m.

12030284

50-123

Gilūšis

-

Bražuolė

Trakų r.

12030285

50-122

Gilūšis

Bevardis

Bražuolė

Trakų r.

12030223

57-128

Gilušis

-

Totoriškių ež. (Galvės ež., Malevankos up.)

Trakų r.

12040140

51-61

Gilužis

Sudervė

Neris

Vilniaus r.

12040141

51-69

Gineitiškių ež.

Sudervė

Neris

Vilniaus r.

12030073

51-15

Girija

Girija

Žalesa

Vilniaus r.

12030242

51-85

Gižiūnų ež.

-

Malevankos up.

Trakų r.

12030120

51-33

Gudelių ež.

-

Riešė

Vilniaus r.

12030112

51-39

Gulbinas

Riešė

Neris

Vilniaus m.

12030184

58-8

Guopstas

Bevardis

Ilgučio ež. (Asdrės)

Vilniaus r.

12030214

57-131

Ilgelis

-

Totoriškių ež. (Galvės ež., Malevankos up.)

Trakų r.

12030234

50-119

Ilgučiai

-

Akmenos ež. (Galvės ež., Malevankos up.)

Trakų r.

12030183

58-9

Ilgutis

-

Asdrė

Vilniaus r.

12030551

40-7

Juodas

-

Smala

Jonavos r.

12030520

50-56

Juodas

-

Neprėkšta

Kaišiadorių r.

12030185

58-10

Juodbalių ež.

Bevardis

Asdrė

Vilniaus r.

12030288

50-133

Juodikas

-

Bražuolė

Trakų r.

12030091

51-45

Juodis

A-2

Neris

Vilniaus m.

12030170

51-71

Kairėnų ež.

-

Vilnia

Vilniaus m.

12030004

52-44

Karackiai

Bevardis

N-2 (Neries)

Švenčionių r.

12030362

51-14

Karvys

Karvelė

Dūkšta

Vilniaus r.

12030366

51-65

Kaušelis

-

Vilnoja

Vilniaus r.

12040473

51-13

Kazimieriškių ež.

Savenė

Musė

Vilniaus r.

12030292

50-106

Keliakiemio ež.

-

Bražuolė

Elektrėnų

12040440

50-63

Kernavės

Kernavė

Neris

Širvintų r.

 

 

(Pragarinės) ež.

 

 

 

12030530

49-25

Kiemelių ež.

-

Lomena

Kaišiadorių r.

12030523

49-21

Kovinė

-

Neprėkšta

Kaišiadorių r.

12030006

52-46

Krakinis

-

Neris

Švenčionių r.

12030279

50-96

Krakinis

-

Bražuolė

Trakų r.

12030209

51-79

Krausliukas

-

Malevankos up.

Trakų r.

12030273

50-47

Kregždė

-

Neris

Elektrėnų

12030533

50-67

Kriaučiškių ež.

-

Lomena

Kaišiadorių r.

12030042

52-37

Kriauklė

Bevardis

N-2-2 (N-2, Neris)

Švenčionių r.

12030231

50-114

Kūdriai

-

Akmenos ež. (Galvės ež., Malevankos up.)

Trakų r.

12030241

51-87

Kulpis

Maišinės up.

Malevankos up.

Trakų r.

12030443

50-78

Lapoja

Lapoja

Žiežmara

Elektrėnų

12030212

58-3

Lentvario akis

-

Malevankos up.

Trakų r.

12040204

58-2

Lentvario ež.

Malevankos up.

Neris

Trakų r.

12030097

51-47

Lydekinis

-

Varžuva

Vilniaus r.

12040494

50-69

Liminas

Laukysta

Neris

Kaišiadorių r.

12030031

52-59

Lynas

-

Manierka

Vilniaus r.

12030200

57-138

Luka

Galvės ež.

Malevankos up.

Trakų r.

12030240

51-86

Maluvėnų ež.

-

Malevankos up.

