LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. vasario 6 d. Nr. 193

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987):

1.1. Išdėstyti 4.287 punktą taip:

4.287. leidimo įsigyti Lietuvos Respublikoje pagamintą ar importuotą denatūruotą etilo alkoholį išdavimą 10 litų“.

1.2. Pripažinti netekusiu galios 4.288 punktą.

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. kovo 1 dienos.

 

 

MINISTRĄ PIRMININKĄ

PAVADUOJANTI FINANSŲ MINISTRĖ                                            DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________