LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

POTVARKIS

 

1991 m. gruodžio 30 d. Nr. 1069p

Vilnius

 

Remiantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos tarnybos įstatymu, suteikti krašto apsaugos karininkų laipsnius:

Pulkininko

Alfonsui Bajorui

Česlovui Braziuliui

Antanui Dulevičiui

Justinui Noreikai

Jonui Algimantui Paužoliui

Jonui Algirdui Veselkai

Norbertui Vidrinskui

Bronislovui Vizbarui

Pulkininko leitenanto

Virginijui Česnulevičiui

Jonui Gečui

Antanui Griškai

Česlovui Jezerskui

Vytautui Lukavičiui

Edmundui Kazimierui Musteikiui

Zigfridui Orentui

Antanui Šakaliui

Valdui Tutkui

Jonui Užurkai

Zenonui Vegclevičiui

Jonui Zylei

Majoro

Algimantui Aglinskui

Jonui Stasiui Borisevičiui

Audroniui Bcišiui

Romualdui Dubickui

Arūnui Grabažiui

Algimantui Jurevičiui

Romanui Kcčioriui

Romualdui Katinui

Vitui Antanui Kelevišiui

Petrui Maštavičiui

Alfonsui Motiejaičiui

Arvydui Pociui

Vilmantui Pliateriui

Klemensui Radzevičiui

Juozui Silevičiui

Šarūnui Vasiliauskui

Aleksandrui Gediminui Valinčiui

Virginijui Vilkeliui

Vaclovui Žagarui

Jonui Vytautui Žukui

Kapitono

Audriui Andrijauskui

Eldarui Achmedovui

Rimantui Baltūsiui

Rolandui Banioniui

Sigitui Bartuškai

Antanui Bernotui

Sigitui Butkui

Arūnui Dudavičiui

Vyteniui Eigeliui

Rimantui Gasparavičiui

Algirdui Geniui Alfonsui

Jonui Grinevičiui

Alfonsui Gudašiui

Vaclovui Jazerskui

Juozui Vytautui Juocevičiui

Bronislovui Juozaičiui

Gediminui Jurčiukoniui

Pranui Kasteckui Laimuntui

Kleinauskui Gintautui Kopalinskui

Edmundui Kučiauskui

Vytautui Latviui

Vytautui Linkevičiui

Rimvydui Mačėnui

Kaziui Aloyzui Mickevičiui

Albinui Minkevičiui

Romanui Osipovui

Vytautui Pečiūrai

Zigmui Polinauskui

Jonui Purliui

Povilui Sapkauskui

Povilui Skriveliui

Vytautui Smagurauskui

Petrui Šlivinskui

Arnoldui Taujanskui

Jonui Uogintui

Algiui Vaičeliūnui

Mindaugui Vaidilai

Kęstučiui Kostui Vaitoniui

Romualdui Vaitulevičiui

Vytautui Leonui Valikoniui

Vitui Velioniškiui

Sauliui Veprauskui

Jonui Zaturskiui

Povilui Žilinskui

Vyresniojo leitenanto

Jurui Abromavičiui

Gintautui Akeliui

Juozui Augučiui

Alvydui Balandai

Kęstučiui Bepirščiui

Valdemarui Beržinskui

Mindaugui Budriui

Antanui Burokui

Artūrui Chrapko

Vytautui Čepukui

Vidui Čepuliui

Rimantui Damanskui

Jurgiui Dapšiui

Vytautui Devyžiui

Eimantui Dubauskui

Gintarui Dubickui

Vytautui Gečiauskui

Vytautui Vaclovui Geštautui

Remigijui Girdvainiui

Valentinui Guriniui

Algimantui Imbrasui

Valdui Jakštui

Stanislovui Janusui

Algirdui Jasiulioniui

Dariui Kalibatui

Liutaurui Kavaliūnui

Rimgaudui Kazėnui

Algirdui Kiburiui

Virginijui Kirvaičiui

Valdui Kiveriui

Evaristui Kleiviniui

Viktorui Liepiniui

Pauliui Likšai

Algiui Liorentui

Algiui Mateikai

Majeriui Milevičiui

Eugenijui Misiukevičiui

Gediminui Mizarui

Alfredui Oleinikui

Mykolui Palubeckui

Algirdui Petraičiui

Antanui Plieskiui

Valerijui Pontežiui