Trakų r.

12030002

52-42

Mašnelis

Bevardis

N-2 (Neris)

Švenčionių r.

12030117

51-52

Mažasis Gulbinų ež.

Gulbinas

Riešė

Vilniaus m.

12030364

51-23

Melkys

-

Dūkšta

Vilniaus r.

12030280

50-97

Mencas

-

Bražuolė

Trakų r.

12030422

50-59

Miežinis

-

Airupė

Vilniaus r.

12030283

50-124

Misa

Bevardis

Bražuolė

Trakų r.

12030281

50-99

Miškežeris

-

Bražuolė

Trakų r.

12040471

51-2

Musia

Musė

Neris

Vilniaus r.

12030307

50-22

Nabaraučiznos ež.

-

Bražuolė

Elektrėnų

12030211

58-4

Naujojo Lentvario akis

-

Malevankos up.

Trakų r.

12030113

51-50

Naujųjų Verkių ež.

Bevardis

Neris

Vilniaus m.

12030555

51-5

Nemenčėlis

-

Nemenčia

Vilniaus r.

12040526

49-23

Neprėkšta

Neprėkšta

Lomena

Kaišiadorių r.

12030369

51-27

Notiškis

Bevardis

Vilnoja

Vilniaus r.

12030277

50-95

Okuliarai

-

Bražuolė

Trakų r.

12030278

50-98

Okuliarai

-

Bražuolė

Trakų r.

12030225

57-135

Olauka

-

Totoriškių ež. (Galvės ež., Malevankos up.)

Trakų r.

12030403

50-81

Olga

-

Aliosa

Elektrėnų

12030423

50-73

Padvarinis

-

Neris

Vilniaus r.

12030441

50-62

Paežerėlio ež.

Kernavė

Neris

Širvintų r.

12030040

52-34

Paežerėlių ež.

Bevardis

N-2-2 (N-2, Neries)

Švenčionių r.

12030030

52-60

Paežerių ež.

-

Manierka

Vilniaus r.

12030123

51-20

Paežerių ež.

R-3

Riešė

Vilniaus r.

12030296

50-104

Pagojis

Bradas

Bražuolė

Elektrėnų

12030297

50-103

Pakalnio ežeras

Bradas

Bražuolė

Elektrėnų

12030180

58-16

Papis

Vokė

Neris

Šalčininkų r.

12030009

52-49

Pačiūniškė

-

Neris

Švenčionių r.

12030001

52-41

Perčiniškis

-

N-2 (Neries)

Švenčionių r.

12030008

52-48

Pijuja

-

Neris

Švenčionių r.

12030070

51-17

Pikeliškių ež.

Ž-2

Žalesa

Vilniaus r.

12030216

57-133

Piliškių ež.

-

Lukno ež. (Skaisčio ež., Malevankos up.)

Trakų r.

12030227

57-126

Plomėnų ež.

-

Totoriškių ež. (Galvės ež., Malevankos up.)

Trakų r.

12030275

50-107

Prūdas

-

Bražuolė

Elektrėnų

12030365

51-66

Prūdelis

-

Vilnoja

Vilniaus r.

12030118

51-32

Puciniškių ežerėlis

-

Riešė

Vilniaus r.

12030289

50-132

Purvis

-

Bražuolė

Trakų r.

12030340

51-31

Purvis

Elna

Vaigalė

Vilniaus r.

12030046

52-51

Puržemis

Bevardis

Neris

Švenčionių r.

12030126

51-38

Raistelis

-

Riešė

Vilniaus m.

12030060

52-53

Raudondvario ež.

Bevardis

Neris

Vilniaus r.

12030124

51-36

Raudonojo Dvaro ež.

R-3

Riešė

Vilniaus r.

12030032

52-58

Raukovė

-

Manierka

Vilniaus r.

12030111

51-64

Riešė

Riešė

Neris

Vilniaus r.

12030491

50-57

Rudžių ež.

Bevardis

Gamanta

Kaišiadorių r.

12040143

51-75

Salotė

Bevardis

Riešė

Vilniaus r.

12030232

50-115

Sasonė

-

Akmenos ež. (Galvės ež., Malevankos up.)

Trakų r.

12030116

51-53

Sausas ežerėlis

Bevardis

Riešė (Neris)

Vilniaus m.

12030235

50-120

Siaurinukas

-

Akmenos ež. (Galvės ež., Malevankos up.)

Trakų r.

12030202

57-124

Skaistis

B-1

Malevankos up.

Trakų r.

12030095

51-43

Skarbelis

Bevardis

A-2 (Neries)

Vilniaus m.

12030361

51-25

Skauduliškių ež.

Dūkšta

Neris

Vilniaus r.

12030477

50-58

Spėra

Spėra

Musė

Širvintų r.

12040493

50-70

Statkūniškės ež.

Laukysta

Neris

Kaišiadorių r.

12030063

52-33

Stripūnų ež.

-

Neris

Vilniaus r.

12030244

50-114a

Suslonių ež.

-

Akmenos ež. (Galvės ež., Malevankos up.)

Trakų r.

12030294

50-105

Šiemetis

Bevardis

Bražuolė

Elektrėnų

12030295

50-109

Šiemetukas

Bevardis

Bradas

Elektrėnų

12030276

50-94

Širinė

-

Bražuolė

Trakų r.

12030224

57-137

Širmukas

-

Galvės ež. (Malevankos up.)

Trakų r.

12040470

51-3

Širvio ež.

Volga

Musios ež. (Musės)

Vilniaus r.

12030228

50-130

Šulninkų ež.

-

Galvės ež. (Malevankos up.)

Trakų r.

12030293

50-48

Šventalerikas

Bevardis

Bražuolė

Elektrėnų

12030182

58-7

Šventininkų ež.

-

Asdrė

Trakų r.

12030090

51-46

Tapelių ež.

A-2

Neris

Vilniaus m.

12030405

50-79

Tapelnė

-

Aliosa

Elektrėnų

12030363

51-24

Taučiliškių ež.

-

Dūkšta

Vilniaus r.

12030219

57-127

Totoriškių ež.

Galvės ež.

Malevankos up.

Trakų r.

12030181

58-6

Turgaičių ež.

-

Asdrė

Trakų r.

12030474

51-89

Varieka

J-2

Juoda

Širvintų r.

12030524

40-1

Varležeris

-

L-2 (Lomenos)

Kaišiadorių r.

12030368

51-26

Varlinka

Bevardis

Vilnoja

Vilniaus r.

12030306

50-85

Varliukas

-

Bražuolė

Elektrėnų

12030045

52-52

Vaukštelis

Bevardis

Neris

Švenčionių r.

12030041

52-35

Venžerka

Bevardis

N-2-2 (N-2, Neries)

Švenčionių r.

12030401

50-89

Vepriškai

-

Neris

Elektrėnų

12030402

50-88

Vepriškai

-

Neris

Elektrėnų

12030003

52-43

Veržinėlis

Bevardis

N-2 (Neries)

Švenčionių r.

12030291

50-102

Vėtralaukis

B-1

Bražuolė

Trakų r.

12030222

50-128

Vėžio akis

-

Galvės ež. (Malevankos up.)

Trakų r.

12030286

50-125

Vėžiukas

-

Bražuolė

Trakų r.

12030300

50-82

Vievis

Pylimas

Bražuolė

Elektrėnų

12030367

51-30

Vilnoja

Vilnoja

Dūkšta

Vilniaus r.

12030472

51-10

Vyžulėnų ež.

Bevardis

Kulikiškis

Vilniaus r.

12030243

51-67

Vosyliukai

-

Malevankos up.

Trakų r.

12030371

51-29

Zapolės ež.

-

Vilnoja

Vilniaus r.