Vidmantui Poškaičui

Gintautui Rapnikui

Romanui Satkui

Antanui Sirtautui

Antanui Staliūnui

Audriui Stonkui

Edmundui Survilui

Eugenijui Šepečiui

Laimučiui Pauliui Šilingui

Česlovui Šlegaičiui

Albinui Tamulaičiui

Rimui Valentinui Vaišvilai

Valdui Velavičiui

Valdui Vitui

Vytautui Vyšniauskui

Juozui Adomui Zarambai

Jonui Žališkevičiui

Baliui Zilanui

Arvydui Žukauskui

Leitenanto

Andriui Almaniui

Genovaitei Augaitytei

Tomui Balkevičiui

Aurelijui Baužai

Gintarui Berkevičiui

Jonui Bukui

Mindaugui Butkiui

Renatui Chrimliui

Artūrui Čaplikui

Stasiui Čiužui

Artūrui Daunoravičiui

Regimantui Diržinauskiui

Gyčiui Dominaičiui

Redui Gečui

Vitalijui Gotoveckiui

Rimantui Gvazdauskui

Robertui Gudavičiui

Artūrui Indičianskiui

Dainiui Janėnui

Remigijui Juknai

Sauliui Jusevičiui

Dangirui Kacevičiui

Antanui Kadžioniui

Eugenijui Kamerūnui

Dainiui Kazlauskui

Valdui Kibartui

Reginai Marijai Klimenkienei

Jurijui Klincevičiui

Edmundui Klusui

Rimutei Kreivytei

Stanislovui Krištopaičiui

Editai Kurienei

Gražinai Kurpytei

Edvardui Kūrai

Kęstučiui Leonavičiui

Rimui Litvinui

Gintarui Lukošiui

Audriui Marcinkevičiui

Raimundui Matulaičiui

Algirdui Meškauskui

Petrui Milkintui

Romui Mint autui

Arvydui Mitrikevičiui

Sauliui Paliuliui

Kostui Piliponiui

Algirdui Ramanauskui

Arvydui Sirvydžiui

Arūnui Stašaičiui

Juozui Edvardui Svetlauskui

Raimundui Šepečiui

Algirdui Šiauliui

Ginui Šivickui

Kęstučiui Štarui

Petrui Švedarauskui

Sauliui Titui

Kęstučiui Trakimui

Auksei Treinytei

Klaidui Toliui

Daliui Tolučiui

Arūnui Tumpai

Aldonai Ulbienei

Šarūnui Užusieniui

Rimvydui Vaitiekūnui

Sigitui Vaitulioniui

Sauliui Valadkai

Dangiui Valiukui

Algiui Veikšiui

Valdui Vėlavičiui

Arūnui Virbilai

Jonui Zajančkauskui

Gintautui Zaurai

Gintautui Zenkevičiui

Stasiui Žeguniui

Sigitui Žostautui

Arnoldui Žukauskui

Arūnui Žukui

Virginijui Žvinkliui

Jaunesniojo leitenanto

Mindaugui Abaravičiui

Arūnui Abraičiui

Identui Adomaičiui

Gintarui Ališauskui

Gintarui Ąžuolaičiui

Rimantui Aukštuoliui

Gintautui Balakui

Romualdui Balceriui

Romualdui Baivočiui

Zenonui Bartusevičiui

Algiui Berentui

Robertui Bertašiui

Arnoldui Beržinskui

Gintarui Biekšai

Arvydui Bieliūnui

Kęstučiui Bieliūnui

Daliui Boguševičiui

Gintarui Brusokui

Vytautui Bubeliui

Sauliui Bučinskui

Romui Chodosevičiui

Audriui Cereškai

Virginijui Dargužiui

Vytautui Daunoravičiui

Petrui Dedūrai

Audriui Demeniui

Kęstučiui Didžiuliui

Jonui Dirginčiui

Algirdui Dunaičiui

Tadui Durgolcui

Jonui Dusevičiui

Artūrui Gailiui

Sauliui Gaižauskui

Česlovui Gastilavičiui

Romui Gecevičiui

Algirdui Germanavičiui

Česlovui Germanavičiui

Artūrui Gimžauskui

Vytautui Giniotui

Raimondui Girniui

Juozapui Griguolai

Arūnui Griškevičiui

Albinui Grubiui

Zigmui Gulbinui

Mariui Ramūnui

Inkėnui Romualdui

Ivanauskui Klaidui

Jankūnui Rimantui

Jočiui Povilui Jokubauskui

Gediminui Jonikui

Rimantui Jovaišui