12030400

50-76

Zelva

Zelvė

Aliosa

Elektrėnų

12030072

51-8

Zetišė

-

Girija

Vilniaus r.

12030287

50-126

Žakas

-

Bražuolė

Trakų r.

12030071

51-21

Žalesėlis

-

Žaleso ež. (Žalesos)

Vilniaus r.

12040495

50-68

Žaslių ež.

L-5

Laukysta

Kaišiadorių r.

12040476

50-61

Žebokšta

Žebokšta

Musė

Širvintų r.

 

 

 

 

 

 

Žeimenos baseinas

 

 

 

 

 

 

12130453

43-325

Acintas

Santaka

Mera-Kūna

Švenčionių r.

12131510

43-279

Jagomantas

-

Baluošų ež. (Baluošos)

Švenčionių r.

 

 

(Agamantis)

 

 

 

12130853

44-13

Agarinis

Rudinė

Laukojo ež. (Laukupės)

Ignalinos r.

12131156

43-147

Aibutiškis

-

Labanoro ež. (Labanoro)

Švenčionių r.

12140251

43-36

Aisetas

Aiseta

Kiauna

Molėtų r.

12131190

43-301

Akis

Ž-6

Žeimena

Švenčionių r.

12131114

43-306

Aklutis

-

Žeimena

Švenčionių r.

12130455

44-53

Akulieriai

-

Mera-Kūna

Švenčionių r.

12130456

44-54

Akulieriai

-

Mera-Kūna

Švenčionių r.

12130335

43-225

Aldikis

Lakaja

Žeimena

Švenčionių r.

12130883

31-186

Alksnaitis

Alksnų ež.

Žeimenų ež. (Žeimenos)

Ignalinos r.

12131834

31-152

Alksnas

Dumblė

Dumblio ež. (Dumblės)

Utenos r.

12130086

31-168

Almajas

Almaja

Srovė

Ignalinos r.

12130082

43-86

Alnis

Alnė

Aiseto ež. (Aisetos)

Molėtų r.

12130734

43-50

Alsuodis

Alsuodė

Aiseta

Utenos r. r.

12131520

43-293

Anglelis

D-1-1

D-1

Švenčionių r.

12131152

43-189

Apskritys

-

Peršokšna-Dumblė

Švenčionių r.

12140420

43-294

Arinas

Spengla

Dubinga

Molėtų r.

12130729

43-103

Arkliašūdis

-

Balto ež. (Luknelės)

Švenčionių r.

12130004

32-90

Asalnai

Žeimenų ež.

Žeimena

Ignalinos r.

12130005

32-89

Asalnykštis

Asalnų ež.

Žeimenų ež. (Žeimenos)

Ignalinos r.

12130109

32-86

Asėkas

Asėka

Linkmeno ež. (Asalnų ež.)

Ignalinos r.

12130039

42-109

Asveja (Dubingių ež.)

Dubinga

Žeimena

Molėtų r.

12131220

43-252

Ašakinis

-

P-1

Molėtų r.

12131137

43-223

Avikinis

-

Lakaja

Švenčionių r.

12131138

43-193

Avikinis

-

Lakaja

Švenčionių r.

12131158

43-91

Ažukalnis

-

Labanoro ež. (Labanoras)

Švenčionių r.

12130811

31-128

Balčių ež.

-

Minčia

Utenos r.

12130857

44-9

Balčiukas

-

Laukupė

Ignalinos r.

12130711

43-213

Balčiūkas

-

Žeimena

Švenčionių r.

12131714

43-187

Baldokas

-

Peršoknų ež. (Peršokšnos- Dumblės)

Švenčionių r.

12131889

31-163

Balinis

-

Namaitiškis

Ignalinos r.

12130724

43-95

Baltas

Luknelė

Žeimena

Švenčionių r.

12131421

43-25

Baltelis

-

Lukštyno ež. (S-1)

Molėtų r.

12131133

43-182

Baltelis

-

Peršokšnų ež. (Peršokšnos- Dumblės)

Švenčionių r.

12131314

52-5

Baltelis

-

Ž-2

Švenčionių r.

12130728

43-96

Baltelis

-

Balto ež. (Luknelė)

Švenčionių r.

12132115

32-65

Baltelis

Bevardis

Utenykščio ež. (Būka)

Utenos r.

12132113

32-84

Baltis

-

Srovė

Ignalinos r.

12131422

43-24

Baltis

-

Lukštyno ež. (S-1)

Molėtų r.

12130120

32-108

Baltys

Palaukinis

Dringio ež. (Žeimenų ež.)

Ignalinos r.

12130858

44-8

Baltys

Laukupė

Žeimenų ež. (Žeimena)

Ignalinos r.

12131913

44-5

Baltys

Jaurupė

Žeimenų ež. (Žeimena)

Ignalinos r.

12130412

43-278

Baluošas

Baluoša

Asvejos ež. (Dubinga)

Švenčionių r.

12130085

32-79

Baluošas

Srovė

Asėko ež. (Asalnų ež.)

Ignalinos r.

12132111

32-82

Baluošykštis

Srovė

Asėko ež. (Asalnų ež.)

Ignalinos r.

12131206

43-258

Balutis

-

Lakaja

Švenčionių r.

12130254

31-151

Bareišių ež.

Vyžinta

Galuonio ež. (Aisetos)

Utenos r.

12131981

32-103

Bedugnis

-

Palaukinis (Dringio ež.)

Ignalinos r.

12131982

32-98

Bedugnis

-

Palaukinis (Dringio ež.)

Ignalinos r.

12131822

31-177

Bedugnis

-

Vyžinta (Galuonio ež.)

Molėtų r.

12131157

43-92

Bedugnis

-

Labanoro ež. (Labanoro)

Švenčionių r.

12132321

52-30

Beduonai

-

P-1

Švenčionių r.

12130405

42-106

Berža

S-1

Stirnelė

Molėtų r.

12130714

43-167

Beržinis

-

Berželė-Dėmė

Švenčionių r.

12130210

44-41

Beržinis

Ceikinė

Švintė

Švenčionių r.

12130125

44-44

Beržuvis

-

Ilgio ež. (Gaidupio)

Švenčionių r.

12130742

43-198

Bežuvis

-

Peršokšna-Dumblė

Švenčionių r.

12131428

43-131

Beržuvis

-

Rašios ež. (Rašelės)

Švenčionių r.

12132129

32-87

Bevardis

-

Asėko ež. (Asalnų ež.)

Ignalinos r.

12131971

32-111

Bevardis

-

Balčio ež. (Palaukinio)

Ignalinos r.

12131972

32-112

Bevardis

-

Balčio ež. (Palaukinio)

Ignalinos r.

12131977

32-107

Bevardis

-

D-1

Ignalinos r.

12131622

42-95

Bevardis

-

Dringio ež. (Žeimenų ež.)

Ignalinos r.

12131731

43-62

Bevardis

-

Jaurupė

Ignalinos r.

12131732

43-63

Bevardis

-

Jaurupė

Ignalinos r.

12130515

43-107

Bevardis

Labažė

Kiauna

Ignalinos r.

12132122

32-72

Bevardis

-

Švogina

Ignalinos r.

12132124

32-74

Bevardis

-

Švogina

Ignalinos r.

12132125

32-75

Bevardis

-

Švogina

Ignalinos r.

12132126

32-76

Bevardis

-

Švogina

Ignalinos r.

12131887

31-149

Bevardis

-

Tauragna

Ignalinos r.

12130859

44-10

Bevardis

Laukupė

Žeimenų ež. (Žeimenos)

Ignalinos r.

12130080

43-79

Bevardis

-

Aiseto ež. (Aisetos)

Molėtų r.

12130081

43-83

Bevardis

-

Aiseto ež. (Aisetos)

Molėtų r.