Jonui Juodžiui

Sigitui Juozaičiui

Rimantui Jurgaičiui

Viršinijui Jurevičiui

Jonui Jurkynui

Antanui Kanapieniui

Rimui Karkai

Rimantui Karlui

Gediminui Kastanavičiui

Gintarui Kastickui

Dariui Katinui

Arvydui Kilui

Vladimirui Kovalenkai

Henrikui Krivickui

Romui Kuncai

Algirdui Kunigiškiui

Šarūnui Kunickui

Valentinui Lapinskui

Almantui Laučiui

Eimantui Leščinskui

Algimantui Letenauskui

Antanui Lobeckiui

Leonui Lukoševičiui

Rolandui Lukšui

Artūrui Majauskui

Sauliui Makseliui

Sauliui Margiui

Kęstučiui Markevičiui

Eugenijui Martinkui

Jonui Maskvyčiui

Juozui Miliušiui

Kęstučiui Mincei

Ramūnui Misiūnui

Vytautui Ničajui

Albinui Palevičiui

Algirdui Palioniui

Feliksui Paulauskui

Stasiui Pečiuliui

Valdui Pempei

Romui Petrikui

Dariui Plumpai

Algirdui Pociui

Ričardui Pociui

Romualdui Polėkui

Vytautui Potapovui

Sigitui Pranckūnui

Česlovui Pukėnui

Petrui Pumpučiui

Laimučiui Pupcikiui

Žilvinui Pupkui

Edmundui Pupšiui

Algirdui Putnai

Artūrui Pūčiui

Andrejui Ralovccui

Romui Reutui

Valdui Ribakui

Justinui Rimeikiui

Robertui Rinkevičiui

Laimonui Rutkauskui

Rolandui Ruzgiui

Juozui Simonavičiui

Robertui Simonavičiui

Dainiui Skėraičiui

Pauliui Sokolovui

Raimundui Sokolovui

Leonui Stonkui

Skirmantui Stražnickui

Rimui Striškai

Sauliui Stulpinui

Artūrui Surgailiui

Kęstučiui Sutkui

Žydrūnui Sadauskui

Valdui Šiaučiuliui

Arvydui Šidlauskui

Viliui Šilui

Broniui Šlakailiui

Valentinui Šležui

Arūnui Šliogeriui

Mariui Smitui

Kęstučiui Šukiui

Robertui Šukiui

Česlovui Talačkai

Gintarui Tamašauskui

Broniui Tartėnui

Egidijui Timinskui

Gediminui Trakimui

Nerijui Treiniui

Jevgenijui Tukai

Dariui Užkuraičiui

Kęstučiui Vasiliauskui

Stanislovui Vaštakui

Vladui Važnevičiui

Vilmantui Vcrpetinskui

Gintarui Vidzickui

Pauliui Zubiui

Andriui Zerlauskui

Loretui Žėkui

Zbignevui Žulonui

Jūrų kapitono

Jevgenijui Miliauskui

Atsargos pulkininko

Algimantui Vaitkaičiui

Atsargos pulkininko leitenanto

Vytautui Jurgiui Kadžiui

Ciriliui Norkui

Atsargos majoro

Stanislovui Adamoniui

Vaclovui Balčiūnui

Kęstučiui Antanui Litvinavičiui

Kazimierui Algimantui Skrinskai

Atsargos kapitono

Bernardui Andrukaičiui

Rimantui Čypui

Atsargos vyresniojo leitenanto

Algiui Juozui Markūnui

Rimantui Šapokai

Atsargos leitenanto

Jeronimui Liveikiui

Rimvydui Mintautui

Petrui Ramanauskui

Atsargos jaunesniojo leitenanto

Jonui Rupšiaukiui

Dimisijos pulkininko leitenanto

Antanui Gasparui

Pranui Gužaičiui

Juozui Kruopiui

Dimisijos majoro

Vytautui Baranauskui

Vincui Butkui

Alfredui Butvilui

Eugenijui Mykolui Jakimavičiui

Aleksandrui Jankui

Zenonui Kojeliui

Algirdui Milevičiui

Mykolui Orbakui

Dimisijos kapitono

Romualdui Barauskui

Dimisijos vyresniojo leitenanto

Rimgaudui Antanui Račkauskui

Dimisijos leitenanto

Eugenijui Eitminavičiui

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS                               G. VAGNORIUS

______________