12130520

43-85

Bevardis

-

Aiseto ež. (Aisetos)

Molėtų r.

12131727

43-33

Bevardis

-

Aiseto ež. (Aisetos)

Molėtų r.

12131124

43-120

Bevardis

-

Bilakojų ež. (Lakajos)

Molėtų r.

12131827

31-172

Bevardis

-

Dumblio ež. (Dumblės)

Molėtų r.

12131631

32-96

Ešerinis

-

Galuonas

Ignalinos r.

12131723

43-44

Bevardis

-

Galuonio ež. (Aisetos)

Molėtų r.

12130323

42-97

Bevardis

G-1

Galuonų ež. (Vaikštėnų upė)

Molėtų r.

12130321

43-216

Bevardis

-

J. Lakajų ež. (Lakaja)

Molėtų r.

12130322

43-217

Bevardis

-

J. Lakajų ež. (Lakaja)

Molėtų r.

12131719

43-21

Bevardis

A-1

Lapavartė

Molėtų r.

12131721

43-32

Bevardis

-

Lapavartė

Molėtų r.

12131823

31-176

Bevardis

-

Lapavartė

Molėtų r.

12131219

43-251

Bevardis

-

P-1

Molėtų r.

12131215

43-220

Bevardis

P-1

Pravala

Molėtų r.

12131224

43-256

Bevardis

-

Pravala

Molėtų r.

12131412

43-121

Bevardis

-

Stirnės ež. (B. Lakajų ež.)

Molėtų r.

12131532

43-31

Bevardis

-

Stirnų ež. (B. Lakajų ež.)

Molėtų r.

12131534

43-35

Bevardis

-

Stirnų ež. (B. Lakajų ež.)

Molėtų r.

12131540

43-74

Bevardis

-

Stirnų ež. (B. Lakajų ež.)

Molėtų r.

12131832

31-154

Bevardis

-

Vyžinta (Galuonio ež.)

Molėtų r.

12131126

43-175

Bevardis

-

J. Lakajų ež. (Lakaja)

Švenčionių r.

12131127

43-176

Bevardis

-

J. Lakajų ež. (Lakaja)

Švenčionių r.

12131128

43-177

Juodapurvis

-

J. Lakajų ež. (Lakaja)

Švenčionių r.

12130612

43-84

Bevardis

-

Liedelė

Švenčionių r.

12131514

43-284

Bevardis

-

Nikajo ež. (Nikajės)

Švenčionių r.

12131515

43-285

Bevardis

-

Nikajo ež. (Nikajės)

Švenčionių r.

12130371

43-231

Bevardis

-

Peršokšna-Dumblė

Švenčionių r.

12130739

43-200

Ežeras

-

Peršokšna-Dumblė

Švenčionių r.

12131236

43-202

Bevardis

-

Peršokšna-Dumblė

Švenčionių r.

12131711

43-142

Bevardis

Bevardis

Peršokšnų ež. (Peršokšnos- Dumblės)

Švenčionių r.

12131221

43-253

Bevardis

-

Pravala

Švenčionių r.

12131222

43-254

Bevardis

-

Pravala

Švenčionių r.

12131223

43-255

Bevardis

-

Pravala

Švenčionių r.

12131225

43-257

Bevardis

-

Pravala

Švenčionių r.

12131198

43-266

Bevardis

-

Ž-1

Švenčionių r.

12131200

43-264

Bevardis

-

Ž-1

Švenčionių r.

12131201

43-263

Bevardis

-

Ž-1

Švenčionių r.

12131203

43-261

Bevardis

-

Ž-1

Švenčionių r.

12131204

43-260

Bevardis

-

Ž-1

Švenčionių r.

12131192

43-322

Bevardis

-

Žeimena

Švenčionių r.

12130457

44-56

Bevardis

Bevardis

Mera-Kūna

Švenčionių r.

12130070

31-159

Bevardis

<